Ti qey xo xapnena? Qey şar to xapneno?

Ero biko! Fekê to ra hazar vate û qiseyî vecînê. Ti henî nusena qisey kena ke ê yê ke biwanê, biheşêne, zen kenê ke ti zanyar a, alim a, malim a, roşnvîr a!

La ti çi heyf ke kaykerdoxê şarî ya.

Ero biko, ti tirk a? Ney.
Dewleta to esta? Ney.
“Cumhurîyetê” to esto? Ney.

Ma no çi “demokratîk cumhurîyet”ê to wo?

Ti tirkî û ê ziwananê bînan zanena, la ti ziwanê xo nêzanena.

Ti ziwanê xo hîna nêzanena, la qalê zaf çîyan kena. Ti kamîya xo, tarîxê xo nêzanena, qalê tarîxê dinya kena Ero biko! Ti Alîşêrî, Zerîfa Xanime, Doktor Saîd Kirmizitoprakî zanena? Ti zanena mezelê înan kotî der ê? Ero biko! La ti Che Guevarayî, Fîdel Kastroyî, Klara Zetkînîyan rind zanena.

Ero biko! Ti tirkî, almankî, franskî û ê ziwananê bînan zanena, la ti ziwanê xo nêzanena. Ero biko! Ti zaf qalê “kapîtalîst modernîteyî” kena, la manaya xo çik a, kamî nê teorîyan seba çi nîyetî kerdê fekê to, ti nêzanena. Ti zaf qalê “halkkarin kardeşlixî” kena, la kamî na çekuye seba çi kerdo fekê to, ti nêzanena.

“Cumhurîyet”ê to esto ke ti wazena naye demokratîk bikerê?

Lawo meke! Mebe kaykerdoxê şarî. Ero biko! Ti hîna ebe ziwanê xo yew slogan vajê, la ti ebe tirkî pêro sloganan qîrena. To xo raxelesna, na rey şarê bînan, şarê tirkî raxelesnena? Ti bîya wayîrê dewleta xo ya demokratîke, na rey wazena dewleta tirkan demokratîk bikerê?

Pêro teorîyê ke wazenê to heqê Xo yÊ dewletbîyene ra dûrî bikerê, zur ê.

Ero, no “ekolojîk-bîyolojîk” çik o? Ma her çî hal kerd tenya no “ekolojîk-bîyolojîk” mend? Ma rê zaf lazim bî nika no “ekolkojîk û bîyolojîk”? Handayê qehremanî seba nê “ekolojîk û bîyolojîkî” canê xo dayî?

Ero biko! Ragêrê rastîya xo. Pêro teorîyê ke wazenê to heqê xo yê dewletbîyene ra dûrî bikerê, zur ê, kay ê. Ti nê kayê mixenetîye key fam kena? Key vînena? Ti key hasar bena?

Ero, hîna mezela Sey Riza, Şêx Saîdî kotî der ê, ti nêzanena, la ti mezela Silêman Şahê tirkan rê wayîr vecîna, seveknena. Ebe nê halî ti ge-ge qaşo ax-wax kena ke na dinya de hîna bi ziwanê xo qet yew mekteb çin o

Ma bi nê halî se bibo, biko?

6 ŞÎROVEYÎ

  1. Kırmancê cuhmuretci zaf e zerê mıletê ma de Haq aqıl bıdo 3ine. Îyê ke rey dane CHP hama Xizir wazo na fay seçîm de partiya ma HDP qazançli vejina sa vaji

  2. Birêz Serkan Ciboglu; Ma ‘partîya şima’ HDP ‘demokrtîk cumhurîyet newazeno, kurdistano xoser wazeno? Heqe dewletbîyena Kurdistanî wazeno? Her çi eşkere yo. HDP zelal vano ke ‘ma heqê dewlet bîyena Kurdistanî nêwazenîme’ Xo mexpne, şar to mexapno. To 10 madeyê îmralî nêwend? Çi tede esto? Kurdistan esto? Ney.

    • Wele se kerime pi u bıra HDP ra qêr parti ki nemenda ke rey dime cı. heto ju de kömünist este e ke hewne Mao Çhe Gevaray dıma ra yê..heto bin de faşistê CHP MHP dindarê AKP este. Make baraj vêrd ra çiyê rınd bene seba kırmancu tı vênena. Ma Kırmancîye xo vira nikerde

  3. Polîtîkaya Bakurijan Kurdîstan û Kurdan ra dûrî kewta bî kayê polîtîkaya Tirkan. Şehîdanê ma seba fikrê “Demokratik Cumhuriyet” ganê xo nêday, seba Kurdîstanêko Xoser û Azad şer kerd. Labelê sîyasetmedarê ma vanî Kardeşlîx ha Kardeşlîk, gonîya bapîranê ma xo vîr ra kenî. Şerm bikê!

  4. Heke heme çîyêy ke ti vanî bi dewlete pê biameyêne, gere heme tirkîy bextewar bîyêne. Gere heme Elmanî, heme fransızî bextewar bîyêne. Demokratik cumhûrîyet, bi qaso ke aqilê to nêwedareno, çîyêko gird o. Bi qaso ke aqilê to û înanê zê to nêwedareno,xorî û bimene yo. Di kuçe û kolananê ewropa yan zî metropolan de bilorika vîskîye di destî de, bêhurmetîya hende bedêlan kerdiş, eyb, şerm,îxanet û ro kesêy ke Dersime ra heta Zîlan gonîya xo rişnaya rê heqaret o. Qasêke bişermayê. Şima kurdistan wazenê, kerem bikerê awan bikerê.Kamî bi destê şima girewto. Kam kewto verênîya şima. Dewleta şima keyepelan de awan bena. Kerem bikerê awan bikerê, mazî bivînê ke rayira xo ya şaşe ra abigeyrê. Evdalê evdalan, eke ebe/bi sayaya serreyê tayinan nêbîyêne, kesî nameyê şima nêzanayêne.

    • Ti vanî kesê ke Dêrsim ra heta Zîlan gonîya xo rişnaya… Gelo nê ganfîdayan gonîya xo seba koledarîya binê hukmê tirkan de daya? Sedemê şima komarperestan ra yo ke ciwanê ma koyan ser o seba huzurê tirka mirenê! Hetanî ke dewleta kurdan awan nêbena, kurdî ne kulturî ne kî komelkî azad benê! Nameyê to Xoser Welat o la vateyê to ra boya reklama “Tûrkîyelî” yena. Ez to ra vajî kam kewto vernîya ma! Kesê sey şima ke vanî ke dewleta xosere de bextwarî çinî ya! Tew.. Ti vanî binê sîstemê tirka de ma benî bextwar? Qey Homayî, kitabêk bigîre xo dest û tarîxê kurda biwane. Ma key binê hukmê şaranê bînan de bextewar bîyê? De ka vaje kam şaş o tîya

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse