Ez ke zanena bi zonê ma kirmanckî (zazakî) hîre-çar programî ya estê ya çin ê. Nînan ra ju kî programê Şêmige wo. Derheqê nê programî de tayê enformasîyon bidî şima û henî dest bi nuştena nuşteyê xo bikerî.

Seke yeno zanitene, TV 10 (TV-Des) de heştê de reyê, yanî rojanê sêşemî saeta 16:30 de (bi saeta Tirkîya) programê Şêmige vejîno. Moderatora nê programî kî hunermenda man a hêcaye Gule Mayêra wa.

Bi kilmek nê enformasyonê programî ra dime, ez kî wazena derheqê nê programê Şêmige de û derheqê moderatora nê programî de tayê çîyan bîyarî ra zon û binusî.

Honda wo ke mi dest ra ame, nê programê ke bi zone ma kirmanckî yê, bi keyfweşîye qayîtê nê programa bena û honda wo ke mi dest ra ame kî teqîp kena. Her çiqas ke ma zereyê nê karî de nîyîme kî, cêr-cor zehmetê nê karî zanîme. Helbet karê nîyanênî hênî rehet-rehet nênê sere. No xizmet bi fedakarîye, bi emeg û bi keda yeno kerdene.  Xizmeto ke bi emeg û bi keda yeno werte, kî çi heyf ke şarê man o kirmanc kî ci wayirîye nêkeno. Eke ci wayîrîye nêkerde kî kar û gureyê raye ra nêşono.

Kesê ke zere û can ra miletê xo rê, welatê xo rê, zon û kulturê xo rê xizmet kenê, hal û waxtê nê kesan kî çi heyf ke rind nîyo. Nê kesî kî gore îmkananê xo û gore hêz û qeweta xo oncîya kî no xizmet anê ca. Nê kedkaran ra juyê kî hevala ma Gule Mayêra wa. Gule bi nê programê xo kirmanckî rê xizmetêde hêca kena. No semed ra kî hevala Gule rê serkewtene wazena û wa raya xo hertim yakerdîye bo.

Nika nê programê nîyanênî helbet seba ma, seba şarê ma yo kirmancî zaf muhîm ê. No sebeb ra kî çekuya ke bi kirmanckî ekran de ameye nuştene, a çekuye raşt bena, şaş bena êndî henî miletî mîyan de yena wendene û yena nuştene û henî kî cayê xo çekuyanê kirmanckî mîyan de cêna. Hevalê ke rejî de xebetînê, gere nê çîyanê nîyanênan diqet kerê û hertim çiman ver bicerê! Ma ke vacîme tawa nêbeno, o waxt zonê ma zaf zerar vîneno. No sebeb ra kî gere ma taye diqet bikerîme.

Tayê çîyê ke ez wazena derheqê programê “Şêmige” de vajî:

 1. Mi ra gore nameyê programî “Şemîgê” şaş ama nuştene. Gere ke ekrananê televîzyonî de nameyê programî “Şêmige” bêrone nuştene.
 2. Hevalê man ê ke programanê xo zîndî virazenê, yanî hurendîya “zîndî” de ke çekuya “cande” bişuxulnê (ekranan ser zîndî ney cande binusê) hîna rind yeno.
 3. Hama qet nêbo wa hunermendê ma, nuştoxê ma, senatkarê ma, roşnvîrê ma ke nê programan de benê meyman wa qeseykerdena xo, hunerê xo, senata xo, lawikanê xo bi kirmanckî bîyarê ra zon, eke program de bi kirmanckî qesey nêkerd, o taw qîymetê programî nêmaneno (Ma zonan rî dişmenîye nêkenîme, la bi kirmanckî programî şenik ê coka ez naye vana).

Kesê ke hona çêyê xo de kirmanckî qesey nêkenê, wa êndî kelê xo bî Şêmiga çêyê xo bibirnê û dest bi qesey kerdene kerê. Bi na wesîle ez kî kesê ke bi fedakarîye miletê xo rê, welatê xo rê, zon û kulturê xo rê xizmetê kenê, kelê xo bi înan birnena.

5 ŞÎROVEYÎ

 1. Kekil bira,

  to rind zana ke çekuya “cande” kirmanckî nîya? Nika tayê nuskarê ma na çekuye nustanê xo de xebetna. Beno ke na çekuye honde miletî mîyan de nîyama qeseykerdene û nîyama nusnayene coka mordem re xerîb êna. La mordem şîkîno ser o muneqaşe bikerone. Mi ra gore programê ke bi kirmanckî yê, nê programan de ke hevalê ma hurendîya “zîndî” de ke çekuya “cande” bişuxulnê tayina rindo.

 2. Bira Wusen bena ke cîyêke êne nivisîyenê zêrre xo dê têxîlîye bibo nokî pîyayekê nê kar sêrro suxulîne înanrê kî zaf mêvînîme mi ra gorê ha zîndî ha desinde bero nîvîsîye.Bira kekilî nivis no “sate” rast a qome ma dê êno vatene ‘Na Sate’.Wusen bira o kî
  Ziwane ma wo gêyî ma some Mektêv,Kitaw ame kême mîyane ziwane xo zîndî xore sas vîneme
  ZIWANE kURDAN ra cekuya niceme some farsa u tirkan ra anîme temam hema ê kurmancî ye ne

  Êz kî ziwane ma serro pirtukan vanen nika niviskare pirtuke cêwlîge ra bo o mordêm gorê qome cêwlîgî nivisne no,gune o Pirtuk nero wendêne?Kirmanckî hetani êno mi vîrî ma cêyane xo dê vaten ‘Zone ma’ nika êz rawazî na sasîya wazî?ne bêna.Qelkê ma kurd jubîn ra pirtîleyî kerdî Dugela tirk a,ma jubin ra fîst mê durri hetanî vizer xo kerdene tirk honakî xo ra sermayî mê vacîm ma KURDî mê to ziwane ma serro suxulîna nivisnena cîyodê zaf dewlemend o. Mira hîn asen o tijî xo kurden ra durrî cena hona xora bawer nîya.Mîyan dê nepîyayî hona cêrexîne wazene ma nafa bîkerê êlawî Û Zaza.Vane ma êlawî mê êlawîtena sima rê hêya hema na bawerîya,kamîye nîya.Nêbo to înan serr dê sorê? selav u rez wusen bira.

  nîya nayê serro vind mî qêse bikême binivisî mê mirê na zaf taybet a.selav u rez…

 3. Erdoxan bira, mêrone na mana ke ma zonanê bînan re dişmenîye nêkenîme. Ma wazeme ke zonê ma kirmanckî (zazakî) kî êndî standart bo. Eke kirmanckî de esta na çekuya “Zindî” o waxt kî bi kirmanckî bêrone nusnayene. Ha eke çîna na çekuyê, o waxt formîlê nayê kî esto.Ya çekuyan deyn kena, ya kî newe ra çekuyan virazena. Êndî bi zonê kirmanckî kî tayê çî amê wertê. Ewro çi heyf o ke dezgeh zonê kirmanckîçîn o, no sebeb ra kî na xebate ser o tayê zon zanoxê hêcayî xebetîne. Eke dezgeh zonê kirmanckî çîne bî, gere ma kî gore na xebate û na xebate ra îstefade bikerîme.

  Lêwe na xebate de ma kî gere êndî giran-giran standardîze kerdîşê zon ser o vinderîme
  bixbetîme ke wa kirmanckî kî zonê de standar bone. Helbet ewro ra mêşte zon standart
  nêbeno, la ma kî gere nê çekuyan ser o vinderîme, şaşî û raştîya xo seraşt kerîme. Ekrananê tv de ke çekuyê şaş amê nusnayene, a çekuyê êndî hênî şaş êna nusnayene û hênî
  kî cayê xo cêna.

  Ewro çekuyê ke kirmanckî de bîye vîndî, ya kî çînê, muhimîye awa ke mordem na xebate ser o vindero. Avêr nê çekuyê ke bîye vîndi, ma nê çekuyan bîyarîme mîyan û eke kirmanckî de çînê kî, seke mi va ya ma newe ra çekuyan virazîme, ya kî çekuyan dêyn kemê.

  Erdoxan bira, rexnê to sarê mi û çimanê mi ser, la to ke bi ju çekuya “Zindî” mi kamîya mi ra durî cêna ez kî no husis de êndî çîye nêvana.

  Bi sêlam û bi rumet.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse