Zu (yew) layek (lajek) zewecîyo, şîyo Almanîya. Şaristanê Frankfurtî de dest bi ciwîyayene kerdo.  Nê layekî Tirkîya de perwerdeyê unîversîte dîyo, tenê biaqil bîyo. Uca de zu kî qewexaneyê kirmancan bena. Mordemê (merdimê) xo zafane yenê no qewexane de nişenê ro, kay kenê. No layek kî zu rocê şiyo no qewexane. Rastê zu mordemê xo bîyo. Mordemê xo tenê kokim bîyo.

Mordemê xo ney ra vato, “Gonîya xo, ti çay şimena, qewe şimena? Çi şimena , garsonî ra vace, hesab mi ra binuso.” Layekî mêrikî ra vato, “Ya ez rastê çîyêde nîyanên tîya (îta) de zaf amûne. Milet weno, şimeno, ey ra dima kî pêro hesab nanê ro zukek (yewek) ser. Guna nîya, yê her kesî kî zav-zêçê xo esto. Her kes wayîrê domanan o. Gerek her kes pereyê xo bido, kes kesî ser bar mebo. Tîya gurbetî ya, xeribî ya. zafane bêkar ê. Qayîtê destê cinîyanê xo kenê. Têde nanê ro zu mordemî.Mi çîyê esna ke tîya zu mêrik bîyo. No mordem, pereyê xo ki esto, çin o, dayo raya miletî. Mêrik ser o pere nêmendo. Mêrik mendo raye ra. Şermayîyo nêvato ke pereyê xo nêmendo. Na fay mecbur mendo, paya şîyo çêyê (keyeyê) xo. Zu roce heta şonî (şanî) bi zor reşto çêyê xo. Bîyo xisir. Şodir nêşikîyo cile ra ravazo (rawurzo). Şodir mêrikî cinîka xo ra vato, ‘Cinî, mi rê se bîyo, ez nêşikîn cile ra ravazî.’ Cinîke ke vata, “Wele be to ro bo. To berd pereyê xo, milet ver a da, paya ama, coka bîya xisir. Xebera to çin a. Defêna gîyo nîyanên mebe .Kes ver a pereyê xo mede, mê no hal.”

Key ke layek  nîya qeşî keno (qisey keno), mêriko kokim zaf şa beno, layekî goyneno vano, “Aferîm to rê. Almanî kî zê (sey) vatena to kenê. Ez kî zê to fikrîno. Labelê rîyê mi şermayîno. Eke milet yeno leweyê mi de nişeno ro, ez qewe, çay ci rê ismar keno. Kes kî nêvano ‘ney’. Pêro vanê ‘e’.”

Layek zu mabên de wuşto ra xo ser, şîyo ke destanê xo bişuyo. Ey ra dima agêrayo û bêro ke şêro leweyê mêrikê kokimî ancîya (onca). Dûrî ra nîyadano ke zu mordemo bîn nişt ro masa. Mêriko bîn mêrikê kokimî ra vano, “Apo, ti tawa (tebayê) simena? Çay ya qewe?” Mêriko kokim şa beno, hama vano, “Oo, tabî şimeno, gonîya xo. Hem kî qeweyê mi bişit bo. Ez qeweyo şitin ra hes keno.”

Verdo Nemerem

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse