Raştî kî hevalêde hêca, birayêde delal û dostêde welatperwer bî, Daîmî Bektaş. Mi serranê 2001 de Daîmî bira nas kerd û a roje ra nat ma bîyîme dost û hevalê jubînî. Serranê 2001 de, yanî serra ke Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (ÎKK) ame awan kerdene, ma jubînî Înstîtut de nas kerd. Bi kilmek çîyo ke ma ardîme têlewe û bî sebebê naskerdişê ma, ziwan û kulturê ma bî. Ey kî zonê ma kirmanckî (zazakî) ra zaf hes kerd, mî kî zonê ma ra zaf hes kerd. Rind ke mi mordemê zê Daîmî nas kerd, rind ke Daîmî mi rê bî dost û heval. Mordemêde zaf zerrîpak, mordemêde fekhuyaye, mordemêde zerrîveşaye, mordemêde mutewazî, mordemêde rînerm û mordemêde merd bî.

Daîmî hertim fekhuyaye bî. Coka dîyalogê xo bi însanan zaf rind bî. Zaf kesan ey ra hes kerd, ey kî dost û hevalanê xo ra zaf hes kerdî. Bi dost û hevalanê xo can û cîger bî. Caran kesî ra qesa xirabe nêvate, coka her kes kî ey ra zaf zerrîweş bî.

Daîmî hem bi fekhuyayîş bî, hem kî însanê ke der û dormê ey de bîyî, ê kî fîştê huyayîş. Çunke Daîmî zaf yarenîye kerde. Zaf mesele û heketî zanitê, waxto ke ma amêne têlewe, ey ma rê leq û tiran kerd. Oncîya bi ê halê xo rojê bi fekhuyayîş “ê corênî her hal de ez xo vîr ra kerda” vat.

Daîmî xeylê waxt bi nêweşîya kanserî mucadele kerd û tedawîyê kemoterapî dîyêne. La çi heyf o ke nêzdîyê çar serran tedawîya na nêweşîya bêdermane dewam kerd û peynîye de na nêweşîya kamaxe Daîmî ma mîyan ra guret û berd.

Waxtê tedawîya kemoterapî de ey hertim hevalê xo yê Facebookî hal û waxtê xo ra haydar kerd û “Merhaba dost û hevalênê, mi ewro raya newine dermanê kemoterapî guret, çê der a û tenê bêhalîye esta, zobîna rind a.” vat. Hevalanê êy ê Facebookî kî dest de cewab dênê ci û bi dîleganê xo yê rindam ey rê şîfayê xeyrî û berzînê xeyrî waştêne.

Heya Daîmî bira, to na rey huyayîş rîyê ma de cemedna û ma bêhuyayîş verdayîme. Heya emegdarê kirmanckî, fedekar û cefakar, zonê mi nêcêreno ke ez “to rê oxir bo” vacî.

Bi kilmekî, Daîmî Bektaş kam o?

Daîmî serra 1972 de edi Dêrsim-Pilemurîye de amo rîyê dinya. Bi serran o ke Berlîn de îkahmet kerd. Daîmî awankerdox û endamê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî – Berlîn (ÎKK) bî. Bi serran îdareyê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî de bi hevalanê xo ca guret û aktîf xebetîya. Leweyê naye de oncîya o hem temsîlkarê kovara Vateyî yê Almanya -Berlînî bî hem kî kovara kulturî Vateyî de ge-gane nuştêne.

Raştî kî emeg û kedê ey kovara Vateyî de zaf bîyî. Yanî, seba ziwan û kulturê xo xeylê xizmet kerd. Emeg û kedê ey bêhesab bîyî. Mordemêde zaf fedakar û emegdarê kirmanckî bî.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse