Mi şîîra xo nênuşta
Hîsrî palekînê zerrîya ma ser a
Zuzeqan û kuça de gedî çîn ê
Dara goze bêpel
Lembo şayno
Kutik çêberî ver de gino war o
Şîîre nêna nuştêne
Çenday serrî yo
Qerqeşune sûrme de
Qirêj dogirê
Qet şîîre nuşîna?
Xo binimne tê
Ti eşkera wa
Ala rengine cor pîroz a
Gule vileçewt
Hesîrî geda kay de
Berîwan geda lawnêne
Sirsî axpîn de
Wisar bîyo sere
Nona korêkî pojîya.