kuwîyayene

  0

  en: stick into | tr: batmak *sivri şeyin batması

  (Derzîne destê mi ra/ro şî. | Derzîne destê mi de şî. | Derzîne kuwê destê mi. | Kardî meşka heywanî ra/ro kerda. | Kardî meşka heywanî ro cenaya. | Kardî kerda meşka heywanî de.)

  Formê bînî:
  ... ra şîyene, ... ro şîyene, . .. de şîyene
  « Pêyser