Sareyê xo berz bike, hêsîranê çimanê xo pabike, qayîtê mi bike, tayê bihuye, se beno? Bihuye, dîyaxan bide mi. Huyena to dîyaxê zereyê mi girs keno. Tanîya adirê kamîya mi şenik o, bihuye, wisar bo sodirê mi. Ez to de zaf çî nêwazena, bihuye, bes o. Kitabê ke qalê rastîya ma kenê, binê sîya asîmîlasyonî de zê sêwî yê, delalê!

Serê rengê kamîya ma de qilêrîya înkarî. Pelax o rengê ma.

Her helê ma de, der û dormeyê ma de, xençerê zonê înkarî. Ma rê xezeb amo. Sûkanê ma de kayê zonê înkarî. Sîyaseto barî ebe edebîyatê xo yê înkarî ruhê ma kineno. Rayî vilabîyena ma ra benê derg. Omidê ma sûkanê welatanê xerîban de rişîno.

Ebe zonanê xerîban, vate û kilamê macîrtîye kerdê mezgê ma. Qelema destê roşnbîr u zanayeyê ma de zonê şarî ra şuxulînê. Ma ra çend kilamê sêwî mendê.

Bilorne, binale delala mi!

Ez vana “demê to bixeyr”, ê mi ra vanê “xoş geldin!”.

Ba-bawo willayî, bîllayî, ebe no hal xoş-moş nêmaneno, “boş” maneno.

Ez vana “weşîye de bimanê”, ê vanê “gule-gule”.

Bi-bira! Gula mi pelaxîya, çi gule-guleyê şima yo? Serbestîya her şarî ebe zonê ê şarî peyda beno, delala mi! Zon ke çîn bo, serbestîye nêbena. Zon ke mebo, ne kamîya ê şarî, ne heq û huqûq, ne tarîx, ne kultur beno.

Zonêde bêşar, şarêde bê zon na dinya de çin o û nêbeno.

Na rastîye seba halê ma yê ewroyî, zê bîyene û çînbîyena ma, zaf muhîm a. Sayeya îmkanê Înternetî de ma vengê xo, derd û meramê xo wesênenîme. Sayeya nê îmkanî de wendoxî mi  anenê, mi heşnenê. Na rastîya muhima ke ez qal kena, eke rast û muhîm nîyo, mi ra vajê. Ya zî, rastî û alternatîfê şima çik o, keremê xo ra mi rê peşnîyaz bikerê.

Zonê xo bimuse, kamîya to rengine bo. Zonê xo bimuse, qisey bike, qilêr û qefçilîya înkarî, sîyasetê înkarî welat û rojeva ma de def bibo şoro. Ma ti ke welatê ma de şona mektebanê tirkan, ti ke domananê xo ruşnena mektebanê tirkan, înkar qey dewam mekero? Eke ti nîya bikerê, înkar qey ebe ma kay mekero, leqe mekero?

Cewabê nê persan bide mi, rastîya ma dirbetin a, delala mi!

Ma zê zon, kamîye û rastîya xo, perîşan îme. Perîşantîye ma rê kerde “adet”. Ma ra perîşantîye musne, înkarî naye ma rê kerdo adet. Her helê ma ebe analîst, sîyaset û edebîyatê tirkî girewte yo. Roj û rojeva ma binê bandura zonê tirkî der ê, delala mi. Tayê omid, tayê dîyaxan bide mi. No zon Dersim de ê kamî yo? Çewlig de no zon, nê mektebî ê kamî yê? Amed de, Sewrêgi de, Wan de, Xarpêt de, Meletî de, Mûş de, Gimgim de no zon ê kamî yo, delala mi?

Ju vano “kivram”, ju vano “yoldaş”, ju vano “arkadaş”, de çi bizanî ez? Ju vano “ellerine saglık”, ju vano “yuregine saglık”.

Hal yaman o, delala mi.

Roştîya ma tarî ya, dîyaxan bide mi. Dîyaxan bide mi ke perda tarîtîya înkar û asîmîlasyonî ma bidirnîme, biresîme rastîya xo. Sareyê xo berz bike, mi ra çîyê vaje, delala mi! Tayyîp Erdogan vano, welatê şima de mektebî ebe zonê şima nêbenê, ma nêverdanîme. Tenya xo rê kursan rakerê. Yahudîyî şikînê naye fîlîstînijan ra vajê? Na dinya de kam şikîno ju şarî ra naye vajo? Tenya dewleta tirke şikîna naye ma ra vajo, çi heyf!

Sebeb? Sebeb tayê ma yîme. Hesasîyetê ma derheqê zonê ma de şikîyo. Ma bêveng manenîme, coka.

Henî nîyo?

Delala mi ti vaje, henî nîyo?

Îlhamî Sertkaya

 

3 ŞÎROVEYÎ

  1. Hata ke sare Kurd dime sare Tirki nivishiya, asimilasyon u na bebextiye dewam beno. Ju sar ke xoser besenikeno bivindo, chin beno qedino. Sare ISrail hen niye, sare Israil ziwane xora, welate xora, itiqate xora, yani xora, xoseriya xora hes keno. Na semeda i raver sone, sare ma caye xode maneno.

  2. Sare ma biyo budela, wena xu nasnekeno u zür keno wano ma tirkme.
    Zu miletke jürkeno vanose mi tirko a miletre xer cino. Ni tirko mektebe xode piy u maye ma kerd tirk vet.Ez ke ape xore pers kon tu cike şere mi keno jür vano “mi tirko”. Am ez cira von zone tu kirmanciko, nu tirk kotra veciya. Xalika xo ra pers kon tu cike ak şere riye mi kene jür vana mi tirka. Galike u pirka xo ra von zona ma ciko i mira vane Kirmanciko. Nu asimilasione tirk mezge ma kerd tewerte u kerd tari. Ni taride veciyene zaf zoro. Sare ma mezge re serba tirku bi neweş. Mi qe na xeribiye nedi zu xelk zu niya inkar biko ze sare ma. Sare ma 90% jür kene, xo ra vane ma tirk me, ama mordemke tirki tey qeşe bikero neşkine tirki raş qeşebikere. Na neweşiyera insan zu kitabe girs nusnayen keno.
     Endi beso xu inkar meke sere lingane xu de bumuse  vindene, endi beso jürkeneyene. Weşiyede bimane

  3. Wedoxê Delal u kibarî; Bîyene u çînîbîyena ma, girêdayê zonê ma yo..Kam vano çi wajo. Na rastîya ma wa. Ebe silam u hurmet.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse