tewr kêmî

  0

  en: least, minimum | tr: en az

  (Kayê kojî tewr kêmî bi di pîyan û tewr zêderî kî ez bawerkena bi 4-5 pîyan amenê kaykerdene. | Gerek tewr kêmî 30 mîlyarî deynan bicêro ke îlfas mekero. | lezîya tewr kême)

  Formê bînî:
  tewr şenik, şenikê şenikan, tewr tay, tewr tîkê, tayê tayan, kêmê kêman, tewr senik
  « Pêyser