Ondero wusaro Ağa’e mı roj biye serdi

Ondero wusaro amo Fındıq Ağa’e mı roj biye serdi

Ale Wuse Zeng xete rusneno Qemer Ağa’yro

“Fındıq Ağa’e to teslim biyo, Koe Surr serde şel amo

Qonaxe tode cenc u cayil qırr kerdi

Torge şano Koe Surr leme cenc u cayile to qırr kerdi

Fındıq Ağa’e ho teşmil meke

Derd u merax tode yene bine topraxa hardi”

Ax leme roze, Qemer Ağa naleno: “Pepug mire bıvvano

Efkare dina mide yene bine topraxa hardi”

Önder perozo Ağa’e mı neme rozo

Cıvrayil Ağa vano: “Qemer Ağa gosro mine

Fındıq Ağa’e to dı-hire roj, Demenude tıfong berzo

Fındıq Ağa’y teşmil meke peniyede cencune mm u töre bira

sare dezo”

Çe Wusıv Ağa’yra xoryt restera baxe de mıno lerzo

Çe to Qemer Ağa’y bıveso

Teşmil meve Fındıq Ağa’e töre sare dezo

Kami zot de Fındıq Ağa’yro

Vake: “Şero teşmil bıvo, kafir dare erzo

Kafıro, zalimo, Fındıq Ağa’e to dare erzo”

Ax derdo derdo Fındıq Ağa’e mı derdo

Fmdıq Ağa’y teşmil meke, sarr bero cenge cvvamerdu

Tel amo Qemer Ağay’re:

“Tesela to bıkuyo, Fındıq Ağa’e to darde kerdo

Karyd arda werte cencune to az ware tode neverdo”

De biye biye’Ağa’e mı biye

Wuşene Seyd vano: “Teşmil meve Qemer Ağa

Reyna giredame duzmune sere miye

Qemer Ağa gosro mine tıfong berze

Reyna giredame duzmune sere miye”

Wuşene Seyd vano: “Ez zon ke leme

Kafir ma beno bine daraxaciye

Ewro mara pers keno soxure Kırmanciye

Zalim mara pers keno soxure Kırmanciye”

Fındıq Ağa’e mı leme berdo bine daraxaciye

Fındıq dare meerze, sarr bero sere cwamerdiye

Ax leme VVuşene Seyd vano:

“Qemer Ağa na çiviye çevesae arde sare ma biye

Gosro mine tıfong berjime teke mıreme eve cvvamerdiye

Fındiq teşmil meke xısme helayiye”

Önder Ağxdad’o Ağa’e mı kemero

Fındıq vano: “Meke bawo tıfong berji mırodune ho bıkeri

Helayune kafiri ax dinade qırr keri”

Ax malo halo male zamane dinawo

Fmdıq vano: “Bakıle mı ez zonon ke

To biya seveve mı, ye ma peniyede idamo lawo”

Fındıq vano: “Bavvo çevesaer^e- ma peniyede idamo Iawo

Ax ez zonon ke fermane mawo”

Bira sodıro Fındıq Ağa’e mı sodıro

Fındıq persene xısme tawurano

Ax din u imane kafiri çino ardo hire ree esto dare

Ax zalimo gawuro vıle Fındiq lae ho vışiyo

Qewul nekeno Yejid’o, kafıro

Male dinae, dina betıvare

Hefe mı bero cenciya Fındıq’i

Hire ree la vışiyo tepa erzene dare

Na dina keşte nina buko dinaka betıvare

Vengdox: Sılemano Qız
Arekerdox: Mesut Özcan

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse