Yew şoriş û dişmenê sey kerga sîyaya. Dişmenî hende kiştox û rijnayox ê, heme homayê erd û asmênî mat mendê, lal bîyê. Asmênî ra nêewnenê êdî, seba ke nê komkiştişan mevînê. Şorişgêrê nê şorişî qeçekê adir û roj ê. Adirperest û rojperest ê. Coka homayî nêwazenê kerdenanê ser rîyê erdî de benê bivînê.

Rêça şorişî xo xorîn verdano erdî ro, derg beno dinya ra çerexîno. Sey Royê Dîcle, Feratî ke xeylê layî xo resnenê ci. Royê ma geş benê la dişmenî zî nêvindenê, çi metod nêmend, serê sereyê şarê adirperestan ra nêceribna. Peynîye de êdî qitaya Ewropa ra heta Amerîka jî astereyî ginênê war ro, ginenê Kurdîstanî ro. Welat êdî beno welatê astareyan zî. Êdî wa kes mevajo welatê mi. Welato ke oxirê ci de gan danê ci, yo. Coka welatî de enternasyonalîzm newe ra ronîya. Welat bî enternasyonal, enternasyonalî bîyê welatij. Ho to rê erjayeyê tarîxî. Bierjayeyan welat beno erjaye. Welat zî erjayeyan aferneno. Merdimîye bi nê erjayeyan newe ra beno merdimîye.

Heme çî rengin o

Ax nê xayînî… Ma nêbîyayêne, nêbîyêne! Ney. Çiçîyo dûz û bêtenge çin o. Kanûnê xoza yo, feza yo. Heme çî têmîyanek û têkîşte yo. Nêbeno ke çîyî sîyayî ancî sipî bê. Heme çî rengin o. Labelê ganî merdim cad kero ke renganê xasekan bandûr bikero. Boya vilikanê rindekan vila bikero.

Ax nê vilikê rindekî… Bê gonî, bê kede, bê ereq qet mird nêbenê. Nêresenê û boya xo vila nêkenê. Çira? Her çîyêko rindek bedel wazeno, coka. Kam bedel dano? Êyê ke tewr bibawer, bihêvî, biîrade, zerrîya xo bi merdimîye pîş dayo, ê bedelan danê. Coka azadîye, demokrasîye kewe bena. La çi heyf! Nê konseptanê fîrazan ra her kes fayde vîneno.

Her çîyêko rind bedel wazeno

Ancî şoriş, ancî şorişgêrîye. Eke welat bîyo erjayê dinya, cayanê cîyayan ra astareyan anceno xo ser, o taw avervistişê şoriş û bîyayîşê şorişgêrî hîna vêşî bi mana beno. Yew kokimo newayserrî merdişî ra ver vano: “Wa peykerê mi mêro ronayene, wa nameyê mi yew cayê ra zî mêro dayene”. Bi nê vateyan şoriş û şorişgêrîye newe ra manayanê neweyan gêno û şorişgêrîye bena wayîrê pêmanêka newe. Ma xora şorişgêrîye girdkerdişê mana nîyo!

Nika çar hetê welatî ra boya gonî yena. Nika çar hetê welatî ra mîlçikî bi perranê azadîye perenê. Heme gandarî zanenê. êdî ceng cengo peyên o. Naye şorişgêrî û êyê ke duştê şorişgêran de yê, zî hol zanenê. Qandê coy her kes bi heme hêzê xo têkoşeno. Êyê ke vindî bikerê, do vileçewt bimanê. Êyê ke ser bikewê, do serkewte bicuyê. Labelê kaînat de serkewtiş yan zî binkewtiş çin o. Heme çî sey xo yo. Kaînatî de erd û asmên zî çin o. Çîyo ke esto, heqîqet o. Zafrengî û zêdebîyayîş o. Yew kokhucre ra bîyayîşê hezaran hucre yo. Bêrengî çinbîyayîş o. Naye zî goreyê xoza nîyo. Mîsyonê şorişgêran zî tam no vîste de dîyar beno. Şorişgêrî mudaxaleyê bîyayîşî kenê. Nêverdanê heqîqetî ra bêro dûr kewtene. Bedelê ci çi beno wa bibo, verê merdimîye danê heqîqetî.

Coka vatêne: “Senî beno wa bibo, peynîye do muhteşem bo!”

Nuşteyo peyênŞaristananê Dinya ra: 2 – Parîs
Nuşteyo verên2016 ra Seba Zazakî Hewt Çîyê Rindekî
Azad Ararat
Azad Ararat serra 1969 de dewa Çêrmûge, Hesto de ameyo dinya. Şeşserrîya xo de keyeyê ey bar kerd Rezana Amedî. Serra 1992 de şîyo Almanya, uca de sîyaset nas kerd û goreyê vatena xo “o dem bîyo şoreşger“. Pêro pîya new reyî cur bi cur perwerde dî. Serra 1994 de bî gerîla û vejîya koyanê Kurdîstanî ser. Ver bi heme şert û şurtan de Azadî caran fek wendiş û nuştişî ra veranêdayo. Serra 2013 ra nat koyanê Kurdîstanî ser o kirmanckî museno û bi kirmanckî û kirdaskî nuseno.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse