seserre

    0

    (m, name) | en: century | tr: yüzyıl, asır

    (Kobanê bena şoreşê na seserre)

    « Pêyser