Pasayê Osmanîyan Yusuf Zîyaeddîn Korî, bi xo Gurcu yo, hac ra tepîya wextê Selîmo III. de beno emîrê Keban/Madenî. Dime ra kî uca ra xeylê kurdan dano vetene, Dêrsim û cayenê bînanê Kurdan de terteleyî virazeno. 

Tepîya, endamê Raya Heqî (Qizilbaş) be “bêdînîye, înkarkerdena Îslamî û qebulnêkerdena nîzamê Îslamî” yenê sucdar û hêrişkerdene.  

(“Taife-i merkume rafz ve ilhad ile müttesip bir ala-yı sebbab-i çariyari melahide-i bî-din-i hiyanet-şiar olduklarından, kat-i savm u salat-âsâ şerâit-i İslâmı münkir ve tarik ve ibahe-i dema ve ihlal-i zina mümeselü miherramat ve menhiyata haris ve müteallik olduklarından…“ (Bkz. M. Bayrak: Kürdoloji Belgeleri-2, Özge yay. Ank. 2004,s. 518))

La merdum vîneno ke metodê qirkerdena ke duştê kurdanê Raya Heqîye de ameyo xebitnayene, metodê tîpîkê Osmanîyan o. Ney ra gore endamê Raya Heqîye ke yenê pêgirewtene, yene kiştenê, banê înan yenê veşnayene, mal û milkê înan yeno talankerdene. 

(“Vezir-i Sikender (Serasker Y.Z. Paşa, MB) cibal-i merkumenin (sözkonusu dağlık bölgelerin) zir u bâlâsında (eteklerinde ve tepelerinde) bulunan mesâkin-i Ekrad-ı rafz-itiyadın (Rafızi Kürt toplulukların) taş üstünde taş koymayıp cümlesini zir ü zeber (tümünü altüst) ve esas ve bünyanından hâk ile hemvar ve beraber eylemek üzere (evleri-barklarıyla birlikte dümdüz etmek üzere) taraf taraf sevk-i leşker eyleyip (dörtbir yandan askerlerle kuşatılıp) her ne mahallede âsâr ve ebniyaları (eserleri ve binaları) var ise cümlesini ihrak ve suzan (tümünü ateşe vererek) ve bir hane terk etmeyip ( bir tek evi bile atlamayarak) esasından hadim ve viran eylediler ( kökten yıkıp viran ettiler). (Bkz. Age,s.520))

Çike hêrişo ke duştê nê aşîranê kurdan de ameyo viraştene, heta ê wextî serkewte nêbîyo, na rey metodê neweyî yenê gurenayene. Verê, aşîrê ke dorme der ê, ya kî şaristanan der ê, be xelatan, pereyî yenê hêrînayene, tayê kî artêşa Osmanîyan de nîşanê berzî cênê. Nîya game be game dormeyê kurdanê Raya Heqîye ke koyanê Dêrsim de ciwînê, yeno girewtene. Dima, se ra zêde serekê aşîran seba qiseykerdene Çemîsgezek rê silayî benê. Tena peşewe be dame û kayî sereyê pêrune yeno birnayene. Tena ney ra dima artêşa Osmanîyan besekena hêrişl dewanê Dêrsimî bikero. 

(“kâffe-i nisvan ve sıbyanını iğtinam ve esir eyledikten sonra Mercan Boğazı üzerine hücum ve eşkıya-yı Ekrad ile eşeddi kıtal eyleyerek…“ (Bkz. Age, s. 520))

… Xeylê cinîkî û domanî goreyê nîzamê Îslamî sey ganîmet yenê girewtene, Derê Mercanî kî yeno hêrişkerdene û uca de xeylê kurdê Raya Heqîye yenê qirkerdene.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse