Wendoxa delale, wendoxo delal,

serrê ra raver ma qerarê xo da ke keyepelê DêrsimInfoyî rabikerîme. Fikrê ma bîyo ke cayêde seranser bi kirmanckî bivirazîme, şarê ma rê hem kalîteyê zon (ziwan) û meqaleyan de hem kî raverşîyayîşê hîsê ma yê zonî (ziwanî) de xizmetêde rinda rindek bikerîme. Hedefê ma eşkera bî, waştişê ma girs û hewnê ma bêsînor. Ju (yew) serre de nêzdîyê 400 nuşte û meqaleyî neşr bîy, xeylê vîdeo û roportajî amey viraştene, projeyê cîya-cîyayî dest kerdo ci -nika kî DêrsimTV kot weşan- û ê hîrê kesan ra ke sere de dest bi projeyê DêrsimInfoyî kerdîbî, demê ra dime bîyê hîris kesî -redaktorî, edîtorî, nuştoxî, ardimkarî ûêb. Ma pêrune ra tîya (îta) ra sipas kenîme. Bêguman kî wendoxê ma bi destek û eleqeya xo xeylê dest da ma, bê înan DêrsimInfo çi fayde? Bê şar, zon (ziwan) çinayî rê? Çêyê (keyeyê) pêro wendox û hetkaranê ma romerdîyo.

Înternet ser o gureyayîş çiqas ke hetê teknolojî ra asan o, virênî de şar pê bawer nêkeno. Kredîbîlîte rayêda derg û çetin a, labelê ewro ma şikînîme vajîme ke DêrsimInfo cayê xo mîyanê kirmancan de girewto û hîna pêt raya xo ra dewam şono. Ma bi şayîye teqîb kenîme ke eleqeya miletî keyepelê ma ser o bena zêdîye. Wendoxî benê zêde û nuştoxî kî bi zerrîweşîye pê para xo ra kirmanckî cande kenê. Her çî, xeber û analîzê sîyaset û ekonomî, serebûtê kultur û edebîyatî, heyecanê sporî, xorinîya dînî, enformasyonê weşîye û teknolojî, zanayîşê dinya û tecrubeyê hunermend û roşnvîran… her çî êndî bi kirmanckî (zazakî) beno. Kamî rê zonê (ziwanê) ju (yew)dewe? Ma êndî pêro dinya arde verê çêberê (keyberê) xo.

DêrsimInfo kî platformê pêserameyîş û forumê fikran o. Nuştoxê mayê erjayeyî her cayê Kurdîstanî ra fikrê xo zelal-zelal û jê (sey) erbabê hîsê heyatê kirmancan DêrsimInfo bi vateyanê xo roje bi roje xemilnenê. Wendoxê mayê delalî bi şîroveyanê xo kî hewesê raverşîyayîşî kenê vila. Ma pêrune rê zaf sipas kenîme ke bi angajmanê xo DêrsimInfo gamêna berd raver. Şima bimanê weşîye de, destê şima tern bê.

Xizmetê welatperwerîye hertim xizmetêde zerrî yo. Welat, rastîya xo zerrîya şarî ra cêno. Kirmanco ke xo kirmanc nêzaneno, o êndî şîyo hey şîyo. Kirmanca ke xo zonê (ziwanê) xo de nêvînena, a êndî şîya ax şîya… Feqet kes hêvîya xo ra mebo. Tarîya îstîqbalî de tayê kesan çilaya xo fişte ra ci, ma kî înan ra pîya na raye ra şîme. Çi ke bi kirmanckî (zazakî) beno, êndî sirf nîya bibo. Welatperwerîye bi zonperwerîye (ziwanperwerîye) ra dest kena ci. No semed ra ma noca (naza) ra kî venga komelanê kirmancan danîme ke êndî karê xo bi tirkî-mirkî ney, wa bi zonê (ziwanê) xo yê dayîke bikerê. Kam ke naye ra destek wazeno, wa ma rê binuso. Ma bi zerrîweşîye ardim kenîme. Kam ke fikr û îdeolojîya xo bi zonêde (ziwanêde) xerîb vano, o êndî bêro kokê xo ser, êndî mezgê xo bi awa kirmanckî bişuyo. Vanê, hîrê mîlyonî ra zêde kirmancî estê, wa vengê înan kotî yo? Çayê nêasenê? Ma kî nêzanenîme, beno ke bîyê vîndî. Beno ke teselîya xo ra kote. Çi ke bibo, axir demo newe ame. Ma kî parçeyê hêvîya newî yîme, bêrê, şima kî tey bêrê ke pîya adirê zonê (ziwanê) xo wekerîme.

“Êndî bes o” bes nîyo, nika ra tepîya gerek kirmanckî purheyat bikuyo her cayê kirmancîye û kirmancan. Kam ke vano heyat, gerek êndî vajo kirmanckî. Kam ke vano kirmanckî, gerek êndî vajo heyat!

Ma, DêrsimInfo yîme. Kirmanckî bîyayîş, merdiş, zerrî û fikirîyayîşê ma yo.

Pekî, şima kam ê? Fikrê xo keremê xo ra ma rê binusê. Bi kirmanckî. Bi heyat.

Şima bimanê weşîye de, weşîya xo kî bi kirmanckî bivîyaro,

Redaksîyonê DêrsimInfoyî

7 ŞÎROVEYÎ

 1. Ez serrgere keyepele şima piroz kena. kede û karê şima, qey nuştiş wendiş û raverşîyayîşê ziwanê ma caye xo zaf erjaye wo. deste şima terni be, serra diyîna bi zerrîya şima ravêro. bimanê weşide.

 2. Ez kar û xebata şima ya pîroze de serkewtene wazena. Ez hêvîdar a ke şima gelek serran bi serkewtene xo dima verdîn.
  Şima hemîne rê zaf selamî.
  NOT:
  Keso ke bi nameyê “Roşan” şîrove nuşto, eleqeyê xo bi “Roşan Lezgîn”î çin

 3. serrgere sima sare mare bimbarek wo, piroz bo. Kare ke sima hata nika kerd seba ziwane ma zof muhim bi. Pöre karkere sima wes be.

 4. Rojê, ez internette, bi Kirmanckî rastê maxazînî ama. Zaf bala mi ante. Mi, xo bi xo wast ke bizanî nê mordemî kam ê. Roje bi roje zelal bî ke, no ‘Dersiminfo ‘yo. Dime ra nê hevalan mi ra yew e-mail ruşna. Wastêne ke ez dersiminfo de binusnî. Mi bi zerîya xo qebul kerd. Mi cuwab de nusna ke, ‘ez bi zerîya xo qebul kena, ez nusnena, ma heta kotî ke şîme’. Ameyîme na roje. Zaf çîyê weşî peyda bîy. Çîyo ke ez wazena vajî; emeg u xebatkarê na keyepelge weş bê. DERSİMİNFO WEŞ BO

 5. “DersimInfo” sima kar de rindek kene. Serrgera sima piroz bo, zaf sipas!

  Alles Gute zum Einjährigen Bestehen. Ihr macht eine sehr gute Arbeit, weiter so!

 6. Ma bi xêr dî,

  Ez xeylê waxtoke dersiminfo zaf bi keyf û alaqa taqib kena. Abîyayîshe na keyepele, umide mi ser ravêrshîyayîshê zan û kulture ma kerd zîyade. Ez xebatkaranê dersiminfo re serba na xizmeta tarix û muhîmîye zaf spas kena. Naca ra tepîya kî însallah kare shima rasht shono û na raya muqaddesê bi îstîraqanê alaqadaran bêna dewlemendê.

  Bi weshî û delalî,

  Tahir

Comments are closed.