Domantîya mi de, wareyê ma de (wareyê Pîrcan, Karêr de, name- Wareyê Hemedxanî-), cayê de kanî, hetê çepî de, hezaz estbî. Nika esto-çîn o, ez nêzana.

Wendoxê delalan ra vajî.. Ma ke şîyêne o kanî, çimê ma, ey hezazî ra nêvisîyêne. Şanika nê hezazî zî estbî. Coka ke ma tersêne. Gorê na şanike, ju aspar, ebe astora xo kewto nê hezazî, hîna weş ê, nêmirenê, fekê astorî rakerde yo, kam ke bêro serê hezazî, tayê ke lingê înan bikuyo xorî, no astor fek erceno linga înan, anceno binê hezazî.

De bê ke, meterse!

Na şanike, seba ke ma mekume hezaz, rinde bîye, la ma tersnêne. Ez dime ra zaf fikirîya ke, seba ke mordem çîyêde xirab mekero, gerekê biterso?

Çi hêyf ke tayê ‘henî yo, bawo’. Saya na şanike û nê tersî ra, ma domanî nêtawrêne, nêkewtêne hezaz, kincanê xo qilêr nêkerdêne.

Hezaz esto; bi îmkanan û teşwîkan, mordemî anceno xorîtîya xo, mordem bi nezantîye, hezazî ‘şîrin’ zaneno, verba na ‘şîrinîye’ şono.

Hezaz esto; raste rast kifş keno, vano ‘ez hezaz a mêrê’, kes nêşono.

Asîmîlasyonê Dewleta Tirkî, kamecî hezaz o?

Der û dormê xo de reyê qayît bikerê, bes o. Yanê şima çi kê vînenê, no cuwabê persa min a.

Kamî nêkewtî ke nê hezazê asîmîlasyonê dewleta Tirkî? Hezazê dewleta Tirkî, proje, nîyet û sîyaset o. Hedef, ma yîme. Coka ke no sîyaset zî hezaz o. Gege vanê ke; ‘De zon se kena? Dewlete se kena? Gereke pîze mirdî bo. Mordem ke mirdî mebo, zon çi ra beno?’. No zur, zurê hezazî yo. Ê yê naye vanê, ne zonê xo ra tepya manenê, ne zî dewleta xo ra! Ez zî înan ra vana ke; Şima ke nê vateyê xo ra rast ê, durist ê, dewleta xo û zonê xo cavirdê’.

Nê! No, nêbeno! Se ke ju dewijê ma yo ke gege seba nê xapok û xapneyokan vatêne;

‘Ero, fîlim o, fîlim!’

Hezaz, fîlim o. Heya Xalo, ruhê to şad bo. Çi hêyfo ke, zaf kesî kewtîy no hezaz, nêvecîyê hîna. Hem nêvecîyê, hem zî domanaê xo û ma zî hîna dawetê nê hezazî kenê.

‘Lawo, raya xo de şo’!

Nika paka wo zerreyê ma, serrê vîndîbîyayî ra, hezazê asîmîlasyonî ra vejîya yîme.

Non, bi zon weş o, huyene bi zon, berbayene bi zon, qal, vate, nusne, fikir, leqe, maxazîn, sîyaset, edebîyat, kilmek; welat, bi zon weş o. Zon Dinya wo. Zon xezna yo. Çiyo ke mi qal kerd, ne ‘ajîte’ yo, ne zî sloxan o! Nê bira nê, çîyo kez ez vana bi vateyêde bin; ez bi xo ya.

Çi ke, ez bi zonê xo, ‘bîya xo’. Rojê, ez ebe ju hevalê xo, ma derheqê zonî de qesey kerdêne. Ey mi ra na perse va;

‘Gorê to, sebabo ke, nê qaşo tayê ‘alim û malimê ma’ qey zonê xo nemusenê?’

Cuwabo ke mi dabî ci, hem ebe nê cuwabî huya, hem zî va’ willay, to kilmek û rast va’. Beno ke şima zî meraq kenê nê cuwabê mi. Tayê meraq bikerê, meraq rind o. Sarreyê xo bikinê, araqê xo pa bikerê. Şima henî kerdî? Temam, de nika vajî, Mi ey ra va ke;

‘Ju dêse ra eşkera binusne vaje ke;’ Ma ra şeştî kesî seba xebatî lazim ê, aşme de, di hezarî ewro pere danîme ci. La şertê ma tenya no yo; ‘gereke zonê ma bizanê, binusnê, biwanê’. O wext, ti bivêne, bi hazaran kesî, di aşmî de zonê ma musenê’.

Şime hunê, nêhunê ez nêzana, zon, tayê zî, çi hêyfo ke karê teşwîkî yo. De vindê no ‘budelawo’ ke zaf nusneno, zaf vano, la şenik yêno fam kerdene yani ez şima ra çîyêde bîn vajî; zonê ma de ju televîzyon, sed (100) ewro yo. Şima xelet nêwanenê; sed (100) ewro yo. Sed hezar kesî ke tenya sed ewro bidê, televîzyon virazîno.

Kilmek; hezazê asîmîlasyonê Tirkan ser ra, bax, bostan, hêga nêvirazîno. Xora serrê qet ju hezazî ra çîyê awan nêbeno, wêran beno. Hezazê asîmîlasyonê Tirkan, zuya bikerê, bixemetnê, ser ra hêgayê ‘kamîya xo, zonê xo’ awan û şên bikerê. Verende zerreyê xo de vejê nê hezazî. Dime ra zî mi ra vajê ‘budela’, canê şima weş bo.

No ‘budela’, bi desturê şima, tasê awe bişimo nika.

Weş bimanê.

İlhamî Sertkaya
10-05-2012

4 ŞÎROVEYÎ

 1. Çi hefyo kê no siyeseta asîmîlasyonê devleta tirkî ebe qiseyê xeletê, xirabinê siyasetkarê kurdî qewete ceno. Siyasetkarî kurdî endî her cayîde berz vane ke Tirkîya welatê inano, tirkî zonê inano, alayê tirk alayê inano. Çike kes duste ney daye nivane, endî qiseye niyanen bene normal… Çi hefy çi…..

 2. Bira Munzur Dêrsim;
  Ez to rind fam kena.Her çî verê çiman der o.Kes, kesi mexapno.Kes, veren de xo mexapno.Hewnê ma, xîyalê ma, wastîşê ma, serbestîya welatê ma wa. Zon, seba na serbestîye, zaf muhim o. Her kes karê xo keno. Ma zî karê xo bikime. No şar û no welat, rew-herêy xelesîno ra. Beno ke êy ê ke henî vanê, dawa serbestîye, serkewtene ‘saya înan de’! Tayê herêr beno. Axir rew-herêy serbestîye xîyalan ra vecîna, bena rast. Weş û bi omid bimane

 3. Asîmîlasyonê dewleta tirk kuto zere mezga ma, Zu qese wena yeno mi vîr, ez wena heşt, new seru ray bî ez be zone ma qese kerd u cirane ma galike mira hers bîy u galike mira vat tu çira nu layik ra Kirmancik qeşe kena u be kirmacik neşkîna malîm bîbe u neşkîna hekîm bibe. Galike mi çirane ma ra vat tu tirki qeşe kene çira nebiyo malim. Nu qese qe mi vira neşî. Ez nika xo ra pers kon mana vînon. Sare ma ebe deste xu domananae xu asîmile kene. Zaf zerar da zone mare, ma nika neşkeme hevalene xo ra ebe kirmancike qese bikime. Na dewirde televzione u internete zaf mühüma, Ma çira zu kanale televzion neşkime akeme? Çi ma ra engelo?

  Weşîyede bimane

  Mahane (hezaz ) çi ko?

 4. Îlyas bira;
  Tirkan ke erişê zonê ma kerdî, ebe zor, ebe qereqol, ebe nekteb, psîkolojî, îmkanê aborîye û ebe kompleks amêyî ma ser.. Bandıra xo bi no tewîr viraştîy.Şarê ma zî binê nê kompleskê bandurî de zanitê ke seba îdareyî, gereke Tirkî bizanê.Her çî ebe zon dest kerd piro. Aye ra dime, se ke zanîno, merheleyê asîmîlasyonî xorî bi xorî,heta dewa, mezran, koyan vila bîy û ma amêyme na roje. Nika endî karê ma wo verên no yo ke, eger ke ma wazenê na Dinya de meqedîme, zonê xo bimisime, bidime mistaneyene. Naye ra cîya çare û alternatîfê ma çîn o keko.Kam se vano wa vajo. Ma perune ra quwete bo. ‘Hezaz’ ( bataklık) o. Weş be.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse