Wendoxê ke nuşteyanê mi wanenê, fam kenê, zanenê ez qalê kamcîn tewîr însanan kena. Ey bi tirkî nuştbî, kurd bî, mi ra va “nasyonalîst”. Mi zî ey ra vatbî, “Xwezila ez nasyonalîstêde hewl bibîyêne” û mi dime ra bi kirmanckî (cêr ra yo) cewab da. Ey ke nuşteyê mi wend, reyna bi tirkî nîya cewab dabî: “To çi nuşt? Ez fam nêkena.”

[divider] [/divider]

Xo mexapnê, xo rê xirabîye mekerê!

Ne xo rê xirabîye bikerê ne zî şarê xo mexapnê! Ez ke şima ra pers bikerî “dewaya şima çik a”, zaf kesî vanê: “Dewaya ma serbestîya welatî ya, serbestîya kamîya ma wa, serbestîya zonê ma wo.” Henî nîyo? La şima wayîrê nê vateyanê xo nêvecînê.

Şima vanê “zon”, la şima bi xo zonê xo nêmusenê, nêwazenê bimusê!

Şima vanê “serbestîye” la şima bi xo zaf serbest nîyê.

Şima vanê “demokrasîye”, la şima bi xo tehamulê fikranê bînan nêkenê!

Şima vanê “ma tabuyan nêwazenîme”, la şima bi xo tabuyî viraştê!

Şima vanê “ma verba asîmîlasyonî de yîme”, la şima bi xo bîyê asîmîle û xo zonê asîmîlasyonî de nêvisnenê!

Şima vanê “ma wayîrê zonê xo bivecîme”, la şima bi xo wayîr nêvecînê!

Gelo şima bi zonê xo ra ju kitap wendo? Nas kenê? Şikînê biwanê?

Ney!

Şima roje de ebe kirmanckî, ebe zonê xo qisey kenê ya ebe zonê asîmîlasyonî? Şima ebe domananê xo ebe zonê xo qisey kenê ya ebe zonê asîmîlasyonî? Astengo ke şima zonê xo bimusê, qisey bikerê esto? Ney! Ma qey şima bi zonê xo qisey nêkenê, nêmusenê?

Sebeb?

Ebe nê halê şima yê ecêbî ez se şima rê bawer bikerî? Ez qey bibî tabîyê şima? Şima nê nuşteyê mi wanenê? Fam kenê? Ney! Ma şima ke nuşteyê mi yê ke bi zonê ma wo, nêwanenê, fam nêkenê, ez qey ebe şima bî?

Sebeb?

Seba ke şima mi biwanê, fam bikerê, gerek ez bi zonê asîmîlasyonî, bi zonê tirkî binusî? Ma zonê ma? Şima ke zonê xo nêmusenê qalê kamcîn asîmîlasyonî kenê?

Xo mexapnê! Zon ke çin bo, şar zî çin o! Zon ke biqedîyo, o şar zî qedîno! Şima verba qedîyayîşî şonê. Ez nê kayê xirabî de çin a! Edebîyatê şima, vateyê şima, slogan û tujîya şima qet fayde nêkenê. Ez xo nêxapnena, şarê xo zî nêxapnena! La şima? Şima hem xo xapnenê, hem zî şarê xo.

Çilo-pilo mekerê, ez şima zenena! Faydeyê “yaşasin û kahrolsinê” şima çin o!

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse