Hamnanê welatî postê însonî keno surê sipele. Binê tîja hardê jiyaru de hen xore fetelîn, gaganê eskerê Tirkî verba mi yene, sone. Çi saye kene hardê mide, endî her kes zoneno. Hewayê pakê koyanê xo oncen lesa xo û hen son, son, son. Xo be xo pers ken, çaye sîyasetkarê Kurdî ke sone Ankara, 1-2 serrî tepîya nîya xo vurrnene. Raverde Kamer Genç şîy bî Ankara, hona besenikerd ke peyser bîyero. Ankara de nasnameyê xo, zonê xo, kulturê xo kerd xo virr, bi Tirk şî. Reçe eyra nikak Huseyîn Aygun sono, xora jumin rind dîye.

Sîya ju dar de tene oreşîn ra, mesî, bîzangî hen yene dorme mide fetelîne, ju bevengîya bimbareko. Mezge mi sono kupayê futbolê ke na taw Polonya û Ukranya de yeno kaykerdene. 3-4 maçî ra tepiya qe nivaştne ke qayit kerîne. Endî her maç te ekîbê bînî peycîyenera qefelîme. Endî sarrê ma ekîbê xoyê netewî vazeno. Çî hefyo ke, sîyasetkarê ma, endî na rayera vurrîye. Ju reye şî Ankara û peynîyede bî je tere Kamer Genç, mend.

Nika vîneme ke teorîya “Komara Demokratîk” rovileşîyayîşê sarrê Kurdî yo. Na 12 serre de qe ju heqe nîyame girewtene. Domanî Kurdî na 12 serrî de zonê Tirkî misenê re dewam kerd. Sîyasetkarê Kurdîk sîyaseta populîstê dos kerde. Henî ke je tere pelivanu parlementeyê Tirkî de jumin re qarine, birene, qorene. Hen zonene ke no sîyaset sîyaseta netewiya Kurdi ya. Na serranî de ma qiseyê ke raver de qe nihesnîme, hesnayme. No musneno ke, endî sîyaseta Kurdî de prensîb, dîsîplîn u konsept nîmendo. Yanî her çî bîyo tewerte. Gerekeke sîyaseta Kurdî verba ney bîcero, zew peynîya na rayê qe rind niyo. Ez hen bawer ken ke, ey krîtîkê sarrê mayo ke her roze bene jede hesnene.

Newê de Leyla Zana rojnameyê Hurrîyet ra vato ke, ayê hona înam kena ke Erdogan mesela Kurdî hal keno. Hete binrak arda zon ke, çeyanê Tirkî u Kurdî juyo. Endî nî qesayenî ra ma bezar bîme. No peynîya na boyinbiyayiş, qufbiyayis hona sono kot? Pêro sîyasetkarê Kurdî vazene ke bikuye çimanê Tirkî, vazene ke rojnamegerê Tirkan serre inan rind nusne kere. Na semeda qiseyê tamaseyê niyan kene, tu kene presîbê ke ebe gonê 40.000 cencê Kurdî ama şutene. Na beprensîbîye tena Leyla Zana de ney, siyasetkarê bînîk este. Her roza neweyê ju Kurdê bînî kuno na rêzile beprensibîye. Gerekeke endî verba na çewtîye bîyero bîcene, zew meste û biyero sîyaseta Kurdan nimeneno. Tayê Kurd bene je tere Kamer Genç û Huseyin Aygun kune CHP û îye bînîk kune bine fistanê AKP.

Kupayê futbolê Ewropa de sarrê bînî bîra simene, çef kene, birene, sabene, qarîne… Siyasetkare mak veng dane mare vane ke “Dewrê dewletê netewî endî qedîyo”. Eke raşt qedîyo, endî na turnuvayê futbolê Ewropa yakî dînya û Olîmpîyatîk qedexe wo. Eqe dewrê dewletî qedîyo, ju dewletê dînya mare bes nîyo?

Sarre ma sîyasetkarê nîyanen heqe nikeno!

Xizir sarre ma bisewekno!

1 ŞÎROVE

  1. Dewrê dewletê netewî endî qedîyo zu jüro politike kurdi xu xapnene. Xeyale ma kene tari helbet ma vaceme zu dewleta ma´k bibo, sare ma futbolde u olimpiatte temsil bibo. wesiyede bimane

Comments are closed.