Her serre ju roje, “roja zonanê dinya” de, û ge-ge zî ke hertim ( tenya bi tirkî) nusenê, qisey kenê. Ez ke nînan vînena, wanena, huyînna. Hem huyîna, hem zî qehirîna, hêrs bena. Serran bi serran ê ke derheqê zonê ma de ju şanike tekrar kenê:

” Dîlîmzê û kulturumîze sahîp çixmiş bîme!” (Zon û kulturê xo rê wayîr vejîme)

Ê bi xo zî “dîlîmîz” nêzanê, nêmusenê!

Zurî kenê! Xo xapnenê! Tenya bi tirkî nusenê, sloganan û zuran ercenê.

Vanê! Henî rehet vanê ke! Xo ra vanê, tenya vanê. Qey tenya vanê? Qey bi xo “sahîp çixmiş” nêbenê?

Ê wendox ê, zana yê, roşnvîr ê! Karê înan tenya vatiş o. Ma ra vanê, ma cahîlan ra! Vanê. Raye musnenê ma qaşo! Ê memurê zanayîşê ma yê! Memurî vanê, ma kenîme. Memurî nêkenê, ê tenya vanê!

Memurê ma, biaqilê ma, roşnvîrê ma! Henî zaf ê ke! Xwezila ma! Ma endî çi wazenîme ke?

Ez seba nê memuran û zaneyê ke bi aqilê ma û şarê ma kay kenê, tenya naye vana: “Lawo, raya xo de şorê! Îhtîyacê ma bi na leqa şima û nê aqilê şima çin a!”

Tenya vanê “rojbaş”, peynîye nêanê. Tenya vanê “ma bixeyr”, peynîye nêanê. Yanî, peynîye ebe tirkî ya. Eke vanê “rojbaş û ma bixeyr”, dime ra “nasılsın, ekomomîk, modernîte, halqların qardeşlixî, AKP gericilixî, Fetullah û emperyalîzm û sosyolojik û bîyolojik û surec û, barış û sabote û hasas û masas.”

Lawo, lawo, lawo! Şima çiqas çi zanenê, pepoooo!

Errrrrik!

Wendoxê delalî! Hevalê hêcayî!

Kamî ke şima ra nîya vanê û bi xo zî zonê ma nêzanenê û nêmusenê, pêşnîyazê mi no yo ke înan ra tenya naye vajê:

“Errrrik! To rê helal bo!”

Çike no ju kompleks o. Serran bi serran memurê dewleta tirkan, seba ke şarê ma zonê tirkî nêzanitêne, ya zî şenik zanitêne, ebe şarê ma leqe kerdêne, qijkek dîyêne. Yeno şima vîrî. O dem û dewranê înan qedîya. La nika nê “zaneyê ma” ma rê leqanê newîyan kenê, çi heyf!

“Dilimize, kulturumuze sahip çikalım” (zon û kulturê xo rê wayîr vejîme) vanê. Ê bi xo zî ne “dilimizi” zanenê ne zî wazenê bimusê.

Ez zî înan ra naye vana: “Ma ‘sahîp çixmiş bê! Kamî destê şima girewt? Kam nêverdano ke şima ‘sahîb çixmiş” nêbê?”

Şima ke zonê xo nêmusenê, qet ke mebo na leqe mekerê. Şima ke na leqe bikerê, ma zî şima rê leqe kenîme.

Errrrrik! Şima rê helal bo!

Şima na rastîye ra henî dûrî yê ke nuşteyê mi vînenê, qaşo wanenê, la seke kabos dano şima ra, henî nêwazenê bivînê, nêanê xo ser o. Faydeyê rastîye ra remayene çin a. Rastîya zonê ma şima rê zê kabos a. Ya zonê xo bimusê, ya zî na leqe mekerê. Şima ke nê kompleksî xo ser o meercê, no kompleks şima qedêneno.

Mekerê, heyf o!

Ez qalê şanik û çîrokan nêkena. Ez qalê sebebê bîyene û çinbîyena ju şarî kena. No hobî û lobî nîyo. No karê leqe nîyo. Zonê asîmîlasyonî ebe xo meçarnê. Însananê ma asîmîle mekerê.

Ebe “Sen haklisn, doxrî soyluyorsun” (Heqa to esta, ti rast vana) nêbeno. Wa xwezila ez “hakli” mebîyêne. Şima mordemî “haklı” bîyene ra kenê bêzar.

Şima zonê xo bimusê, wa ez neheq bî, muhîm nîyo.
Şima zonê xo bimusê, çi vanê vajê, muhîm nîyo.
Şima ke zonê xo memuse, çi vanê vaje, no qet muhîm nîyo.
Şima fam kenê mi? Ê yê fam kenê, famnêkerdeyan ra qal bikerê

Ez qefelîya!

Leqan ra qefelîya, zuran ra qefelîya, amîr û memuran ra qefelîya.

Kompleksê şima canê ma werd!

Derd û muşgulatê şima ne zon o ne kamîye ya ne zî kultur o. No ke bibîyêne, şima serran bi serran na leqe nêkerdêne. Hîna zî na leqe kenê. Zaf dewan û şehranê Kurdîstanî de qet tirk çin o, la zonê tirkî şima bi xo benê. Şima înkar bikerê-mekerê, bi no hal şima asîmîlasyonkar ê. Şima bi vilakerdena zonê asîmîlasyonî, biwazê-mewazê, binê xizmetê kulturê asîmîlasyonî der ê. Ma Ewropa de zî bekçî û qanûnê tirkan esto? Ewropa de zî mektebê tirkan ê ke şima mecbur bê, estê?

Ney! Ma qey zonê xo nêmusenê şima? Kam nêverdano? Asteng çik o?

Lawo, raya xo de şorê!
Ebe ma, ebe şarê ma leqe û tinazan mekerê! Xo rê şorê “ekolojik û bîyolojîk û sosyolojîk û konfederolojîk û yaşasın û maşasın” kay bikerê! Ge-ge zî tenya “bijî” cikerê. No zî seke heq û şeytanî juminî ra çiman qirpnenê, henî yo.

De bi desturê şima ez vajî ke ma endî bîme pîl. Doma nîme! Emrê ma sîyaset û fîlmê sîyasyetan ra vîyart. Şima sîyaset ra domanê vizêrî yê.

Şima ewro zaf kesan beno ke xapnenê. Ma meşte?

Luzimê titik û vitikan çin o!

No welat, no zon, na kamîye ebe rastîya xo şima heta Anqara fetelnenê. O ca de endî şima “dilimize sahip çixmiş kenê, kimliğimize Tayip çaxmiş kenê, surec û murecan kenê, halkların qardeşlixî kenê, Tirkîyalileşmek kay kenê”, se kenê bikerê.

Îlhamî Sertkaya

9 ŞÎROVEYÎ

 1. Bere na roza bimbareka zanane dinya de serre de ju reyek tirki qisey kerime:) vajimeke na ju rozade tene nostalji bero cimane ma. Taye na roze tene xelet fehmkene u tena na roze de zone qalike xo anera xo virr. Kamci milet esto ke ju roze “Dilimize u kulturumuze” niya vayir vecine. No cutir dilimize u kulturumuze vayir veciyayiso, endi astor huyayis de mirene.

  Nika ju mordemek her reyeke sono loye ju astor, gose ey re dae vano u her reye astor huyayisde qireno. Ju reye, di reye, hire reye, her reye astor huyino, gosine merdim pekneno… Ju mordem ney fehm nikeno u merdime bino ko loye eydero pers keno, no merdim gose astor de se vano ke, no astor her reye niya huyino. Ok eyra vano ke, no ke her reye sono loye astor, gose deyra vano ke “ki…. mi iye tora girso”. astorik her reye niya huyino.

  Nika no Tirkiyalismekik je tere mesela mordmek u astor o. Astor hona seba na siyaseta tirkiyalismek huyino, caye, sima zonene 🙂

 2. Meymanê Usarî;Ez meraq kena ke, nika usar nîyo, ti meymanê kamî ya? Meymanê çikî ya?)))) Ti weş bê, usarê to, emrê to derg bo.

 3. Heqa sima esta, nika usar niyo, labele mezge u zerya made her waxt usare welat girino. Çike hona besenikeme welate xore vayiren bikerime, vanke meyman ne. Ju roze yena, a rozede na meymanen qedina. Hata o dem meymane usar ne. A rozera tepiyak astori teoriye kirmancene ma ser nehuyine:)

 4. Usar, welat o. Welat usar o. Hîris serre ra zêdeyo ke, mi welat nêdîyo. Ez welat de ney, welat zerreyê mi der o. Ne astorê teorîýan, ne teorîyê astoran, çare nîyo. Rojê ke usarê mi bêro, bibê meymanê mi.Ez to ra kilama xerîbîye vana, ti mi ra qalê rengê usarî bike.Ti qebul kena?))))

 5. Zerê mordem dezeno ekê ez ronşberê ma dî zafu neşkîne ebê zone xu qesey bikerê, nu însan keno derd u verem. Bira tu zaf raştîyê ebe becik asnena, ma rê cî bîya ma hîn bîmê?
  Asîmîlasîon zê mirazino zeleqîyo ma rê. Vîcer ez ju xebere vanit Lîcede sare ma ju mektep virazo, nu mektepte perwerdî ebe Kirmancik u Kurmancî dane. Nu xebere zaf muhîma zone mare. Itade vas newe jil dano. Eke her dewude u Sukude Mektebe ebe zone ma perwerde bîbo unca ma giran giran asîmilasîonra vama vinde.

 6. Birêz Eylas; Kamî ke bi Tirkî ‘dilimiz û kulturumıze sahip çixmîş bime’ va;ez bi xo înan ra huna, leqe kena. Dime ra zî înan ra vana ’emrin olur memur’!Ya zî eke ê bi xo zî zonê ma nêzanenê, nêmisenê, ez vana;’LAWO RAYA XO DE ŞO!

  Silametîye û weşîye de bimane

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse