Hesîrîya mi ke yena mi vîrî…

1

Heya bawo, hesîrîya mi ke yena mi vîrî, to vanê belkî binê linganê mi de hard lerzeno û dinya rijîna mi ser. Dest û payê mi recefînê, per û baskî mi şikînê û nêşîkîna ke seba Heqî, seba Xizirê Kalî çîyê vacî. Honde ke fekê mi ra ax û waxkerdiş beno rêze bi rêze yeno. La na ax û waxkerdena mi kî ti vanê belkî zereyê mi dot ra xaz kena û cêna ana. Zereyê mi de pûk û pûkeleke vazena ra. Pûk û pûkeleka zereyê mi de hesîrîya mi vileçewt, bêkes, belengaz û bêçare manena.

Ma çi dî bawo, ma çi nêdî?

Ma kî qasê xo na dinyaya kamaxe dest xeylê ant. Ma kî vêşan û têşan mendîme. Ma kî bêkinc û bêkol mendîme. Ma kî ray û rêçan de mendîme. Ma kî bêmay û bêpî mendîme. Ma kî verê dês û diwaran de sê û jar mendîme. Ma kî bêzar û bêziwan mendîme. Ma kî çol û çolîstan de mendîme. Ma kî welat ra dûrî xerîbîye de mendîme. Ma kî çê û çêberanê şarî de mendîme… La ma caran bêomid û bêsitare nêmendîme.

Yê ma kî zê her kesî xîyalê ma bî, hewnê ma bî, omidê ma bî… Xîyalê ma zê ju domanê dergûşî masûm û pak bî. Hewnê ma zê gul-sosinanê wisarî reng bi reng bî. Omidê ma zê şewlê aşma newîye bî. La çi ke bî, xîyalê ma kewtî ra xişmê vayî ver şî. Hewnê ma awe û adir de şî. Omidê ma kî sitara ma kî xora Xiziro Kal bî. Ma rê omid bî. Hem kî omidê seata tenge bî. Xora Xiziro Kal ke mordemêde haşt û yar bî, hukmê dinyaya gewre kî êndî pere nêkeno.

Kam ke xeyr dî, ma dem û dewranê dinyaya gewre rê xeyr nêdî. Xora xem û telaşê dinyaya gewre de kî nêbîye hesîrîya ma. Çi heyf ke hukmê dinyaya gewre rayê ma kerdî bîme mahkumê verê dês û diwaran şî bî. Ma se bikerdêne kî êndî bêfayde bî.

De ez se bikerîne, birayê mi?

Kes hal û waxtê kesî nêzano. Kes derdê kesî nêzano. Kes hesîrîya kesî kî nêzano. A hesîrîya mi na verê dês û diwaran de ke yena mi virî, huyayîşê rîyê mi xo peyser cêno û xo wedardayene rê ca fetelîno.

Huyayîşê mino masûm û pak rîyê mi de beno lete-lete, beno hurdî-hurdî û rîyê mi no rîsîpîya xo ra şerm keno.

De ez se bikerîne, birayê mi?

Dinyaya gewre bi mi dana vatene. Hesîraya mi ke yena mi vîrî, barê vilê mi beno giran û nêşîkîna ke xo ca ra bilewnî. Kanta şorîne kî barê vilê mi qimilê serê mi no. Yanî pîsîrê mi ranêverdano.

Hesîrîya mi ke yena mi vîrî, bawo, serê zerrîya mi jan dano û dejeno. Ge-gane kî dejê hesîrîya mi cîgeranê mi de henî ziqirtneno ke henî vacê.

De ez se vacîne? Rindîye a wa ke sukit cayê xo de ronîşî û qet tewr çîye kî mevacî.

Wusênê Gestemerde

1 ŞÎROVE

  1. Tira ram tira ram tira ram wa na dîna wedarî yo, tira ram tira ram tira ram wa na dîna wedarîyo, tira ram tira ram tira ram wa paga xo piro gino birijîyo….. 🙂
    Yahû to derdî kerde zerê ma derdî bira Wusen bira 😉

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse