04. adare 2013

Birêz Murat Karayilan,

sebebo ke mi na mektube bi kirmanckî nuşte, xora bi xo mesajo bimane dano. Ez sayeya na mektube rakerdîye ra tayê fikranê xo kilmek wazena binusî.

Şima û her kes rind zanenê ke partîyî, serekî, saz û sazkarî seba dewaya serbestîya welatî û şarê xo estê. Îta de yew nakokîya tehlukeyine zî esta. Mabênê serranê têkoşînî de beno ke na rastîye çereqîna. Yanî, partîyî, serekî, îdeolojîyî seba xo ke welat û dewaya welatî bikerê qedayê xo, o waxt endî her çî û pêro fedekarîye xerepînê. Oxro ke pêro partîyî, serekî seba ke bibê qedayê dewaya welatî estê. Menfaatê qet yew partîye, yew serekî, yew sazî, menfaatê dewaya welatî ra raver nîyo û gerek mebo. Partîyî, serekî vurînê, dewaya welatî manena.

Birêz Murat Karayilan,

şima zî rind zanenê ke sîyaset de hetkarî seba menfatê xo, çi ke destebera yeno, aye kenê. Bi vateyo bîn, hetkaran de derheqê sîyasetî de wîjdan û meramet çin ê, kayî, teqdîkî, stratejîyî estê. Hetkarî goreyê qeweta  poşmankerdena xo xebetînê. Hetkarî goreyê na qewete yewbînî muxatab gênê. La muxatab girotene tenya seba gama verên a. Seba çareserîye na game bes nîya. Tarîxê ma de dişmenanê şarê ma nê gamê nîyanênî zaf eştîbîy. La şima zî zanenê ke nê gaman ra dime şarê ma, serek û partîyê ma yê ê deman zaf xapîyay. Nika vanê ke “kurd kurdo verên nîyo, kes nêşikîno pê bixapno.” Ez no fikr de nîya. Çike kurd kurdo verên nîyo, la dişmen zî dişmeno verên nîyo! Yanî, dişmenê ma zî ebe kayanê verênan ney, ebe kayanê neweyan verba ma der ê. “Manaya osmanijî de kayî zaf ê”, çik o? Bêşik, kayê neweyî zî estê înan de.

Şima teber der ê. Şima şikînê serbest bifikirê, serbest qerar bigêrê, serbest plananê xo virazê. Serekê partîya şima henî nîyo, naye nêşikîno bikero. Çike o bi xo destê dewlete der o, zîndan der o. Gelo ferqê yew kesê mehkûm û hepsî û ferqê yew kesê ke teber der o, qet çin o? Eke şima vajê “ferq çin o”, ez îta de xof kena, tersena. Normal o ke şima serekê xo ra hes kenê. La hes kerdene û dewaya welatî cîya yê. Gelo se bî ke şima heqê dewlet bîyena miletê ma ra poşman ê? Se bî ke şima alaya Kurdîstanî caverdaye? Se bî ke şima nika Tirkîya ra “komara demokratike” wazenê? Çi vîyart ke ma nêzanenîme? Heya! Zaf çî vîyart, la dişmenê ma ney, ma vîyartîme. Mabênê toz û dumanê teorî, analîz û manîpulasyonan de kayêde barî û xorî şarê ma ser o yeno kay kerdene. Şarê mayo fedekar o ke hema-hema her keye de şehîdê xo estê. Şarê ma yo fedekar o ke seba heqê dewlet bîyene û serbestîye canê xo, mal û milkê xo da PKK. Xora şima zî naye rind zanenê ke no şar, seba ke şima seba serbestîye û heqê dewlet bîyene verba dişmenê ma kewtî herb, coka piştî da şima. Eger ke şima roja verî bivatêne “ma dewlete nêwazenîme”, şima na piştgirîya şarê ma qet nêgirotêne. Şima ke şarê ma de na piştgirîye girote, PKK ke bîye xurte û bîye wayîra qeweta girse, o waxt şima naye vanê. Ecêbîye îta der o. Oxro ke yew partîye çiqas bibo xurte, çiqas bibo wayîra qeweta girse, o waxt waştena xo zî gerek bibo xurte. La PKK de no nêbî. Gelo qey PKK her çî ke bî xurt û girs, na waştena bingeyêne ra dûrî kewte? Ma no yew kay û xapênayîş nîyo, çik o? Şima zî ge-ge vanê ma “kurd kurdo verên nîyo, pê nêxapîno?”

Birêz  Murat Karayilan,

çîyê ke mordem ser o munaqaşe keno, bêşik estê û zaf ê. La na dinya de tayê çîyê esas û bingeyênî estê ke qet yew şar nînan ser o munaqeşe nêkeno. Yew milet seba serbestbîyena xo, seba heqê qederê xo yê serbestîye qet munaqeşe nêkeno. Şarê ma seba na rastîya esase kewt têkoşin. Yew milet seba dewaya xo kuno têkoşîn. Yew milet seba serekê xo nêmireno. Serek gerek seba miletê xo, eke mecbur bo, mireno zî. Yanî, şarê ma seba kesan û şexsîyetan ney, seba dewaya welatî handayê fedakarîye kerde û keno. Şanso ke na dinya de şarê ma do PKK, qet nimûneyê xo çin o. Qîymetê naye gerek bizanîyo. Nê avantajî gerek şima mekerê “qedayê yew kesî.” Canê gerîlayan, canê şoreşgeran, canê têkoşeran ra dot canê yew kesî zaf biqîymet nîyo. Vateyê Ocalanî pêro rast ê gelo? Şima naye ra bawer kenê? Eke şima vanê “vateyê serekê ma, heta nika çi beno wa bibo, rast o”, o waxt şima çik ê? Fikrê şima çik o? Rolê şima çik o? Seba ke şima tenya pêro vateyê serekê xo (rast- xelet) bikerê, bîyarê ca, coka şima koyan der ê gelo? Eke nîya wo, ez nika ra şima ra vajî: wele ro ma bo! Yew gerîla ke vajo, “Ez serekîya Erdoganî seveknena, wazena”, gelo şima do se bivatê? La serekê şima ke va, qey rast bibo? No tilsim çik o?

Birêz Murat Karayilan,

Naye rind bizanê ke, seba ke zereyê mi veşeno, seba ke serbestîya miletê ma, welatê ma, sey mîlyonan mi der o, ez coka bi hesreta serran, bi waştena xorîye, bi xeyrê şima şima ra vana. Ma wazenîme ke sey dinyaya aleme statuyê ma zî bibo, ne zêde ne kî kêmî. Dewleta tirke ewro seba zaf sebeban tenge der a. Wazena ke nê halê xo ebe dek û dolaban bivîyarno. Planê dewlete no wo ke na tengasîye ebe “entegrasyonî” derbaz bikero. Plan entegrasyon o. Besenêkerd ke ebe asîmîlasyon şarê ma biqedênê, wazenê ebe entegrasyon xaşo persa kurdan çareser bikerê. Gelo ma entegre bîme? Oslo de no plan estbî. Gelo nika no plan ra dot çîyê esto? Eke esto, şarê ma ra eşkera vajê. No plan seba planê “kurdanê Tirkîya” yo. Yanî, seba Memed Metîneran, seba xeylê wekîlanê DTP yê ke girêdayeyê sîstemê maaşê dewlete yê, seba Sînan Yerlîkayayan, seba xeylê kurdê ke Îstanbul de, Îzmçr de, metrepolanê Tirkîya de bîyê asîmîle û entegre, qet eleqedarê xo bi Kurdîstan û dewaya kurdan çin ê, seba înan  o. La no plan seba kurdê Kurdîstanî û seba persa kurdan bi esasîye nîyo. Yanî şarê ma canê xo bido, “kurdê Tirkîya” zî, ebe Tirkîya qezenc bikerê! heyf nîyo?. Eke ez xelet fikirîna, eke bê nê planê ke sey peymana Îmralî name kenê, çîyêde bin esto, ma ra eşkera vajê.  Eke çin o zî ma ra eşkera vajê. Şima peymana Osloyî şarê ma ra qey nimite? Nika ancîna çîyo ke mabênê MÎT û Ocalanî de yenê qesî kerdene, mektuba ke şima rê rusîya, tede çi esta, şima tenya cewab do ke “ma qebul kenîme.” Çik o? Çîyo ke şima qebul kerdo, çik o? Mektube de qet çîyêde xelet û kêmî çin bî? Eke çin o, şima qey şarê ma rê eşkera nêkenê? Beno ke şima vanê, “goreyê tayê prensîban ma nika eşkera nêkenîme.”  De çiman ser, la eke henî yo, gerek şima pratîkê xo zî goreyê naye bikerê. Pratîk goreyê mektube teorî nimitiş o! Ma nika se bikîme? Şikê mi esto ke nê planê entegrasyonî şima ra yeno waştene ke giran-giran bimusnê şarê ma. Yanî şarê ma ebe nê planê entegrasyonî danê musnayene.

Wa xwezila fikrê mi, xof û şikê mi, xelet bibîyêne. Xwezila şima ney, şarê ma ney, ez bixapîyayêne. Her hetkar, her nuştox, her analîst nê rojan qalê hesasîyetî keno. La no hesasîyet  de hesasîyetê dewaya Kurdîstanî çiqas verê çiman der o? Hesasîyetê tirkan û yê Tayyîb Erdoganî xora ma rind fam kenîme, ma tirkî û Tayyîb Erdoganî hesasîyetê kurdan anê xo çiman ver gelo? Çi ecêb o ke seba alaya tirkan, seba dewleta tirkan, seba sîndorê Tirkîya şarê ma ra hesasîyet wazenê. Xora, şima zî endî qalê nê hesasîyetî kerd. Ma hesasîyetê ma? Yê tirkan nîya biqîymet o, yê înan hesasîyet o, ma yê ma çik o?

Birêz Murat Karayilan,

Tarîx nê firsend û îmkanî rew bi rew şarê ma nêdana. Firsend û îmkan bi nameyê şima, şarê ma do şima. Naye de xeletîya tarîxî mekerê. Seba ke Lozan de na xeletîya tarîxî bîye, miletê ma neway serrî yo ke beno qedayê na xeletîye. Lozano dîyin rê texamulê şarê ma çin o. Kes mevajo “Lozano dîyin endî nêbeno.” Beno, beno! Lozano yewin, seke goreyê şert û merhaleyê demê xo ra peyda bî, yê dîyine zî goreyê şert û merhaleyê ewroyî mumkîn o. Heya, Îsmeto Kor û Atatirk çin ê, herbê dinya sey a roje çin o, la herbê dinya yo ewroyên o ke goreyê roje vurîyo. esto. Îsmo Kor ê vizêrî çin o, Atatirkê vizêrî çin o, la Îsmo Korê ewroyî Bulent Atinc, Atatirkê ewroyî Erdogan esto. Nê înan ra zêde wayîrê tecrubeyî yê. Nê elbet reyna ebe kayê vizêrî ney, ebe kayê ewroyî planan virazenê. Naye ez bi xo rind zanena ke plan planê entegreyî yo. Vateyê min ê peynîye no wo ke şarê ma seba nê planê entegrasyonî can, mal û milkê xo nêda. Bawerîya mi, omidê mi, dewaya serbestîye, heta entegrasyon mêro cêr. Bawer bikerê ke no omid û na rastîye û tehluke bi mîlyonan kurdî zî fam kenê û şik kenê. La seba silametîye, seba omid, seba qesa peyêne ewro bêveng ê. Verê şima de nika di alternatîfî estê: ya bi nê planê entegrasyonî qayîl benê ya zî nê planî qebul nêkenê. Pêro analîz û qilêrîya manîpulasyonê medyaya tirkan wazenê ke nê planê entegrasyonî giran-giran şarê ma rê bidê werdene, bidê musnayene. Medyaya tirkan ebe nê planî û nê rojanê peyênan de Ocalanî pesênenê. Ez na pesênayene qet bioxir û bixeyre ra nêhesibnena. Xo vîrî ra mekerê ke ne şima ne zî şarê ma kurdan mecbur û qurbanê  xeletîye nîyê. Ma pêro pîya tenya mecburê dewaya serbestîya Kurdîstanî yîme. Gerek zî henî bibo. Ez, bi desturê şima ra, ebe nê persî nuşteyê xo biqedênî.

Rast, şima çi wazenê? Ocalan çi wazeno? PKK seba çi 30 serrî herb kerd? Nika seba çi esta? Ocalan hîris serrî ya ke ge-ge vano “PKK zî mi fam nêkeno.” Rast, şima seba ke Ocalanî fam nêkenê, famkor ê gelo? Her çî eşkera yo, vateyê Ocalanî zî verê çiman der o, qey ma wanenîme fam kenîme, şima “fam nêkenê”? Ocalan entegrasyonê kurdan wazeno, ma şima? Luzumê  çuwalê teorîyan çin o. Her çi eşkera yo. Çîyo ke eşkera nîyo, waştena şima wa. Heqê ma çin o ke ma naye şima ra pers bikîme, zelalbîyena şima biwazîme? Zereyê ma ke seba dewaya Kurdîstanî meveşêne, bawer bikerê ke ma, mi ne na mektube nuştêne ne zî şima rê nê fikrê xo nuştêne û persê xo pers kerdêne.

Ebe nê waştişan, ebe na hesrete şima rê bi esasîya dewaya Kurdîstanî ser o serkewtene wazena.

Îlhamî Sertkaya

6 ŞÎROVEYÎ

 1. Na dewleta tirk ma qan keno, wena ju hefteyen ra veren meclîste xode sere zone made buvane ne vat? Ez bawer kon na dewlete vacena ma giran-giran asîmîle bikero u zone ma qirab bîbo, hata nika zaf qirab kert. Galike mi vatene tirkura nî torne osmanlîye înude kaykerdene zafa. Eke ma serbestîye kirmancîye nevacemese çira unca xorte ma cane xu serba serbestiye da? Na dewirde ebe qepu însan manîpule kene, birez Ocalanî xepîste çi dane? Qepîste teper rind vîneno? Ilm vano ju mordemke jü serera tepîya zere mapuste vînît realîtet ra dur maneno!

 2. Birêz Eylas;
  Heqa ma pêrune esta ke ma fikrê xo, wastena xo, eşkera, zelal vajime. Na dawa, ê pêro welaparezen a. Seba eleqedarê xo, weş be.

 3. Mektuva sima rast û muhîma. Karayilan o ke kuncnustoxanê Tirkî re mektube rusneno, gerekeke mektuba sima cuwaw bido. Rastîya aye ke Tirkî tarîxê xode hata nika bi vastîs astîye nikerda. Taye pîsporê polîtîkayê dugelan 6-7 serre rave vat bi ke, “Siyaseta komera demokratîk yakî otonomîya demokratîk” sîyaseta û kulturê sarrê Kurdî kene bine destê Tirkîya, yanî kulturê Kurdî yeno “Bin-Kultur (Alt kültür)”. Herkesîk zoneno ke Bin-kulturîk dewamê asîmîlasyono. Sîyaseta Kurdî dîasporada ebe na sîyaseta xoye bestratejî puan kena vînd, teselîya ma uyo ke na rayê xelet ra cerenera hata ke bi herey. Tarîx de kes ebe ju kesê hesîr serrê talîyê ju sarrî muzakere nikerdo. Nîya astîyê ardene dînya de hona nîyamo dîyene. Ebe siyaseta Xoserena Demokratik prensîbê sîyaseta Kurdî ju dirbetê giranê girewte, hala niyadîmê sîyaseta “Dae nivazeme” ma beno kot!

 4. Seba şîroveyê xo, weş be Mêymanê Usarî (To nameyê xo nika rast kerdo, kêyfê mi pê ame. Mêymanê Usarî)

 5. Ilhamî bira;
  Mektuva to çekuyê bi çekuyê wende.
  Endîşê ke to arde ziwan, ju be ju ezî kî beçikê nano pa. Dideyê adarê-13 de mersinde ”nefret suçu” ser o panelê amey awankerdîş. No suç hetanî nika awankerdîşde kamî qewêt o hez doci? … na babettê xêylî fikrî ardî ziwan. Na hîris serra peyêne senî (ça) dişmênatîye peyda kerda. … Peynîye de goşdara persî persay. Persa mi ”elcîya Ocalanî de tekîlîye wiraşte, bado taye qesêy înan bî eşkê ra. ‘na xayinîya(!)’ vat.” Nê vatena ra çîye fam nêkerd. Qey; qey şarî ra danê we? Na çi mesela wa? … nîya berdewam kerd. Endişê mi o yo ke çepû çurê osmanîya nêqedîne. Bawêriya mi qet çîna…

 6. Birêz M. Seyîtalîoglî;gerîlayê ke verba dişmenî herb kenê, şarê ma yo ke piştîye dano na tekoşîne, heqa înan û ê pêro welatparezan esta ke, her çî eşkere bizanê.Çîyo ke ser o qesî kenê, plan û qereran gênê, dawa miletê ma wa. Eke hênî yo, na dawa mabênê çend kesan de bi nimite, şelav, gereke me bo. Ma kamecîn zeman de yîme?. Waxtê paşan û padîşayan rew ra vîyart. Şsrê ma canê xo, mal û milkê xo bido, la derheqê qederê xo ser o, çi yêno qesîkerdene, mezano! Sebeb? Guna nîyo şarê ma? Memurê rastîye kam o? Kam na tekoşîne de, kamecî tekoşerê bînî de zêde biqîmetin o? Şoreşvanîya ke ma zanitêne, nîya nîyo. Weşîye de bimane

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse