Herêma Gimgimî de dewa Ciwarika esta. Na dewe de Usenê Terqa bî. No Usen zaf muqelît û yarenîyade ey ser o kes çîn bîyo. Demo ke qalî bîye, îlahî vatêde ey bîyêne. Le ebe aqil û fam, timûtim vatenê xo a mesela de ardê werê û cayê xo koşe de kifş kerdêne.

Rojê, ey û cirana kişta dîware hewşa keyeyê Sileymanî de ronişte benê. Dergûşa Xase çewres rojî yê rê çêna Xase Kêje dergûşe re şit bena. Tasa pirrê şitî leweyê camêrda ra vêrena ra. Usenê Terqa rê babete kuna kar.

– Ere wakila mi, o çik o tasa to de?

Kêje:

– Ap Usen, şit o, beno dergûşa ma rê.

Usenê Terqa:

– Na ver a wisar çi xenîmet de rind. Der û cîranî kabê xo de şit û mast vînenê.

Ap Kalî vano:

– Ero Uso, ti zana mangaya keyeyê Welî za. Le çend rojî yo golike rixe nêkena.

Usenê Terqa:

– Weyyy, ero belkî qine (lone) pa çin a. Ez ci rê qine virazen.

Ap Kalî:

– To ma ti çik bêne, ti golike rê qine viraze. Ez kî bivînî ci ra rixê bêro.

Usenê Terqa:

– Ti mi rê kardîyade tuje hal bike. Ez golike rê qine virazî.

Ap Kalî:

– Willayî billayî qina ke ti virazê, çimê mi ci ra nêbirneno, ci ra rixe bêro!

Usenê Terqa kardîyade tuje cêno. Binê boçikê golika sawîye keno qule. Tay gonî ci ra yena. Çand rojî mîyan ra derbaz benê. Golike mirena. Na qesa bena vateyê şarê ma.

“Qina ke Usenê Terqa virazo, çimê ma nêbirneno ke ci ra rixe bêro.”

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse