Merdimî (mordemî) ke juyê (yewe) ra hes kerd, zerrîya xo lerze dana piro, destê xo ereq danê û beno ke heyecan ra merdim (mordem) nêzaneno ke se vajo, çi qisey bikero. No semed ra bitaybetî randevuyo yewin (juyin) de xeylê xeletîyî yenê kerdene. Coka pêşnîzayê ma seba dîyayîşê mewzûyanê munasîban, nê yê.

  • Her kes qalkerdişê çê (keye), way û birayanê xo ra hes keno. No semed ra têleweameyîşo verên de way û birayan ser o, derheqê heval û embazan de qisey bikerê. Labelê henî zêde enformasyon kî mevajê. Nêbeno ke merdim (mordem) pers bikero ke heval, way ya kî bira semt û rindek o/a.
  • Derheqê tatîlî de: mewzûyo bîn ke însan bi keyf ser o qisey keno, wextê araşîyayîşî (rawareşîyayîşî) yo. Pers bikerê: kam key şîyo kamcîn welat? Eke aye ya kî ey ju (yew) ca ser o zêde qisey kerd, beno ke şima reyna pîya şêrê uca (uza).
  • Werdene ya kî şimitene ser o merdim (mordem) rind û bi huyayîs qisey keno. Varyant zaf ê. Mitbaxa kurde, çîne, spanyole, kokteylê neweyî, tarzê şimitan ûêb. Beno ke tahmê merdimî ju (yew) yo?
  • Yê her kesî planê xoyo taybetî derheqê karîyer û gureyê xo de esto. Her kes wazeno ke tenêna raver şêro û derbara xo rind bikero. Şima ke embazê/embaza xo de kar û karîyer – xora çekuya “kar” karîyer der a! – ser o qisey kerd, besekenê ke poşt (piştî) ya kî dest bidê ci. Nîya bellî beno ke kesê/a ke duştê şima der o/a, çi kar keno/a, beno ke planê xoyo ameyoxo balkêş esto.
  • Ey ya kî aye ser o bi hevalanê ey/aye ra qisey bikerê. Nîya şima hem însanê dormeyê ey/aye de nas kenê û vînenê, hem kî vînenê ke wextê xoyo serbestî de se keno/a. No usûl ra şima kî enformasyonanê karekterê ê kesî/a kese çîp arê kenê.
  • Hobî û aktîvîte ser o. Pers bikerê, pers bikerê, onca (ancîya) pers bikerê. O keso/A kesa ke duştê şima der o/a, kamcîn spor ra hes keno/a, bi keyf reqeşîno/a, pê kamcîn muzîk û deyîrbazî qayîl o/a, kamcîn fîlm xo vîr ra nêkerdo? Bi persanê nîyanênan ra şima ey/aye rind nas kenê û beno ke persê bînî yenê aqilê şima.

Xora, çîyêde en muhîm no yo: se vanê wa vajê, la sohbet mebirîyo.

1 ŞÎROVE

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse