Bêzar mebê, ez qalê zonî kena

0

Rast ke ez êndî ge-ge xo ‘Pupûk’ zen kena. Se bikerî, ezo ‘budelayê Heqî’? Ezo xemgiran, ezo derdxorî, ezo çimhît…

Berbena, nêwazena kes bizano, biheşno. Eger bizanê, biheşnê, reyna mi xelet fam kenê. Zen kenê ke ez damişê derdê qijkekan nêbena, coka berbena. Henî nîyo, wayênê, birayênê, wendoxê hêjayî, henî nîyo. Derdo ke ez qal kena, derdê mi ney, derdê ma wo. Na dinya de nêno mi vîr ke ez seba xo berba.

Ez derdê zonê ma ra, halê ma ra berbena.

Bêzar mebê, ez qalê zonî kena. Bi nameyê Dêrsimî, bi nameyê zonî, kamîye û kulturê ma şênatîye (festîval) virazîna, hama o ca de ne zon, ne kamîye… O ca de ebe tirkî yo her çî. Çend kilaman bi zone ma vanê, êndî tamam!

‘Elqajîye elqajîye…’ De bes o ma ra. Mekerê, heyf o, guna wo. Zonê ma, tenya çend kilamî nîyê. Zonê ma şîrin o, zonê ma dewlemend o, delal o zonê ma. Numayîşê verba awbendanê Muzirî de, afîşo ke destan de bî, tenya ju cumle zonê ma de nusîyaybî, a kî zaf xelet nusîyaybî. Ma şima vacê ju keso ke na cumle besebikero rast binusno, çînê bî? Eke henî yo, heywax halê ma rê. Heywax ke se heywax! Numayîşo ke verba operasyonan de virazîyaybî, zonê ma de ju çekuye çînê bîye. Almanya de di şênatîye bi nameyê Dêrsimî virazîyaybî, çend kilaman ra dot, çend qeseyanê kilman ra dot, cêr û corê xo bi zonê tirkî bî.

No keypel de (DêrsimInfo) wendoxê kibarî kî naye şîrove kerde. Wendoxê DêrsimiInfoyî rast vanê, zelal û delal vanê. Lomê wendoxan, sare û çimanê ma ser. Lomê înan, lomê ma wo. Ma rind zanenîme ke zon ‘kilît’ o. Zon kilîtê kamîye û edebîyat û rastîya ma wo. No kilît ke mebo, şarê ma nêşîkîno bireso rastîya xo, kamîya xo, edebîyatê xo. No kilît ke mebo, kilîtê şaranê bînan, kilîtê dinya aleme ma rê çi? Ju şar ebe kilîtê şarêde bîn nêşîkîno çêberê xezna xo rakero. Ez ebe kilîtê çîranê xo besenêkena çêberê xo rakerî.

Şaş mebê, kes xo mexapno. Wa kes bi namêey zon, kamîye û kulturê ma, gerek ke leqe mekero.Wa kes seba menfaatê xo yê sîyaset, îdeolojî û partîya xo ebe zonê înkar û asîmîlasyonî, bi nameyê zon û kamîya ma, lazim o ke yarenîye mekero. Şima ebe kamjî zon qesî bikerê, ebe kamjî zon binusnê, ebe kamjî zon şên û şênatîye virazê, nê kar û barî edebîyat û xizmetê ê zonî ra hesibînê.

Ebe zonê tirkî şênatîya kirmanckî û kirdaskî nêbeno. Roşnvîrê ma, wendoxê ma, ‘alim û malimê ma’, naye nêzanenê? Rind zanenê. Ma qey naye kenê? Xora nê persê mi kerda ‘Pepûk û budale.’

Ma şima nêvanê ‘ez qey berbena’? Ma şima nêvanê ez qey nîya derdxorî, ez qey nîya xemgiran a?

Qey…?

Ilhami SERTKAYA

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse