No DêrsimInfo sareyê mi keno bela. A roje mi formulê hes kerdene ke bi nameyê “Mewzuyê randevuyê verênî” wend, ez ameya serê lingan, mi xo serranê 20 de hîs kerd. Ez vejîya teber. Destê mi de formulê DêrsimInfoyî esto. Xora mi ezber kerdîbî. Ez rastê yew azebe ameya, a kî zê mi “serranê 20an de” bîye. Ma silam da jumînî, niştîme ro. Teber germ bî. Zereyê ma germ bî, yanî her çî germ bî. Mi qayît kerd ke a way û birayan pers nêkena, mi aye ra pers kerd:

– Şima çend way u bira yê?

– Ez tenya ya

– Gune ke! Xem meke, xem meke! May û pîyê xo ra silmanê mi vaje û vaje, wa domanêde bîn virazê.

Aye huya, mi keyf kerd. Seke ez zaf biaqil a, henî qayîtê mi kerdêne. Na ray aye mi ra pers kerd:

– Ma şima çend way u bira yê?

– Ez qeda, ma new way u bira yîme

– Waw…!

– Se bî to ra? “Waw” çik o? Ayb o, şerm bike!

– Mi xo ra leqî kerd, hêrs mebe.

– Çi hêrs mebî? Ma îta de mesela hes kerdene qesî kenîme. De tawa nêbeno, seba xatirê çimanê toyê rindekan mi hêrsê xo tepîya girewt. Ti şona tatîl? En zaf kamcîn welat ra hes kena? Zafêrî şona kamcîn welat seba tatîl?

– Ez her serre şona Awustralya

– Offf bomê! O ca dûrî yo.

– Ma to ra çi o ca dûrî yo?

– Se “mi ra çi”? Mi waşt ke ez to ra vajî, “ma pîya şime”.

– Ez nêwazena ke! Hevalê mi esto.

– Off! Erê bomê ti qey mi qefelnena? To ver de mi ra naye bivatêne, mi no zehmet nêantêne.

– Çi zehmet?

– Ma no çik o? Ez formul ceribnena.

– Formulê çikî?

– Yê DêrsimInfoyî.

– O çik o?

– Tew! Biaqila mi… Hîna nêzana DêrsimInfo çik o. Kar û karîyerê to çik o?

– Ez hostes a.

– Ma mi zanit ti “hewa de” qesî kena. De ez zehmet medî xo, xora waştîyê to esto, ax ke waştîyê to çin bîyêne…

– Qey?

– Ma ke çin bîyêne, mi çîyêde xeyrê to ra vatêne, mizgîne dayêne to.

– Çik o a mizgîne? Vaje.

– Mi to ra vatêne ke…

– Çi vatêne mi ra? De vaje, mi meke meraqan.

– Mi vatêne ke, “çimê to henî rindek ê ke, ez qayîl a 24 saetî qayîtê çimanê to bikerî”, la nika rindek nîyê çimê to, çike waştîyê to esto.

– Yanî waştîyê mi ke çin bîyêne, çimê mi bîyêne rindek?

– Heya.

– Çimê însanî se vurînê?

– Yaw! Mesela ha! Zuran ver ra vurîyayêne.

– Kamî zurî kerdêne?

– Ma pîya

– Qey?

– Ma eşq nîya r’ o. Heta ke di kesî jumînî ra bêzar bîy, zurî kenê…

A hêrs bîye şîye. Mi aye ra dime qîra va ke:

– Erê bomê, to ke biaqil bîyêne, to Awustralya ra hes nêkerdêne, mi ra hes kerdêne!

Vileyê xo vera mi çarna, huye. Mi ci ra va ke:

– Ê fekê xo yê zê çuwalê herî yameke!

Ez tenya menda. Bira, randevu-mandevu nêmend. Her çî kewt têmîyan. Mi vileyê xo kinit, awa serdine şimite, ereqê xo pakerd, ser de pereyê xo da û uşta ra.

No DêrsimInfo sareyê mi keno bela!

* * *

Bira, ma leqe caverdîme, DêrsimInfo dewlemend o. Her hele de wendoxan rê haydarîye dano, magazîn, sosyal, tarîx, kultur, babeta kamîye, babetê rojeve… Eke nîya mebo, DêrsimInfo beno zê dara huşke. Tawa nêbeno, wa DêrsimInfo sareyê mi nîya bikero “bela”. Sareyo ke nêdejeno, nêkuno bela, çira beno ke?

* * *

Zimistanî yew dewijo feqîr şîyo leweyê axayî ke ci ra tayê deyn biwazo. Seke wazeno, yew “şelavê” axayî, gêreno feqîrî ra vano ke:

– Bira, mordem Homayî ra xeyr wazeno, weşîye wazeno, şewqat û zerenermîye wazeno, aqil wazeno, la şima tenya axayî de pere wazenê.

Dewij rîyê xo vera nê mordemî çarneno vano ke:

– Hele qayîtê mi ke, ero! Ê çîyê ke ti vana, mi de estê, estê! Çîyo ke mi de çin o, pere yo, pere! Ez vêşan a, vêşan!

Sîyaset ma de zaf o. Ma de dewlemendîya kulturî, magazîn, televîzyon, tîyatro, sînema, medya û huyayene kêmî yê. Çîyê ke ma rê lazim ê, nê yê.

Weş bimanê.

Îlhamî Sertkaya

 

3 ŞÎROVEYÎ

 1. Birayemine delal Ilhami Sertkaya, formule Dersiminfo mide zof rind gureya. Taliye sima niguriyo, ez hen bawer ken ke Dersiminfo formule binen nusne keno. 

  Haka sima esta, ma tena siyaset ni, chiyoke heyat de esto gerekeke biramime. Heyat dewlemendo gerekeke rojnameye u televizyone mak dewlemend be.

  Zof sipas nusteye simaye rindek seba bira Ilhami.

 2. Meymanê Usar;

  Mi mexapne, ez endî formulu-mormulan de tersa. To formul rind cerebno, mi beşe nêkerd.
  To se kerd? Se beşe kerd? Hela ti vaje beno ke ez zê to bikerî. Bira mi va ‘ez qeda, ez hêyran’ qet pere nêkerd, ser ra kî pereyê mi şî.
  Off dersiminfo offf!
  ))))))
  Nika waxtê weçînîtîşîyo. Her kes bîyo adapteyê naye. Nika ebe ‘formulê cikewtena meclîsê Anqarayî pere keno’ Nika waxtê ‘deq u dolaban o’.

  weş be meyanê usar.

 3. Gereke dersiminfo probleme sima ser ju care bivino. Sima wesbe ke be nusteye xoye rindek u zuwane maye wes mezg u zerya ye ma niya kene sa. Sima wesiyede bimane. Ju roze yeno ke sare ma tena ziwane xoye delal qisey keno.

  Bi bireziye

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse