Sebebê nê nuste mi ju kokima.

Roje na kokime va: şima dest ra çiqas êno kal û kokiman re ardim bikerenê,şima dest ra çiqas êno bi merhamet xo nerzdîye ra kal u kokiman kerenê, destê înan ra bicêrene, înanre ardim bikerenê êy hertim motacê ardimê şimayê. Şima çiqas destê înan ra bicerê êy  honde benê şad û honde kî kêyfê xo êno.

Na qesey kerdena kokime ra dime ez zaf kewta xo ver û xo bi xo mi va: hêywax û hêyliminê dinya yê…  Na dînya kesî re nêmanen a. Rojê kî ma bemê kal, ê ma gelo o taw kam destê ma ra cêno?

Raştî kî na dinya bi dor a. Hêya, dinya bi dor a, dinya bi teqer û tûqer a, ewro dore înan der a, mêşte kî dore ma der a. Ewro ke ma destê kal û kokimanê xo ra mecêrîme, mêşte ma ke bîme kal û kokim kes destê ma ra nêceno. Nika destê ma ra bicerê nêcerê, kî ma gere kal û kokiman xizmet û azeta xo ra marum nêverdîme. Êy hertim motacê ardimê ma yê.

Gelo dînya fanîya, ya însanî fanîyê?

Dînya ya gewre dim dana xo û ca de vînetîya. Însan êno dînya û dem û dewran dan o xo û şono.  Yane însanî fanîyê, însanî meymanê na dinya de.

Ez hertim Xizir re dûwa kena ke wa Xizir caran kal û kokûman destan ver nêkero. Wa kokiman re rew bêrone rame û comerdenî.  Kalbûne zaf zora.  Kalbûne nîya bawo,  mordemî dest û payan ra fîna û per û bask re mordemî kî şiknena. Mordemî teqete ra fîna.

Pîye min o de kal û kokimî kî est o. Mi rojê kokimê pîyê xo re ne xizmete nê kî azete kerde. Xo ra ez kî heyan ke merda, nê izdirabî nîya bikûl û merez oncena. Caran naye xo vira mekerîme, verê ma pêroyîne de kalbûne est a.  Na raya kalbûne ra ma herkes derbaz benîme.

Roje ke ma  na raye ra derbaz bîme wa ju kî destê ma ra bicêrone. Cuya mordemî de kalbûne hem cayê de taybetî hem kî cayê de muhim cêna. Kalbûne kî reng dana cûya mordemî. Heyetê însanî de her dem bi rindekîya xo weş o.

Mi ra gore cuya însanî de hîrê demî est ê.

Dem o ju demê domantîyo, dem ê di-deyîne  demê gencîyo, dem ê hîreyîne dem ê kalbûno. Her dem bi teqer û tûqerê xo weş o.

Hêya bawo, na dinya de kalbûne re kî çare nîyame vînîtene.  Kam çi zano çand Professoran, çand Doçentan, çand Doktoran seba ke însan kal mebeno, seba ke însan nêmirone sere xo dejna û cirê derman û çare nêdî.

Hela rind ke na merdene re çare nêdîyo. Hela rind ke na merdene kî est a. Hela rind ke na kalbûne kî est a…  Merdene ke çînebîyene ma kî qedr û qimetê însantîye, qedr û qimetê heyetî nêzanitê. Oncîya kî wa Xizir caran kal û kokûman destan ver nêkero. Wa kokiman re rew bêrone rame.

Wusêne Gestemerde

Berlin,28.08.2013

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse