Şaro êzîdî, şaro kan, cewhero kurd, teslîmnêbîyaye, dînê tekhomayî yo verênan ra, 74 terteleyî ravêrayê. Heme şope merdim komelî mîyan de aseno. Sey xo maneno. Xo nêvurneno. Labelê teslîmê dagîrkeran zî nêbeno. Dorûverê qubeya zerrnêne de yenê pêser. Çiqas zorvajî de yenê têrî, hende xo ancenê qalikê xo mîyan. Coka teng manenê. Dinya rê akerde nîyê. Labelê wina zî xo pawenê. Seba her dagîrkero ke ameyo ê xapênayê, êdî kesî ra bawer nêkenê. Bibo mebo her çî ra ver ganî êzîdî bo. Naye ra teber kes înan rê nêbeno yar. Coka kênayanê xo nêdanê kesî û kênayanê kesî zî xo rê nêgenê. Sebebêde bîn zî, dînê êzîdîyan kesî teber ra qebûl nêkeno û ganî kes fek dînê xo ra veranêdo. Labelê fina zî êzîdî nêdayîşê kênayanê xo, eslê xo û ajê xo paweno. Bi no hewa wazenê bicewher bimanê. Tayê hîna aver şinê û wexto ke dirbetin bibê, gonîya yewê neêzîdî qebûl nêkenê.

hetêk ra zaf zengîn ê, Hetêk ra zî zaf apey mendê

Bi kilmî eke ez vajî: êzîdî hetêk ra zaf zengîn ê. Hetêk ra zî zaf apey mendê. No sucê înan nîyo. Gelek dişmenan hêriş ardo êzîdîyan ser. Waşto înan çin bikero. Eke nêşayo çin bikero, waşto cewher û bawerîya înan bivurno. Heme kitab û kitabxaneyê înan ameyê veşnayene. Hetê mezgî ra ameyê talan kerdene. Dişmenan nêverdayo êzîdîyî hetê fikr û kulturî ra aver şirê. Êzîdîyan zî rayîr nêdîyo ke xo hetê fikrî ra aver berê. Peynîye de êzîdîyî bi fikrê xo yo kan waşto xo bipawo, bawerîya xo bisevekno. Tîvarîya xo hetê kultur û hişî ra wina girewto. Çîyêde bîn zî no yo: êzîdîyî hertim xo ver dayo. No xoverdayîş zî bingeyê nijad-neteweyî ser o ney, bingeyê bawerî ser o kerdo. Bawerî tenê bawerî nîya şaro êzîdî miyan de. Bawerî xopawitiş o. Cewherê xo ra dûrî nêkewtiş o. Urf û edetê xo seveknayîş o. Coka di Êzîdxan de (xaneyo/bano gird yê êzîdîyan o, Şingal û dorûverê ci yo) her çî ra ver dîn çîyêde tewr fîraz o. Kamo ke dînê înan ser o ziwandergîye bikero, pêro pîya hemverê ci de vindenê. Peynîye kiştene bo zî, nêverdanê kes qisayan dînê înan ser o vajo. Dîn se awe, hewa yo. Bêdînî çinbîyayîş o. Bîyayîş bi dîn beno. Hezaran serrî yo wina yo. Êzîdîyî sey derya yê. Herçiqas merdim cigêrayîş û têgêrayîş bikero, fina zî şenik maneno.

Êzîdîyî zaf nêzdîyê kirmancan ê

Hertim yeno vatene ke kam kotî ra ameyo. Naye ser zaf cigêrayîş yenê kerdene. Bitaybetî dimilî, kird, kirmanc, zazayan ser. Wexto ke merdim hetê ziwan û kulturî ra êzîdîyan ra ewnîyeno, nê çîyî bê mana benê. Çi kes çi cayan ra nêameyo. Ya rast na ya: her kes her ca ra ameyo. Merdim serçimeyê aj û ujan bizano hol o. Xora naye xirab nîya, la naye ra vêşî ziwan û kultur hîna girîng o. Formê eşîran û federasyonê eşîran hîna girîng o. Bitaybetî Rojhelato Mîyanên de. Kurdî Mezopotamyaya cêrên û corêne ser şîyê û ameyê. Hetê Rojhelatî ra heta Anatolya bi hezaran serran o hereket kerdo. Eşîre, bawerî kewtêne têmîyan. Ziwan û lehçe ameyê bedilnayene. Çi çî temamî vindî nêbîyo û se ra se sey xo zî nêmendo. Nê vatenan ra dima ez şena vajî: êzîdîyî zaf nêzdîyê kirmancan ê. Kirmancî zî zaf nêzdîyê êzîdîyan ê. Hetê bawerî û urf û edet ra êzîdî û kirmancî zaf şinê bi yewbînî. Hetê ziwanî ra gelek çekuyî sey yewbîn ê. Êyê ke nê hetan ra pispor ê, ganî bêrê tîya û cigêrayîş bikerê. Tayê yenê tîya wextêk manenê û şinê. Winî ney, cigêrayox ganî şarî mîyan de bimanê û înan reyde biciwîyê. Ruhê êzîdîyan hîs bikerê ke bişê xo biresnê rastîya înan. Êzîdîyê ke DAÎŞ ver remayê û ameyê vakurê Kurdîstanî, zehmet o fina agêrê bêrê Şingal. Gelo tarîx de zî nê çîyî nêameyê ciwîyayene? Bêgûman ameyê ciwîyayene. Bi zorî bo, bi zerrî bo, eşîran hertim ca vurnayo û wexto ke şîyê cayo newe, hem rengê xo dayo ê cayan, hem zî ê cayan ra reng girewto.

Îşaretkerdişê nê nuqteyan ra dima ez şêna bêrî roja ma ya ewroyî ser o.

Her çî ra ver ez şêna vajî: no ferman (tertele) yo peyên ra dima sey fermananê verî nêbî. Senî ke ferman ame aver vistene, hema ca de êzîdîyî şayê xo bîyarê pêser. Tîya de faktoro sereke ameyîşê gerîlayan o. Eke gerîla nêameyêne û şar nêpawitêne, êzîdîyî do se ra neway biameyêne çin kerdene. Ê do sey asûrî-suryanîyan bimendêne. Labelê winî nêbî, gerîla qîm kerd û koyê Şingalî de êzîdîyî pawitî. No seba êzîdîyan sey mîlad o. Nê rastîyan zî heme merdimî û heme êzîdîyî zî nêzanê. Êzîdîyê ke kewtî ver ferman û reyayê, ancî kewtî destê DAÎŞ, rind zanê. Tayê êzîdîyan qet ferman û DAÎŞ nêdî. Nînan hetê fikrî ra zî cîya fikirîyenê. Labelê êyê ke kîşta gerîla de xover da yan zî sayeya înan reyayî, rindêr zanenê rola gerîla çi bîye û çi nêbîye. Nika her kes êzîdîyan ser sîyaset keno. Tayê giregir û serpîlê êzîdîyan zî, çi heyf, êzîdîyê ke komkiştiş ra reyayê, înan ser o sîyaset kenê.

êzîdîyî êdî şenik-şenik benê yê xo

Gerîla seba êzîdîyan bîye newerabîyayîş. Seserra vîst û yewine de êzîdîyî êdî xo aver benê û xo resnenê çaxê merdimîye. Her çî ra ver êzîdîyî êdî şenik-şenik benê yê xo. Êdî ne Bexdad ne zî Hewlêr seba êzîdîyan merkez o ke nînan her gama firsend vînenê êzîdîyan roşenê. Êzîdîyî xo bi xo merkezê xo awan kenê û bale ancenê xo ser o. Êdî partîyê ke eslê xo êzîdî nîyo, înan ra çîyêk nêpawenê. Linganê xo ser de vindenê. Xo kenê waharê îrade.

Koordînasyonê êzîdîyan o pêroyî ameyo ronayene. Meclîsê êzîdîyan o awanker yew serre ra vêşêr o gureyeno. TEVDA kongre viraşt û şî partîbîyayîşî. Peynî de fina yewine PADÊ (Partîya Azadî û Demokrasîya Êzîdîyan) ronîyaya. Partî do sîyasetê desthelatan ney, sîyasetê komelî bikero. Rêxistina cinîyan û gêncan awan bîya. Bingeyê meclîs û komunan ser o karê xo kenê. Sazgehê kulturî ameyê aver vistene. Hetê perwerde ra êzîdîyî sîstemê xo yê perwerdeyî awan kerdo. Akademîyê leşkerî û yê komelî awan bîyê. Doman, gênc, cinî, şervanî nê akademîyan de perwerde vînenê. Fina yewin a êzîdîyî ser dînê xo perwerde vînenê. Game bi game dîpolomasîya êzîdîyan zî aver şina.

Kokê xeylê çîyan êzîdîyan de nimite yo

Bi no hewa Şingal do bibo merkezê êzîdîyan. Heme êzîdîyê ke vilayê dinyayê bîyê, ê do ruhê xo Şingalî ra bibestê. Ameyox de, eke êzîdî rind xo ray fînê, şênê heme cayê ke êzîdî manenê, uca hêz bidê Şingal û Şingalî ra zî hêz bigirê.

Êzîdîyî mîrasê merdimî yê. Kokê xeylê çîyan êzîdîyan de nimite yo. Waharvejîyayîşê êzîdîyan waharvejîyayîşê cewherê merdimî yo. Ma çiqas înan bipawê, eslê xo de ma xo pawenê. Qasê êzîdîyan çi şaro bîn orîjînal nêmendo. Her şar şêno înan de xo bivîno. Coka ma deyndarê êzîdîyan ê. Ganî ma înan sey bîbika çimanê xo bipawê. No semed ra yo Ocalan girîngî dano êzîdîyan. Apo komkiştene ra ver PKK û gerîla aya kerd ke se beno wa bibo, ganî êzîdîyî bêrê pawitene, vat.

Bi hêvîya Êzîdxan û Şingalo azad û demokratîk.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse