Roniştene û raarasîyene weşa bi sîya Dara Memê Şane*. Ronîştene û raarasiyenê rê cayêde zaf weş û delal bî. Awa hênî serdin û sîya dare kî honike bîye. Hênî bê dare, dare bê hênî nêbîyêne. Dest daybî destî, piştî şanaybî piştîye zê way û birayî. Xeylê kesî ci rê amêne meymantîye.

Eşq û sewda xort û azeban rê binê Dara Memê Şane omid bî. Gilî xo ser kerdîbî hîra û seba sîyêda honike pelan ca dêne xo germê perojî de. Pelan tîjî gurete binê per û baskanê xo. Honikê sura vayî û hênî çimê xo êndî raya meymanan de bî.

Tîjîya şirîne cayê xo rewna daybî germê perojî. Şiwaneyan malê perojî binê na dare de dêne mexel. Kuya mîyanê sura, bizanê sîya dime bîyêne derg amêne. Kuya mîyanê sura binê darê de cêser kewtêne. Hîra mexel bîyêne mîyê surî. Bizanê sîya caran germê amnanî ver sarê xo ver nêkerdêne. Ya kemeran ser ra ya kî şîyêne qota dare de mexel guret.

Şiwane qefelîyaye bî, qefelîyayeyê şewa bêhewne bî. Kifşe bî ke bizanê sîya şiwane qefelnaybî. Perojîya xo ke werde, bîna xo gurete, arasîyêne ra û qewlêde hewnî kî eştêne. Ebe sura vayê perojî û vengê çirre-çirra awa hênî şîyêne hewno şirîn ra. Hewnê kê nêmeyê şewe de gohora mal de nêdîyêne, ê hewnî naca binê sîya dare de dîyêne. Hewn ra ke vaştê ra, ebi kulmanê awa serdine amêne ra xo û mal kerdê têra şîyêne.

Hênîyê Dara Memê Şane eşq û sewdaya xort û azeban rê bîyêne omid. Binê na dare de heskerdişê xo jubînî ra eşkera vatê. Tayêne kî soz dêne jubînî. Sozê înan rê Hênîyê Dara Memê Şane, hard û asmên bîyêne şahîd.

Heskerdişe xo ke jubînî ra kerdê eşkera, a saete de tivatê belkî hênî û pelanê dare xo nêne ra kerenî. Awa hênî vengê çirre-çirra xo, pelanê dare kî vengê xuşe-xuşa xo birnêne. Bêvengênî bîyêne hakim a saate de, a deqa de. Sura vayê koyî seba eşq û sewda xort û azebe a deqa de raya xo virnêne.

Gujgeleka vayê perojî hona xebera xo nê veng û vac ra çînê bîye.  A yê xo gujgelekêde derg û barîye rî kerdê hazir. Hona qerar ci nêdaybî, kotî xo rind vay do û guj do. A xaftela vaştê ra gujgeleka vayî, toz û wele fîştê ra hawa supitê can û cigeranê xo, bîyêne derg û barî werte ra bîyêne vîndî şîyêne.

Gujgeleke ra dime oncîya binê Dara Memê Şane bîyêne pak û zelal. Xort û azebe zê gujgeleka vay werte ra bîbî vîndî û şîbî.

Êndî sîya binê dare nafa kî palanê merge çînitene rê mendbî. Kam çizantê, naca çand zerfetî ameybî werdene? Perojîya palan oncîya a roje zerfetî bîye. Palan dest û herme antbî we û weş bi weş zelfetîye werde. Bi awa serdine zere û kirtikê zerfetîye ra esere nêmendbî. Teqî û reqîya fekê kuyena tirpanan ra dime, palan ra kamî zerfetî zêde biwerdêne heqa tirpana xo kî dêne ci. Sareyê xo dênê leyê hoya xo, kesî nêdêne a roje.

Merge çînitêne xelesîyêne. Şimelê vaşî tayê xo derg, tayê xo kilm bî. Zê xapike û resenê sîyayî bî. Şimelê dergî, ê palê hewl û tirpana fek tuje bî. Şimelê vaşî merge de kerdê rêz bi rêz, yanî pêro ju qerar û ju hîza de bî.

Êndî binê Dara Memê Şane de hukmê germe perojî ra eserê nêmendîbî. Tumê Nîskan** roj guretîbî pê piştîya xo. Sîya xo kerdbî derg resnaybî Hênîyê Dara Memê Şane. Hênîyê Dara Memê Şane êndî bi sîya Tumê Nîskan xatirê xo roja derge û rojaway ra waştêne.

[divider] [/divider]

Wusêne Gestemerde, Berlîn 2004

* Hênîye Dara Memê Şane: Dewa Gestemerde (Gimgim) de nameyê ju hênî yo.
** Tumê Nîskan: Dewa Gestemerde de nameyê ju tumî yo.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse