Wendoxa delale, wendoxo delal,

serra newîye ameye, ma kî tey ameyîme. Ha nika ju (yew) serr a ke DêrsimInfo ame saz kerdene. Ma ke peyser nîyadîme, vînenîme ke ma aşme bi aşme tikêna resenîme hedefê ma. Ju (yew) serre ra ver ta-tayê hevalê ma Ewropa ra ameybî pêser, o wext raporê UNESCO hîna aqilê ma de bîyêne, vatê, gerek ke ma zonê (ziwanê) xo şarê xo rê nêzdî bîyarîme. Gerek zonê (ziwanê) baw û kalikanê ma êndî şertanê ewroyênan rê rîayet bo ke besebikero na dinya de xosero bimano. Fikro bingeyên ra tepîya gamê verênî amey eştene. Keyepelê xeber, fikr û vîdeoyan vejîya meydan, ma wext ra wext xeletîyê xo kerdî rast, projeyê neweyî ard meydan û hertim ceribnay ke toz û barê seserran xo ra bierzîme ke reqabetê dinyaya moderne bikerîme. Hêvîya ma ke şarê ma -bitaybetî cêncê ma- her roje bikuyo Înternet û bi kirmanckî (zazakî) xebere, şîrove ya kî çîyêde bîno rojane biwano û qayîtê dinya bi çim û goşanê bînan bikero. Henî ma raya xo ra dewam bikerîme û xizmetê zonê (ziwanê) xo bi zerrî û wijdan dewam bikerîme.

Seba naye kî ma serra newîye de tayê çîyî vurnay. Şima vînenê ke dîzaynê ma ancîya (onca) ame vurnayene. Ma no qerar girewt ke wendoxê ma tenêna efektîf besebikerê keyepelê ma ser o bifetilîyê. Dîzayn hem daha çîp bar keno, hem kî xebitnayîşê ey seba wendoxan daha rind û taybetî yo. Taybetmendîya dîzaynî a ya ke wendox/e şikîno/a qutîyanê kategorîyan, yanî “Sîyaset”, “Ekonomî”, “Fikr û Vate” ûêb. bi merre pêbicêro û bianco (bionco) cayêde bîn. Hen besekeno/a serrîpelê DêrsimInfoyî goreyê meylê xo eyar bikero. Aye ra kî dot nîşanê zêdekî (+) û nîşanê kêmekî (-) binê xebera aktuel a her qutîye estê ke wendox/e pê besekeno/a hûmara xeberanê ke asenê, eyar bikero. Merdim (mordem) ke tîre ser o ke leweyê sernameyê qutîyan de asena, bitikno, na qutîye qapan bena. Bi no tewir asayîşê keyepelî êndî destê wendoxan der o.

Ser o kî kategorîya “Events” (bi kirmanckî: aktîvîteyî) esta ke tede serrnameyê ma yeno dîyene. Tede pêro veyvend, aktîvîte, çalakî, konser, festîval ûsn. goreyê tarîxî ra rêz benê û însan kî pê ardimê Google Mapsî cayê aktîvîteyî vîneno. Nêzdî de kî wendoxî do tayê qisim û projeyê mayê neweyî bivînê, mesela projeyê DêrsimTV, portalêde vîdeoyan, nika amadekarîye der o.

Çîyêde newe kî DêrsimInfo TR yo. Ma çend aşmeyan ra ver qerar daybî, seba ke armancê DêrsimInfoyî atraktîfkerdiş û aktuelkerdişê kirmanckî yo, ma êndî neşrîyatê xo bi tirkî nêramenîme. Labelê seba ke talebê wendişê tirkî hende girs bî, ma se kerd nêkerd ju (yew) versîyonê tirkî kerd ra ke tede fikr û vateyî bi tirkî yenê vatene. Feqet muhîm o ke DêrsimInfo jê (sey) keyepelêde kirmanckî fehm bibo, beşa tirkî sirf seba îhtîyacê ê wendoxan a ke wazenê bi tirkî xo Dêrsim û kirmanckî ser o raste rast perwerde bikerê.

Ma reyna wendox, nuştox û pêro hetkaranê xo rê sipas kenîme ke ma ra pîya raya serkewtene ra şonê. Bê destekê înan, no proje kî nêbîyêne. Ma na serre xeylê rexneyî û xeylê vateyê goynayîşî heşnayî. Ma têdine rê vanîme ke weş bibê ke ma de kotê îrtîbat. Ma ceribnenîme ke her juyê (yew) de eleqedar bibîme û cewabê persan biderîme ya kî probleman çiqas ke destebera yeno, çareser bikerîme. Seba ke ma cewabê zafê rexneyan bi e-maîl day û ma êyê bînî kî nuşteyanê verênan ê redaksîyonî de îzeh kerd, tîya (îta) ra newe ra nênusenîme. Labelê, kam ke wazeno ma reyde bikuyo têkilîyê, keremê xo ra e-maîl birusnê ma bi adresa “dersiminfo@googlemail.com”.

Hende raver şîme, nika boyna game bi game erzenîme ke keyepelê DêrsimInfoyî serfiraz  bimano. Seba naye kî destekê şima wendoxan û nuştoxan ma rê lazim o ke îstîqbalê ma rakerde bimano. Bêrê, ma pîya juna (yewna) serre bi kirmanckî weşîya xo biramîme. Kirmancîye, ciwîyayîşê kirmanckî der a.

Serra şimaya newîye pîroz bo, Gaxanê şima bixeyr ravêro,

Redaksîyonê DêrsimInfoyî.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse