Raştî kî no mewzûye bawerîye, yanî mewzûye dînî, mewzûye mi nîyo. Honde mi eleqedar kî nêkeno. Eke esto cenet û cehenem, eke esto sorgu û sûwal, guna û mobalê mi kî, gere mi ra bêrone pers kerdene. Heqa kesî çin a ke dînê mi ra, bawerîya mi ra rind û xirab qesey bikerone. Bawerîya mi mi ra yena pers kerdene. Xora guna û mobelê her kesî kî mi ra nêna pers kerdene, yan kî guna û mobalê mi Tayyîp Erdoganî ra nêna pers kerdene.

Nê bê dîn û bêîmanan na fay kî destê xuyê qilêrinî dergê bawerîya însanan kerdî. Her çî hal kerd, na fay kî bawerîya însanan ser o sîyaset kenê. Dewleta Tirkîya hetanî nika mezgê însanan bi qilêrê kemalîzmî da şutene, bes nîyo, na fay kî tayê destqilêrînî vecîyê bawerîya însanan ser o sîyasetêde bê dîn û bê îman kenê.

Raştî kî heqa kesî çin a ke dînê însanan ra, bawerîya însanan ra qesey bîkerone. Nê destanê xuyê qilerinan êndî pîsîrê dîn û bawerîya însanan ra raverdê. Vindê wa her kes dîn û bawerîya xo rê serbest wayîr vecîyo. Goreyê roya xo, gorê kulturê xo raya xo biramo. Ka Tirkîya de her kes kî musluman nîyo.

Şima qedr û qîymet nêdanê dîn û bawerîya însanan, waştê ra bê dîn û bêîmanan ra qesey kenê. Dîn û îmanê şima bibone çi, nêbone çi. Willayî nê hona bi nameyê dînî, bi nameyê heqî welecexan anê Tirkîya ser. Nînan “allahu ekber” vatê û însanî veşnenê, nînan “allahu ekber” vatê û însanî qir kerdêne, nînan “allahu ekber” vatê û însanî kiştêne… ma dîn û îmanê şima no yo? Xoce û îmamê şima ke Erbakan û Fethullah benê, ez kî muslumanîya Erdoganî ra guman kena.

Necmettîn Erbakan û Fethullah Gulenî bi raya dînî, bi raya zuranê xo çêyê feqîr û fuqareyî veşna. Nînan dînê muslumanîye guretîbî binê mineta xo û dînê muslumanîye nînan ra pers bîyêne. Nînan cenet xo mîyan de pare kerdîbî. Nînan zemanê kî tapûyê cenetî vetîbî û miletî ra kerde vila. Ewro kî na raye Erdogan cerebneno.

Ewro kî Tayyîp Erdogan vecîyo “dindar nesil yetiştireceğiz” (“Ma neslê dîndaran weye kenîme”) vano. Bi na vatena xo Erdoganî game na ro xoce û îmamanê xo ser. Mordemekan qet çîyê rê tahamul nêkenê. Ne dîn û bawerîya însanan rê tahamul kenê, ne kî kamîya însanan rê tahamul kenê. Coka bi dek û dolabanê xo, coka bi zur û muranê xo vanê “Tirkîya 99% musluman a.”

Yanî zîhnîyetê AKP dîn û bawerîyanê bînan rê qedr û qîymet ronênano. Kesê ke musluman nîye kî înan ra vanê “kafir”. Nînan kî wazenê linganê xo ver bipelexnê. Yanî goreyê kitabê Erdoganî ma rê a dînya bîne de kî ca çin o. Ma rê muslumanîyênîya nîyanenê luzum nêkena. Muslumanîye kî şima rê, dînî kî şima rê, îmanî ki şima rê bo. Sala vacê Xizir ma deftera şima ra nênuşto.

Wusênê Gestemerde

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse