Heya. Zereyê  şaîrî  ra  henî  ameyo û ey kî  henî nivisno. Kam çi zano  kamî zereyê  şaîrî dejno? Kam çi zano kamî zereyê şaîrî kerdo birîndar?  Kam çi zano kamî  şaîrî  ra çi  vat o? Çiqas  vat o? Qey  vat o?  Birîna  zereyê şaîrî , şaîr nîya do vatene :“Sanki benim  mor  sümbüllü bağım var”

Poxê birîndarîya  şaîrî çi beno wa bibo ,peynîye de  şaîr birîndar o. Peynîye de zereyê  şaîrî ameyo dejnayene  û  şaîr miradîşo.

Sey  zereyê şaîrî  ,zereyê mi kî dejeno. Birîna mi  kî  kurra. Derdê mi kî xorîno. Zerêyê mi kî  mira vat: “ma qey   rêz  û  bexçeyê mi est ê. Ma qey çol û çolistanê mi est ê. Ma qey  asmên û  astareyê welatê mi est ê. Ma qey zonê mi est o”

Zonê mi  çîn o. Bibo kî çîn o. Kesî ra nêaseno. Biaso kî  nêaseno. Kes nêvînîno. Bivêno  kî kes nêvîneno. Rindek bo kî çiman verde pîsîn aseyeno. Zerya kesî nêkuna ziwanê mi. Kes aşiq û maşiqê ziwanê mi nêbeno.  Domanî ci ra miradîyê.

Pîlî , ebe zonê mi huynê . Binê çiman ra nîyadanê  herfanê zonê mi de. Wexto ke qesêykenê çimanê xo qapan kenê.Berê zereyê xo ziwanê mi rê danê ca. Herfê alfebaya zonê mi berbenê.

Şanikê mi, zereyê mi ra    bi jû  firdanê û şonê.

Heya. “Mektebê mi çîn ê. Nameyê dengbêjanê  mi  zereyê kitaban de çîn o. Çiqas ke  nameyê welatê mi bibo kî ,welatê mi  çîn o. Coka ke ez kî  çîn o.”

Ma ti.

Ma ti mêriko kirmanc/zaza

Qey henî dûrî vindena?

Qey ziwanê xo de nêhuyna?

Dolimê  yacêre û xo de nîyade

Ti kam a?

Dişmen xayino û kivşo

Ti dişmen mebe.

Torzên linga xo ro mede

Bizane ke ma hona zaf mucil benîme

 

Ma ti roşnvîrê mi. 

Hela dolimê  çimanê xo yake û  der û dorê xo de nîyade

Welatê xo û şarê  xo bivêne

Kam se keno

Ge-ge çimê însanî însanî xapnenê

Zereyê xo de hewnan mevîne.

Rewşa zonê to çi hal der a?

Birîna zonê to çiqas kurra?

Zonê to  hewceyê çinay yo?

Çareserîya problemanê zonê to  bi çi hal bena?

Neweşîya zonê to bi çi metod bena weş ?

Zaf dûrî meşo.

Nêzî vinde şarê xo ra  û nêzî bifikrîye.

Çekuyê  zonê mi kilamanê şarê mi mîyan der ê

Vengê zonê mi  herfanê zonê mi mîyan der o

Dûrî ra nîyamedê

Cayê de bîn de piro  mecêre.

Çîyanê newa îcad meke,

Îcad  tarixa zereyê ziwanê mi der o.

Avesta der o,

Kurdkî der o

Kirmanckî der o

Zereyê  mezgê  şarê mi der o.

Dûrî ra meşo roşnvîrê min o zereye tenik.

Ez zan o ti birîna zonê xo rê çareserîye ro cêrena.

Lê zaf dûrî ra nîyadana.

Zaf berz nîyadana

Henî berza ke şarê mi to nêvîneno

Henî çikota ke  fekê  dewijê xo ra  derbaz nêbena

Caverde  dewa xo

Caverde bajarê xo

Caverde fekê cêr û fêkê corî

Şarê xo de nîyade, derman uja der  o

Yacêre û şarê xo mîyan kuye.

Dermanê  problemê zonê mi

Şanikan û  deyiranê  şarê  mi der o

Rind bizane ke neweşê derhalî rê neweşxano lux luzim nêkeno

Zonê mi neweş o

Bi lerze biresnê neweşxane û piro wayir be.

Non û awe bide ci

Lê  cira boya kulturê  xo bêro

Nan û awa newîye îcad meke

Îcad luzim nêkeno

Mevinde

Henî bike ke wa memiro.

Piro wayir be

Ti

Ez

o

Gimgimij

Pîranij

Dersimij

Çewligij ûêb.

Mevindê

Kay kay meke

Herfan de pêromede

Çîyê bêqîmetî ser o  hêrs mebe

Pişta  hevalê xo bije

Hewcîya zonê mi bi jû kesî  nê , bi zafîye  est a.

Ti

Ez

O

Kirmancê Elawî

Kirmancê sunî

Kirmancê Kurdistanijî

Roje roja  biratîya

Jûbînî ra dûrî vinetene  kulê birîna zonê mi  keno  xirabin.

Birîne keno xorîn

Xeled meke

Fekê to çi ?

Fekê mi çi ?

Dersim çi ?

Pîran çi ?

Yew çi ?

jû çi ?

Meke

Mekerê

Xo vîr ra meke

Şar veng nêkeno, lê tarixe kesî ef nêkena.

Ax vatene , verê çîyê nêcêna.

Wext  ke vêrd ra ,  raşta to êndî pere nêkena

Meke

Mekerê

Ganî çi ?

Gere çi ?

Ez çi ?

Ti çi ?

Nameyê ma  yew o : “Kirmanc”

Zonê ma  yew  o :”Kirmanckî ya kî ebe nameyo meşhur ! zazakî”

 

Ma ti.

ma ti mêriko kurmanc.

Ez zano ,henî rew-rew ti mi nêvînena.

Henî rew-rew îstirê çimanê mi to ra nêasenê.

Çimke ti kî  wayirê  zafîya.

Ti kî dewlemenda.

Lê ma birayê jûbînîme.

Eke merdim lajê  yew  pî bo, ewladan mîyan de  cîyabîyayiş nêbeno

Qusirê mi de nîyamede

Ez zereyê kitabanê to de qet  xo nêvîneno.

Zereyê dezgehanê to de qet xo nêvîneno.

Zereyê to de, xo ro  hurdî-hurdî cêreno lê xo nêvîneno.

Bibîkî zereyê yew quncikî de şidêna yo

Tirkî vanê: “Lafla peynir gemisi yürümez” birayê min o Kurmanc. Meke

Mekerê

Heya, zereyê  her cay de ti hetê serî der a

Qebul kekê mi

Mi ti kek qebul kerd a, lê birayê xo xo vîr ra meke   pîyayê hetê serî

Ez komkerdîşan de nîyadano, ti est a lê ez çîn o

Ez rojnaman de nîyadano  ti est a, lê ez çîn o

Bibi kî çengê de qişkek de şidênayo

Ez konferansan de nîyadano ti est a, lê ez çîn o

Ez penkartan de nîyadano ti est a, lê ez çîn o

Dormeyê xo de cêreno û her ca de nîyadano ti est a, lê ez çîn o

Bîrîna mi dejena û ez terseno vano: “Ecêba ez meşte kî çîn o”

Meke

Mekerê

Ti kurmanc a, ez kirmanc o

Ti  kurmanckî qesêkena,ez kirmanckî/zazaki

Ma hurdmîna kî Kurd îme

Welatê ma hurdmîna kî Kurdistan o

Lê ne welatê ma est o, ne kî ziwanê ma

Meke

Mekerê

Çîyo ke dişmenî ardo maser , ma mîyarîme jûbînî ser

Kurd nameyê to teyna nîyo,nameyê min û to pîya ro.

Wela welatî ey to teyna nîya ,ey min û to pîya ra.

Teyna meşo.

Destê xo bide destê mi ma pîya şîme azadîye , Kurmancê welatê mi.

Vinde û bifikrîye

Vateyê şaîrî rê goşdar be.

Seke  şaîrî vato: “Sankî benim mor sümbüllü bağim var

 

2 ŞÎROVEYÎ

  1. Birez Beytas, nusteye sima zerya u mezge mare jü nefes o. Zone ma nivazeno ke ma caverdo, sare ma ke no zon caniverda. Waxt u ziman herviyo, gerekeke ma u zone mak hervi bo. Endi gama siyaseta, kulture, heyate kirmancki yo. Labele meydan hona meydane jürekeru, populistu u tersenikuno. Qey ke shere Kurdistan onca amey meydan ser, zone ma xeribiyo dero. Bî bîreziye u hurmet

  2. Ali bira;
    Roşnvîr, zerrîya bella şarîya, pusula roşniya, tîj a tirîja û binê hewra de nêmanena … to wet o roşnî. Ti bî ya ziwanê mezgê ma, ma ardîme zon, ardime nuştê. Rewşa kê ma tederime estbîyayiş û çînbiyayişa ma wa. Hêq to de bo.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse