cankêş de bîyene

    0

    en: bitterly | tr: can çekişmek

    Formê bînî:
    gankêş de bîyene, ganî ver de bîyene, ganî ver o bîyene, ganan ver de bîyene, gangêrî ver de bîyene, giraneyî ver de bîyene, ruhî ver de bîyene, sekerate ver de bîyene, sekerate de bîyene
    « Pêyser