Heqîqet, çiqas zehmet o ke kes cigêro. Eke heqîqet zî mebo, çi çî nêbeno. Heme çî bi heqîqetî ya bestaye yo, labelê erzanî, cuyayîşê bi belaşî, çiqas zal bîya merdimîye ser o.

Eke cuya merdimîye sey verî bîya, se bîyêne? Sey klan û kabîle bîyêne. Mezgê merdimîye hende aver nêşîyayêne, cuye senî bîyêne? Qiseykerdiş, nuştiş nêbîyayêne, senî bîyêne? Bêveng, bênuştiş, bi mezgo avernêşîyaye cuya komelan senî bîyêne?

Homa, ey Homayo, no senî kaînat o?

Bêguman avernêşîyayîşî ya cuye zî nêbîyêne. Eke bibîyêne zî, yewreng û xirab bîyêne. Homa, ey Homayo, no senî kaînat o? Homa, eke ti estî, ya to yarîya xo bi kaînatî kerdo yan zî ti bêmujilîye mendî. Seba ke wextê xo ravêrnî, to hende zehmetî vetê vernîya ma. Heqîqet. Bêheqîqetmendiş û cigêrayîşê heqîqetî. Di milê sey yewbînî, di milê têduştî. Yew bê ê bînî nêbeno. Yew ê bînî çin nêkeno. Hem vera yewbînî de ceng de, hem zî yewbînî bihêzkerdiş, no senî kay o. Yew pisînge, yew mar, yew teyra asmênan de sey xo, xo bi xo, xo ver a cuyena. Merdim çira hende têmîyanek o? Panc hezar serrî verê nufusê merdiman heşt mîlyonî bîyo. Nike tay mendo bibo heşt mîlyarî. Gelo, merre, masî yan zî teyr û tur sey merdiman bizêdîyayêne, senî bîyêne? Fina merdim, çi cinî çi camêrd, çira hende çimvêşan ê? Çimvêşan nêbîyêne, nêbîyayêne. Eke çimvêşanî mebo, fina qandê averşîyayîşî gure ameyêne kerdene? Seba averşîyayîşî îqtîdar ganî yo? Pîya cuyayîş, yewbînî ra bare kerdiş hîna holêr nîyo? Çira kes ano pêser, hewcedarîye ser ra maneno beno ser maye. Çira oyo ke ser de maneno, beno sermaye vera merdimanê bînan de yeno bikar ardene? Ma ser de memano nêbeno?

Heqîqet: cigêrayîş û têgêrayîşo bêpeynî. Enel Heq, çi qîrayîşêko bêpeynî yo, heta nika zî goşanê ma tewêneno. Dare ra aleqnayîş, lete bi lete kerdiş, la Enel Heq ra fekveranêdayîş. No çi heqîqet o, hende anceno xo ser. Peynîye merdiş bo zî.

çi qîrayîşêko bêpeynî

Dinya gêrena, ez vajî mevajî, dinya gêrena. Na çi qisayêka pêt a. Galîleo Galîle. Wexto to fam kerd ke dinya gêrena; hîsê to, coşa to, kelecanîya to senîn bîyî? Kam şêno texmîn bikero? Heqîqet, nê heqîqetî ra fekveranêdayîş, xo fedakerdişêko senîn o? Nameyê to nê heqîqetî reyde hîna do çiqas bicuyo, to naye zanayêne? Ya, to zanayêne. Eke to nêzanayêne, to xo feda nêkerdêne. To zanayêne, banê heqîqetî ser o yew qata bîne zêde kerda. Ciresnayîşê heqîqetî fedakarîye asan kena? Coka ti nêtersayêne?

Omer Hayam: to na dinya ra çi fam kerd, çi fam nêkerd? Ez vana to hem fam kerd hem zî fam nêkerd. Çaxê xo de to heqîqet mojna, la çaxê to ra pey de çend kesan to ra fam kerd? Ziwanê yew şîîra to çiqas yakerde ya. Gelo, her keso ke goş nanê ziwanê yew şîîra to ser, çiqas heqîqetê to ra fam kenê?

Yew Îbrahîm, yew Denîz, yew Mahîr çiqas cehd kerdêne ke na komele heqîqetî reyde bidê cuyayîş. Hakî, Mezlûm, Kemal, Xeyrî çiqas waştêne Îbrahîm, Denîz û Mahîrî ya bicuyê. Qîm nêkerd, veracêr, serserkî şîyayîş nêvindert.

Ocalan: yew deryaya girde, mîyan de yew girawe, girawe ser de yew ban, nê banî mîyan de çar dêsê serdinî. Dayîşê peyê heqîqetî yew tometo hende giran o. Azadîye, pîyacuyayîş çi waşteyêka giran a. Yew koleyo ke xo azad vîneno, koletîya ci îzehkerdiş çi karêko zehmet o. Qîrrayîşê “Ma do îdam bikerê” reyde kelecanbîyayîşê bi mîlyonan merdiman kamcîn heqîqet o ke. Oxirê ci de gonîdayîş, la badê cû heqaretdîyayîş, bi kamcîn analîzan fam beno ke.

Heqîqet: bi to zî nêbeno, bê to zî nêbeno. Heme mîlçikî, heme teyr û turî bi vengê xo ya cuyenê, qedexekerdişê ziwanê yew şarî çi zilm û dejêko bêpeynî yo. Yew bize sey herê biziro û yew biza bîne ci rê vaja “No vengê to nîyo, mezire bikale.” çi ecêb beno. Yew kurdî ra îspatkerdişê kurdîtîya ci û ziwanê ci çiqas ecêb o.

Hetêk ra zilmî ver fisbîyayîş, heto bîn ra zî têgêrayîş û cigêrayîşê heqîqetî çi dîyalektîko ecêb o. Bi mekabanê zer, qumaşê gabardînî no sere ra heta o sere kewtişê peyê heqîqetî kamcîn analîzker şêno bîyaro ziwan ke? Kamcîn nuşte, kamcîn fîlm şêno bimojno? Kamcîn zerrî, kamcîn hiş şênê telepatî bikerê ke?

Heqîqet: ma to nêverdanê. Eke ma to verdê, heme çî çin beno, pêro çîyî.

Nuşteyo peyên1990an: Hêkatê Ma Kam Vano? -I
Nuşteyo verênLanet Şêro Nezanîye!
Azad Ararat
Azad Ararat serra 1969 de dewa Çêrmûge, Hesto de ameyo dinya. Şeşserrîya xo de keyeyê ey bar kerd Rezana Amedî. Serra 1992 de şîyo Almanya, uca de sîyaset nas kerd û goreyê vatena xo “o dem bîyo şoreşger“. Pêro pîya new reyî cur bi cur perwerde dî. Serra 1994 de bî gerîla û vejîya koyanê Kurdîstanî ser. Ver bi heme şert û şurtan de Azadî caran fek wendiş û nuştişî ra veranêdayo. Serra 2013 ra nat koyanê Kurdîstanî ser o kirmanckî museno û bi kirmanckî û kirdaskî nuseno.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse