Goga giloreke, reyna bi şampîyonê Ewropayî, bi mîlyonan dima xo de çarna. Bi mîyon kesî, bi kelecanîye, çimanê xo, dima goga giloreke ra ard û berdî. Sîyaset, qasê goga giloreke, handay kesî, bi kelecanîye dima xo ra nêbeno. O sîyaset o ke, ma ebe êy kunîme ra, hasar benîme. Şima goge çiqas qijkek vînenê, bivêne, wilay goge, sîyaset keno binê linganê kaybazan. Bi hazaran maqaleyî binusîyê zî, qasê çend çekuyê ke waxtê kaykerdena goga Ewropayî de, mesajê kilmî wendêne, ne nas benê, ne zî goşdarîye kenê. O waxt zerreyê mi lerza. Mi xo bi xo va ke; ‘ ‘Se bîyêne, bi zonê ma, mesajêde kilm bîyamêne wendene’.Ame aqilê mi ke, ez ke o ca de bîyêne, yanê Polonya ya zî Ukrayna de, mi reca kerdêne ke, ju ekîb, bi zonê ma mesaj biwendêne. Nê bawo, nê! Xemê kamî yo ke zonê ma? Dinya çimanê xo virda goga giloreke, ma zî hîna bi Tayîb û zonê ma yo ke ma ra wazenê bibê ‘dersa weçînîteyî’ mujxul bîme.

Tayîb, qanun û manunê Tirkan, seba mi, rojeva mi de rew ra qedî yo. Vanê ke, haşa ‘her çiqas zireno, biziro’. Karê mi ebe cahîl û zurekerê Tirkan qedîyo. Ez bi zonê xo qesî kena, wanena, nusnena, naye ra tepya ‘zire-zira heran’, mi eleqedar nêkeno. Ma va, goge gilorek a, ma sîyaset? Keko sîyaset, ne gilorek o, ne teng o, ne kilm o, ne derg o. Se ke Mehdî Zanayî, seba zîndanê Amedî vatbî ‘ vanê ke zîndanê Amedî, cenem o, nê! Wa xwezila cenem bîyêne! Cenem de, mordemî ercenê adir, mordem vêşeno û qedîno, la îta de mordem ne vêşeno, ne qedîno’.

Sîyaset, bi taybetî sîyasetê tirkan nîya wo. Çend nefşî, ebe şanik û çîrokan, ebe zur û hîlekarîye emrê bandura xo ya înkarî ramit û rameno. De o ke ma qalê sîyasetê Tirkan kerdo, tenya di numuneyê balkeşî bidî;

1-Îsraîli, new hemwelatê Tirkan kişt, Tirkan se kerd? ‘Niç’ yanê qet

2-Surîya tîyareya Tirkan dêm da, Tirkan se kerd? Reyna ‘niç’ yanê qet çîyê nêkerdî.

Sebeb? Nêşikîyayî. Ma, qey hona welatê ma bombe kenê? Çi ke, tîyareyê ma çîn ê, keko. Naye ra dot, pêro analîz û teorîyî zur ê. Sîyaset, nîya wo. Sîyaset de wîjdan, meramet, heqîye nê, menfaat esto. O menfaato ke, Homayî xapneno, mordemîye ra leqe keno! Ma, bime qedayê nê menfaatê gonîwer û qilêrî.

‘of sîyaset of’! Mi Sarreyê koyan û gilê daran ‘çik û çinayê to ra kerdêne’! N’êro Hîtleran, Musolînan, AtayêTirkan, Saddaman se kerdî? Ma nika kotî der ê? Waxto ke Lêyla Xanime ebe Tayîbî amêyî têwlewe, naye bivatê bes bî’ Ero biko, ti zî rojê kuna binê hardî, lawo meke’!Ya zî sareyê ‘anitqabîrî bige çik û çinayê xo ke’!

Yanê ez pereyê xo dana, bi desturê Tayîban, zonê xo misena ha!Lawo, lawo, lawo!A mamostatîya ke mi ju serre bi Tirkî kerdbî, verende xenîmê mi bo, dime ra xenîmê şima bo, biko!

Ya goga giloreke! Ti şala serê nê sîyasetê qefçilî ra gilêr bê! Nika çimê mi, verba tîja sodirî ra xo virdê ra. Serê awa deryayî de, pêlê birqîyayî, bi hazaran noqte, perda xo hîra fîsta ra. Nika ju doman, ju dewa Dêrsimî de, qilêrîya asîmîlasyonî ra, kincanê xoyê qilêrî, giran bi giran veceno. Ju xanima kokime, îzmir de, seba dewanê vêşayî, pencere ra qayîtkerdena xo virda ra, lornena, a kilame vana;

‘Dewê, dewê’! Nika kam çi bizano ke, welatê ma yo ke dewleta xo ra marum o, kamcî neqebe, kamcî zime, kamcî fireqetîye û şênatîye ser o adir vareno?

Gonîya ma wa ke rişîna, ne xemê Dinya wa, ne zî xemê goga giloreke wa. Dewleta to ke çînî bo, goga to ‘giloreke’ nîya keko! Ha kay bike, ha kay bike! Wa xorê Spanya qezenc bikero, ma zî na şabîyena înan sêr bikime. Xora çimê ma yê pirî, dima şabîyena şarî de, henî melun, henî bi qayîtkerdena girane manenê.

Of! Ez cixareyê xo bişimî! Mi ra qalê ‘tirtik û virtikanê’ sîyasetê Tirkan mekerê. Hal û merhaleyê zonê ma û ‘qaşo roştîbîrê ma’ senên ê? Ez zanena ‘senên ê’. Şima ra vajî? Nê! Nêvana ez. Tenya naye pers bikerî, cuwab zî şima bidê;

Na Dinya de, tenya bi zonê ma ra ju rojname, televîzyon esto? De vajê! Doyê ma zê zaf ‘roştîbîrê ma, tirş o tirş’! Vanê ke, ‘kes nêvano doyê ma tirş o’. Willay, Xizir bo, ez vana.

‘Do, tirş mebîyêne, mi zî mevatêne’ Mi ra çi? Zonî mekerê qedayê sîyasetî, sîyaset bikerê qedayê zonî.

Hamnan o nika, germ o.Seba ke germ o, bêzar mebê. Serd ra zî şima lome nêkerdêne? Şima ne serd ra, ne germ ra qayîl benê. Mordem nîya tayê ecêb o.Ez xorê ju goge bigêrî, qesasê vêşanîya domantîya xo ra tayê kay bikerî. Eke qefelîya, doyê tirşî nê, awa zelale bişimî ez.

‘Tirş memanê’, weş bimanê.

İlhamî Sertkaya

3-7-2012

Nuşteyo peyênDewleta newîye: Kosova
Nuşteyo verênKonferansê Kirmanckî Ser o
Îlhamî Sertkaya
Îlhamî Sertaya Çewlîg ra yo. Dewa xo Pîrcan (tirkî: Adaklı) girêdayeyê Azapêrtî yo. Perwerdeyê xo Îlhamî Sertkaya enstîtuya malimî ya Çewlîgî de dî. Serranê 1970-1980 de malim bîyo, 1982 welat terk kerd û şî Ewropa. Îlhamî Sertkaya ewro nuştox o, kitabê ey hem bi tirkî hem kî bi kirmanckî û kurmanckî (kirdaskî) estê. Hîrê reyî endamê jurî yê Xelata Edebîyatî ya Huseyîn Çelebî bî. Giranîya eseranê Îlhamî Sertkayayî şîîr û roman ê.

4 ŞÎROVEYÎ

  1. Her çî destanê însan dero. Her çî mumkîno, beno. Gerekeke mordem bawerîya xora mevurrîyo, gam û gamî seba no hedef ebe sîstem û konsept bigurîyo. Siyasetkarê ma sîyaseta Kurdan ney sîyaseta Tirkan virazene, na semeda 20 serro reke daye niyame ronayis. Endi hevî cencan dero, kokime kurdan ra neyra jede endî nivejîno 🙂

  2. Ma wena realitetra cimana xu keme ca, na dinyade millete estoke zu miliyono ama ebe zone xu wanene u televisîone xu este. Ma ses mîlîonme zu televîsîone neşkîme meyda kerîme! sara ma welat ra ke vejîyo xu kerd vînd, na vîndene zaf xirabîya, cimke ma ebe zone, bawere xu kerd vînd, çike ma mend? Ma kutme dime jüru xu xap keme eke sere dinyara qesu keme jükekime ama eke sere zone xu qesekeme, zone ma beno kilit, nu citur însanme? î ye ke şîye ewropade gurîne peru top kerde pere xo berde ja Astanbolde ja Izmirde ya kî Antalyade xore çe gurete nî pere xu kerde vind. Niru ra ke pers kerd, şima çira welate xo de çe nevirazneneke u welate ma bibo rind u dewlement. Ama ni welate xo ra xu visne nu hal qe rind niyo. Ma sere na hal ra tene sare xu qefeleme.

  3. 1. Tirki qiseykerdenera dewleta kirmanc nibeno

    2. Siyaseta ke Ankarada u parlamentoye tirki de yeno virastene, dewleta kirmanc nibena

    3. Ebe siyaseta tersenike “ma birayme, vaymi, derezayme” “hastiye mastiye” ra dewleta kirmanci nibena

    Qayitkere siyaseta ma tirki yena virastene, siyasetkare ma Ankara dere, biratiye, hastiye ra qeder daye qisey nikene. No siyasetra daye nivejiyo…. Na siyaseta siyaseta xoseriya niya. Qayite Kosova kere, uska qe niya nikene….

  4. Wendoxê hêjayê ke şîrove kerdê û kenê (meymanê Usar,Eylas, Metîn) ez hesasîyat û eleqedarê înan ra zaf şa bîya û şa bena. Şîrove, nusne, qesî kerdene, eleqedar o. Şima weş bê. Şima çîyê ardî vîr ra mi; Vanê waxto ke eskerê Tirkan 12 Elule de bandura xo nayî ro, Sêusen Dersim de vejîno teber, vêneno ke qet kes çînî yo. O waxt qîreno vano; ‘N’ÊRO KOTÎ YO NO MİLLET’! Ez zî şima ra vajî olwazê delalî; KOTÎ YO NO MİLLET? Reyna şima ebe şîrove û fikrê xoyê zelal û delalî weş bê, no ‘budela’ yanê ez, şagirtê şima wa.Şima de zaf çî misena.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse