Rîyê xo biçarne asmênî
Koyê min a ti
Sereyê xo şana bi sêneyê to
Ebe bijanganê to
To hewra ra darde kerî
Gelmê min a ti
Şemuga kederî ebe gezik pake
Ebe keyf çêberê mi yake
Roşnaya mi
Bivîne odanê zerrî
Qije bîyo
Bi hewna bîya pîl.