Hewa Qemerê Silêmanê Sadiqî (Qemerê mi)

Qemerê mi, qemerê mi
Ondêra Xaskare
Qemerê mi, qemerê mi
Ondêra Xaskare
De urze urze urze
Sar bar keno sono ware
De urze urze urze
Sar bar keno sono ware

Qemerê mi, Qemerê mi
Selxu mebe çolmaga na Xaskare
Urze qatirû top ke, çêyê pîyê xo ko ra bîya ware
Lazê Hemedê Qemerî vano:
“Sima pî kîsto, lajî ranê
Meyîtûnê hur deminê fîme têvirare”
Alê Qemê Mamî vano:
“A bêbextênîya henêne mekerê,
nêama virênîya dîna û dare.”

Hazar û ponc sey çaxmaxê mêrdeyê areyijî esto,
Bawo, kes ma rê nêvano alaqutare
Pesewe û peroz kerdo têra,
Mazra de yeno vengê şîn û şiware

De zor o, zor o, zor o, derdê cîgera hare
Bawo, to be sarî kerda, yena ma sare.

Roze ama, axa, axayê mi, roza disemîye
Roze ama, axa, axayê mi, roza disemîye

Dirbetê Qemerê mi mordê, des û ju
Ser o berbena, dana xo ro, zalima cênîye

Bawo, to be sarî kerda, yena to virênîye
Urze semawar rone, ondêrî era ci fîye
Taximê çay û qewa, tepsîye serne, bê oda sipîye
Werteyê meymanûnê xo de bifetelîye
Komo giran amo nisto ro
Heyetê Tanzîge, memûrê Pilemurîye
Dismenê to zalim o, kerda melule oda sipîye
Qemer axayê mi, xebera to çîn a,
Qemê Alê Kalî amo kistene,
meyît hîrê rojî yo
Hengirvan de gureto meymanîye
Qemer, ma cîran îme, era xo ver mekuye
Qemer, ma cîran îme, ti ama meymanîye

Qemerê mi, Qemerê mi, Mazra ver de şuye
Elçîyê bîyarê birusnê, waya min a Meçîye
Vazê: mevindo bêro, veyvê birayê to gureto de
Korê, ti ci rê bena berbîye
Sey û vist pangonete ma da Xidirê Alî
Ocaxkorî het de mineta ma qebul nêbîye
Cor wazenê warê Derî, cêr wazenê hardê Pilemurîye
Bawo, mi to ra va, verê çêberê ma yo,
Ti meso heyderû virênîye

Lazê Memê Mistê Xişî sima pêguretî ardê,
zereyê dewe de da kîstene, n’heqî û bêbextîye bîye
Qersuna heyderizî ma rê bîya axûyê
Qersuna areyiz û heyderî bîya peynîye
Xidirê Îvîsî be Sosê Kalî ra ke sare na ra,
Dudîga Mazra endî cêvisîye

Qemerê mi, Qemerê mi, ondêra Xaskare
Ax de dîna dîna dîna, Qemer axayê mi bêtivare
Heyderû dismenî yê, vanê: “Pî kîseme, lajî fîme virare”
Vanê, “Ocaxkorêne, çiqas ke dismen o, ju kî ci rê vazo alaqutare”
Çêna Tîkmî berbena vana, “Visturî ocaxkorî,
Ti kerda bê cîgere, ez kerdû bê sitare.”

De wayî wayî wayî, Qemer axayê mi, wayî
Vano, “Bawo bawo, to ez kerdûne şiwanê mal û gayî.”
Vano, “Bawo bawo, to ez kerdûne domonê,
rusnûne virênîya mal û gayî.”
Fîsegê Qemer Axayê mi berdî
Xanimûnê Tajînû têdest a fetelnay.

Ondêra Mazra ver de, Qemerê mi sonê dalî
Bawo, zereyê Comêrdî kotî de to dazno,
Zalimî xo çarno Xidirê Alî
Ti vanê herb qezenc kerdo, nêçe çêyî kerdê tolî
Çêvesayêne, memurîye qelbê xo meyarê,
Kes qaris nêbeno îsê Comêrd-Olî
Dewrê 32 padîşayû amo şîyo, Pasran kewto Mistefa Kemalî
Hîrê sey û şeşt û ses sarayî kerdê tolî
Padîşayî day arê kerdî zereyê denîzî,
Qers-Estemol ra fetelnayî.

Ondêra Mazra ver de, Qemerê mi, sonê kaşî
Vano, “Elçî birusnê Pilemurîye, çêyê tanîsê ma Avaşî
Cigerê mi rê berê kefenê xaşî.”
Bawo, bawo, to ez kerdûne qesasê Memê Îlyaşî
Qonaxê qereqolî kerdê mereka sîmer û vaşî.

__________________________

Lawike: Kan
Vatox: Seyîdê Kalî (Saît Bakşî)

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse