Heya bawo
rojî vêrdî ra
aşmî vêrdî ra
demî vêrdî ra
û ju serre bîye temam
ma re zê ju şanike
zê ju xeyalî
zê ju hewnî ameye
kes bi halê kesî nêzano
kes bi derdê kesî kî nêzano
dejê bêmay û bêpîyênî kî
qet tewr pers meke, bawo

Heya bawo
ez hona doman a
la hesreta mi
zereyê mi de qat bi qat a
la kezeba mi
zereyê mi de lete bi lete wa
la mezgê mi
sareyê mi de talan o
la royê mi
qet tewr pers meke bawo

Heya bawo
ez xerîbîye de mahkum a
birîndar û birînkul a
mi hesrete ra
hesrete kî mi ra persê
ez birîndar a bîrîndar
birîndarê hesretan a
birîndarê xerîbîye wa
ez birîndar a, bawo, birîndar

Heya bawo
welat ra dûrî
hesretan der îme
û vileçewt îme
çimê ma ra û dirban de
welatê ma pê hawt koyan de
la oncîya kî
bi can û bi royê xo
welat der îme
welato ke şima ser o cêre
welato ke şima tey weşîya xo ramita
welato ke şima rê bî hard û asmên
bî ray û rêçe
bî dar û ber
bî kemer û kuç
welato ke mezela şima rê bî wele û bî kêle
ma, ax û întîzarê ê welatî yîme bawo

Heya bawo
Qeseyê to, vateyê to
nasîhat û ogitê to
ma goşê xo rê kerdî goşare
û raya rinde ra şome
alavere û dalaverê ma çîn o
qese û vatena to der îme
û ma to xo vîr ra nêkenîme bawo
to xo vîr ra nêkenîme.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse