adirtafînayîş

    0

    (n, name) |  en: setting on fire | tr: ateşe verme

    Formê bînî:
    adirpanayîş (n), adirpiranayîş (n), adirtiranayîş (n), adirdevistiş (n), adirpoverdayîş (n), adirciverdayîş (n)
    « Pêyser