Şîyene

Şîyenî zaf ê û tewîr bi tewîr ê. Şîyenî estê, serran bi serran ancenê, benê huzin, benê xem, mordemî kenê ‘Xerîb’. Şiyênî zêde mabêne ‘xatirwastene û bixêyr ameyene der ê’.

Îta de, na şîyena nîyanêne de, ju şîîra birêz Memet Çetînî ya ke bi Tirkî ya, ju alince her tim êna vîr ra mi;

‘Şîyena to, binkewte nîya, serkewte mebo zî bê!’ (Ax ke na şîîre, bi zonê ma binusnêne Memed Çetînî). Ti vana na şîîre, şîyena mina hîris sere ra nusîya. Şîyena mi, a şewa payîzîyê 1982 yo ke astêrekî, hêgayê lazutan, baya wele, vengê dewrîyan, ama vîr ra mi. A şewa ke hîsê mi bîbî ser û bin.

Coka ke ‘roja şîyena mi’ çîn a. Şîyena ke roja xo çînî bo, zelal mebo, tepya gêrayîşê xo zî zelal nîyo. Xo ra na Dinya de qet nêno vîr ra mi ke, ez, valêze dest de, bikêyf û bi rehet, nas û dostanê xo de seba ju şîyena derge mi xatir nêwasto. Coka ke kesî zî bi rehet mi oxir nêkerdo.

Maya mi, dima mi de seba ke bixêyr şori, bi silamet bêrî, awe dima mi de nêrişna.

Şîyena mi xêyr nas nêkerde, tepya gêreyena mi zî, ‘silamet’ nêzanena.

Tayê mi ra vanê ‘endî bê’, tayê vanê ‘ma şik û xof kenîme, mê’.

Qederê mino sîya! Ma ti vana çi?

Koyê Karêrî, rayê waran, şuk û şaristanê ke zaf kerdênê mi tede mendê, silamê germî, sodirê ke tama helmê çayan ra ma mirdî nêbîyêne,şima vanê çi?

Şima zanenê ke ‘dawa mi, dawa êr û ewlîyan a’.

Pîrika mina Nufrîya delala ke binê hardî de ra, ma ti vana çi?

Çemê Muradî yo ke hevalê mi estê fekê masuyanê ey, kursîyê qijkekîyê ke qawaxananê Çewliğî de mobetê ma pira pir mendê, şima vanê çi?

Koyê Dêrsimî, Zimeyê Gêxî, awa Selenge, nermîya neqebanê ke mi sarreyê xo nabî ro, kemerê ke mi piştîya xo aznabî, şima vanê çi?

Şîyene…

A şîyena ke na Dinya de xerîbîye û hesreta zaf derge kerda ‘yadîgarê mi’. A şîyena ke, serran ra tepya tawo ke mi maya xo dîye, maya mi, mi nasnêkerde kerda para mi. A şîyena ke deguşê a roje, nika bîyê hîris serre û xal û apê xo nêdîyê, kerda para mi. Werezan û birazanê mi ke mi qet nêdîyê, na ‘şîyêne’ kerda para mi.Kolan û kuçanê xerîban de, sîndor û şewanê welaten de ez şîyêne. Porê mi, sarreyê mi bîyêne hît, şilîyê giranî warêne serrê mi ra, mi cayêde germ gêrêne. Konduktorê trênan mi ra bilête pers kerdêne, mi ne zon ne zî bilête nêzanitêne.

Serran ra tepya şiam zanenê mi se kerd? Xerîbîye de verde zonê xo misa ez. Tayîne mi ra vatê ‘Ti zonê xo se kena? Pere nêkeno, faydeyê xo çîn o’. Mi zî înan ra naye vatêne; ‘heya ez ‘şîya’, la na şîyene gereke mi meqedêno’. Ê yê ke mi ra henî vatêne, zafîne qedîyayî. No budale, yanê ez, nika tayê zî înan ra berbena.’Şîyene’ înan berd, qedêna.

Roja şîyena mi kifş nîya, la ‘roja qedîyena mi’ qet çîn o û nêbeno.

Şîyene, gereke kesî meqedêno.

Waxtê şîyena mi de, zonê Tirkî fekê mi de bî, nika zonê mi fekê mi der o. Yanê ez ebe zonê Tirkî welat ra vecîya, ‘xêylîser’ ke ez ragêrî welat, ebe zonê xo gêrena welat. Coka ke mi ju şîîra xo de vatbî ke;

” Rojêke ez ragêrî, to ra çîçeganê zonê xo ana,

To ra hesreta sed serran ana, ebe na hesrete to ra vana ‘ma bixêyr’

Ma bixêyr wayê ez ama ma bixêyr, dayê ez ama

Mi bike virara xo, porê mi mişti bike’

…..

De ma bivênime, çi bizanî derg o vateyê mi.

Vateyê mi, zê şîyena mi derg o, derg! Henî derg o ke, ne roja şîyena xo zanena, ne zî roja vateyê xoyê verî..

‘Mabênê ju ‘ma bixêyr û xatir wastene der o’ emrê ma’

N.B; Wendoxê hêjayî, naye ra tepya, binê nusneyê xo de her raya ju perse pers kena, çi bizanî, mi naye wast. persa mina verêne;

‘Na Dinay de, ju şar esto ke, welatê xo de bi zonê xo mektebî çîn ê, bi zonê xo perwerde çîn o. No kamejî şar o?’

İlhamî Sertkaya
25-8-2012

1 ŞÎROVE

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse