Aaax Gimgim! Ya kî bi nameyêde bîn: aaax Varto!

Vinderê, ez reyê zere û can ra biqirî “Gimgiiiiiiimmmmm” vacî û wa qirayîşê mi bêvengîye rê veng û bêkesîya Gimgimî rê omid bo. Vinderê, ez biqirî wa qirayîşê mi deşt û koyanê Gimgimî ra vila bo. Vinderê, ez biqirî qirayîşê mi şoro bireso gimgimijanê ke Gimgim rê bêveng mendê, gimgimijanê ke Gimgim rê bîyê kerr û lal, wa şoro bireso înan.

Çiqas ke ma Gimgim ra bi hezar kîlometreyan dûrî bîme kî, Gimgim hertim kuncê mezgê ma de, ax û waxa ma de, berbiş û huwayîşê ma de, helbest û lawikanê ma de bî. Ne ma Gimgim kerd xo vîr ra ne kî Gimgimî ma kerdîme xo vîr ra. Gimgim ma rê hesret, ma kî Gimgim rê hesret mendîme.

La çiqas ke hesretê Gimgimî zê nameyê Gimgimî ma rê zaf giran ame kî, ma bi can û royê xo hertim û her waxt Gimgim de bîme.  Ma hertim bi nameyê Gimgimî xo da nas kerdene û bi coş, bi vengêde berz kî vatê ma “gimgimij îme.” Çunke Gimgim bi name, bi şan û şoret bî. Çunke Gimgimî bi nameyê xo, bi şan-şoretê xo name daybî welatan.

Ewro kî Gimgim tenge der o, ceng der o.

Dişmen nêvindeno bawo, bira, wayê, dayê… zê kelpê hamîşî ver çarno ra mezelanê meyîtanê ma, ver çarno rê cemxaneyanê ma, destê xo dergê kamîya ma, bawerîya ma, zonê ma, destê xo dergê zîyar û dîyaranê ma kerd o. Dişmen nêvindeno bawo, bira, wayê, dayê… Vengê xo berz kerê, veng bidê Gimgim, piştî bidê, dest bidê, doş bidê Gimgim.

Ax Gimgim! Hesretê mi! Kezeba mi! Welatê mi! Wareyê bav û kalê mi!

Ez zana nê rojan to ser o mij û duman darîno we. Ez zana qerqeşûnî varenê to ser de. Ez zana bêbêxt û xayînî nêvindenê xo ver de. Ez zana gimgimijan rê pepûk bêkes-bêkes waneno. La her kes kî naye rind bizano ke bêbext û xayînan rê na nêmanena. Destê gimgimijan kî pîsîrê bêbext û xayînan der o.

Zulmkarî naye rind bizanê ke Gimgim welatê şêran o, welatê qerehmanan o, welatê şehîdan o, welatê zîyar û dîyaran o. Gimgim bi veng û bi reng o û bi reng û vengê xo kî name do welatan.

Gimgim Varto yo û Varto kî Gimgim o. Gimgim bi hewt taxanê xo û di nahîyanê xo Gimgim o. Gimgim bi neway û hîrê dewanê xo û poncas mezrayanê xo Gimgim o. Gimgim bi elewîyan û bi sunîyan Gimgim o. Gimgim bi kirmanckî (zazakî) û bi kurmanckî (kirdaskî) Gimgim o. Gimgim bi çarşîyê corî û çarşîyê cêrî Gimgim o. Gimgim bi Koyê Goşkar Babayî û Hênîyê Xizirî Gimgim o. Gimgim bi Koyê Koxe, bi Koyê Bîngolî, bi Koyê Girê Boxa, bi Koyê Şerafettînî Gimgim o. Gimgim bi Çemê Goşkarî û Çemê Muradî Gimgim o. Gimgim bi Gola Xamerpetî û Gola Sare Gimgim o. Gimgim bi aşîra lolan, xormeçikan, avdelan, kimsoran û kilawsîyan Gimgim o. Gimgim bi hardlerzê 1946 û hardlerzê 1966î Gimgim o.

Gimgim bi veng û bi rengê xo Gimgim o. Coka hardanê Gimgimî ser bêbextan û bêbextîye rê ca çîn o. Hardanê Gimgim ser teyna aştîye û biratîye rê ca esto.

Yanî, bi kilmek Gimgim welatê bav û kalê man o.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse