Zanyar kam o? Zanyare kam a? Kam benê bibe, ez vajî şima biwanê. Şenik mendo ke 365 rojî biqedîyê, emser biqedîyo, bibo “par”. Ez her serre rojanê peyênan de xo bi xo fikirîna ke mi emser se kerdo, çi kerdo, çi nêkerdo. Bira, bira…

Ez fikirîya ke mi zaf çîyî nêkerdo, karê mi zaf mendo, zaf. Hêlo bîn de vînena ke zaf kesan xo rê bê fayde wextê xo vîyarnayê, ebe “çilo-pilo” xecelîyayê. Kêneka delale mi ra ge-ge pers kena: “Bawo, ti her roje çi nusena, ti se kena, kamî rê nusena? Çimê to nêqefelînê? No çik o?” Heya delala mi, “no çik o”? Mi qayîtê çimanê aye kerd, mi va ke “No, to wa!” Aye nê vateyê mi çiqas fam kerdê, ez nêzanena, hama a huya. Mi xo bi xo va, “Hah! No o wo!” Yanî ebe zonê xo qiseykerdene û huyene ya. No hezar qatî bedelê teorî û teorîsyenî yo! Bê manan o.

Waxt, dem, dewran zê awe vêrenê ra şonê. Ti nêşikîna bidê vinetene, ti nêşikîna vajê “Meşo, cîgera mi.” O şono, o nêvindeno. Mordem gerek wext bikero astor, piro nişo, asparê wextî bo. Ya kî mordem peya maneno, tepîya maneno. Keso ke tepîya bimano, wext goşdarîya înan nêkeno. De çi bizanî, ez ancîna nasîhatan mekerî.

De şikir ma her çî zanenîme! Hama zonê xo nêzanenîme. Ju “zanyar” esto, ebe tirkî seba zonê ma qaşo nasîhatan dano, hama o bi xo zonê ma nêzaneno. Ju “zanyare” esta, derheqê muhimîya zonî ra derga derg nusena bi tirkî, hama zonê ma nêmusena, nêmusa. Mordem nêzaneno ke nê “zanyaran” ra se vajo. Na çi nakokî ya, na çi ecêbî ya? Toz û dumanê nê “zanyaran” de, vengê ma nêheşîno. Manîpulasyono ke vanê, no bi xo yo.

Hey, zanyar! Bê, xo ra rastîya xo ra, kamîya xo ra, zonê xo ra bibê yar. Bawer bike, îman bike, ti ke zonê xo mezanê, memusê, qisey mekerê, manîpulasyonê tirkan na dinya to ra kenê zuqum û jar. Ronesansê ma no yo. Qilêrîya asîmîlasyonê tirkan, qefçilîya înkarê ke serê sênê welatê ma de zê şimşêro xorîn vineto, ebe no ronesansê ma vecîno, qedîno. Xo de dest bike piro, ronesansê xo viraze. To ke ronesansê xo viraşt, dormeyê xo ra vila bike. Ronesans roştî ya. Roştîye zon o. Ebe roştîya zonî qilêr û tarîya asîmîlasyonî qedînê. Derd asîmîlasyonê tirkan o, derman kî zonê ma yo.

To emser seba no ronesans se kerd? Tayê ke zehmet mebo, bifikirîye. Şima zanenê emser mi ra en zaf çi persayî? “Zazakî zon o, yan lehçe ya?” Ma şima zanenê, cewabê mi çi bî?

Ziwanê xo bimuse!

Çi name kena pira, pira ke. “Zazakî, kirmanckî, dimilkî…” Se vana, vaje, hama bimuse. Ebe nê wastîşê zereyê xo, serra şimaya newîye, firaz bo.

Îlhamî Sertkaya

Not: Şima ke wazenê, roja 27.12.2010 ebe saeta Ewropa 20.00 de, Roj TV de programê “Vînitiş” de ma rê goşdar bê. Hîna ke emser nêbîyo “par” na kerdena mina peyêne bo, seba emser û emser ra xatir wazeno, oxir kena.

8 ŞÎROVEYÎ

 1. Xalo tu zaf rınd vane ma cı keme nekem ebe zone xu çede teberde, qeşe bıkıme zone ma werdte zone na gulobuste ca xu bıcero.
  pere wes u war be

 2. Emrê to derg bo eylas, O ke to mi ra vato ‘xalo’, ez kî to ra vajî ‘wereza’. Serra to wa newîye fîraz bo wereza.

 3. Ma xeyle serru bî Tirkî analize xorîyan ard me virashtene. Hen ke Tirkina jede rawe shime, înura rindek Tirkî qesey kerd me, labele chi ame destune ma? Qe thawe niyame. Ziwane maye zerya ma, gonya ma, mezge ma besenîkerd meke xo vîrra bikerime.

  Ziwane ma giran giran yenora xoser. Endî en îdeolojîye, sîyaseta baweriyan / bimbarek xelesîyayîse ziwane mawo. Her sar ziwane xode rindeko. Endi sare kurdîk însanîyeta xiyanet mekere u ziwane xode bîbe rindek. Endi beso!!!

  Xalo ti na rayede kare muhîm kena. Serra simaye pöre rindek bo, wes bo, bimbarek bo!

 4. Kekê İlhamî, homa emrê to derg kero..Hetta ku mi destî ra yeno ez nuşteyanê to waneno û gelêk zî kefê mi bi nuşteyanê to re yeno..La çend deqqe ver, mi şîîrê to bi name “Na hesrete Giran a” goştare kerd, zerrîye mi çizz kerd..To zaf weş wendo keke,Çi şîîrêko bi mana û kederîn bibi.. Na şîîrê to, mi girewt û berd domantîya mi, gilanê koyanê berzan, wareyanê bi gul û vilan û şerînan..Kekê İlhamî bi sayayê merdimanê zerrîveşayîye sey şima, edî bawerîya şarê ma bi ziwan û edebîyatê xo zêdîyayo..Şima her daîm weş benê, homa kêmanî şima nêdo…

 5. Bira Cemil;
  Mordemê zê şima, seba welat, zon u kamîya ma, xezna yê. Rastîye ke ez vaji, şima
  mamosteyê ma yê, ez telebeyê şima wa. Şima de misena, şima de dîyaxan gêna ez. Şima weş bê, emrê şima derg bo.

 6. Ronsansê ma ziwanê xo debîyamê ca. Na şop her çîra awer armanç pîl noyo. Zêrno, semê ma dusê ziwanîde mîyade welêdere. Tê qêwetê kumê nayê xorê wezîme roştye. Nuşte to zaf cayîyo. Serra newîye êbe zerya to bo.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse