Rojê, raywanê deweke de bananê serwelinan de vejîno. Vewre qam û silamî birne. Vewre eyşto zanî. La tayê cayan doxîna însanî ra vîyarto, zafîya vewre.

Dewe mîyan de raywan raştê ju dewijî yeno. Raywan dewijî ra perseno:

– Ez şikîno tîya çêkeke de mêman bî?
-Ya.

Raywan:
-Kamjî çê?

Dewij:
– Ê banê ke di qatin ê. Oyo ke to duşt de, o yo.

Raywan dewijî ra xatir wazeno û kuno dûrî. Verba çêyê di qatinî şono. Dewij bado veng keno ra raywanî, ci ra vano:

– Xuyêde ne mordemekî ma, ê nê axaya ma esta. Xo ro haydar be!

Raywan:

– Çi xu ya?

Dewij:

– Ez zobîna çîyê nêşikîno to ra vajî.

Raywan nê vatenanê dewijî ser a xemgîn beno. Xo xo de çîyanê xirabina fikirîno. Çimke têşuşe de mendo. Raywan şono verê çêyê di qatinî û dano çêber ro. Ju cinîke ber akena. Mêmanî buyîrê oda kena. Axayê çêyî mêmanî ver ra vazeno ra pay. Ca musneno mêmanî.

Mêmanî rê xizmet û azet anê ca. Bêqusur qij a pîl ra pêro pîya xizmetê mêmanî kenê. La mêman qet vatena dewijî xo vîr ra nêkeno. Timûtim na “xuya xirabine” çik a, ey aqil ra nêvejîna.

Şamîya xo wenê. Sohbet û muhabet û meselanê dîyalîge ra qal kenê. Şewe xeylê derbaz bena. Teber serd o. Soba gimagima veşena. Zereyê çêyî germin o. Hêdî hêdî waxtê rakewtene yeno. Axayê çêyî kincanê xo şelêneno. Piştîya xo çarneno soba. Pirênî û tumana ver a maneno. Xo keno germin.

Axayê çêyî vano:

– Qusurê mi de nîyamede. Xuyêda min a nîyanêne esta.

Raywan newe gineno piro xo xo de “xuya xirabina ke dewijî vate na wa” vano. Raywan:

– Axayê min o delal. Ti honde rind a! Ti honde xeyrxwaz a! Na xuya to qet rind nîya!

Axa:

– Willayî ez mecbur a. Gere ez timûtim piştîya xo bikî adir!

Mêman xo xo de fataşîno. Çare ci rê nêmanêno. Sakoyê xo û solanê xo caverdano. Çuraçur remeno teber. Vewra zimistanî, serd û şawat de zav û zeçê çêyî kuno ra mêmanî dima. Ebe zar zor anê çê. Hal mesela mêmanî ra persenê:

– Ti qey hey bîya?

– Ez ke ameyo dewe, jû dewiji kî vat “xuyêda axayî ya xirabina esta”, na vatene ser o ez kewto teşuşe. Tersone.

Şare çêyî desta danê pêro. Bena hirqî û tirqîya zav û zeçê çêyî. Xapîyayêna mêmanî xapxapitoxî anê têlewe. Dewij û mêmanî jubînî ra benê eşkera.

Benê dost…

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse