Ewro ziwan o ke hetê 20-30 milyon însanî ra êno qesey kerdene,  hukumatê AKP waşto ra dersa  weçînite ra qesey keno. Şima bi senê curet naye vanê? Şima bi sene rî naye vanê? Qa şima xêrê xo na heqe nêdanê, na heqe xo ra heqa şarê kurdîya. Heqa kesî kî çîna ke şarê kurdî na heqa însanîya tewr muhume ra mahrum virdone. Hela rêye serê xo berz kerê der û dormê xo de qatîbenê, kam na juye keno? Ez qet bawer nêkena ke serê hardanê na dînya ra yew milet perwerdeyê ziwanê dayika xo ra mahrum bimano. Hênî aseno ke xêca şarê ma ra, kes na heqe ra mahrum nîyo. Hêya, dersa weçînite ancax mekteban de seba musayena tirkan bena, lê seba kurdan nêbena. Wullahî dinya alem ke pêhesîya bi şima huno.

Şima nika se bikerenê kî  xo berz kerênê hard ro dênê kî rew-here “Bi Ziwanê Dayike Perwerde” heqa ma na. Na heqa ma şima nêşîkîne înkar kerenê û ma dest ra bicêrenê.

Hona anê rojanê verî nêbî Erdoğan bi xo vatêne “Asîmîlasyon suçê însanetîyo.” O taw qey şima na nêheqîyenî  bi miletê kurdî kenê? Ya şima hayre verê qesey kerdena xo nîyê, ya kî xo ver ro hênî bîla sebe, bîla heqî qesey kenê. Şima ziwanê xo ser o, bawerîya xo ser o, kulturê xo ser o,… xo kîşenê, eke kurdî  kî vacê ma bi ziwanê dayike perwerde wazeme”  ca çîno ke şima cukûyê.

Şima bi dersa weçînite kamî xapnenê?

Bi serano ke halê ma bi şima nîyaro. Nata vanê “ma birayîme” dota vanê “ma birayîme.” Şodir- şande kî wertê çimanê biray de dano piro, nêvirdanê ke bira çimanê xo yakero. Na wa biraytîya şima? Domananê ma cêna mektebanê xo de virîndîye asîmîle kena, înan perwerdeyê ziwanê dayikeyî ra marum virdana û ayê ra dime kî vana” ziwanê kurdî êndî mekteban de dersa weçînitîya.”

Waxtê  çîrokan û mîrokan vêrd ra. Êndî kes bawerîya xo bi qesey kerdena şima nîyano.  Pîyê mi hertim vatê: “mi re çîrokan-mîrokan qesey mekerenê, ez çîrokan ra xuye kana…” Ê nika bîyo  hukmatê AKP, hukumatê AKP kî waşto ra zê her waxtî  miletî re çîrokan-mîrokan qesey keno. Ti vanê belko bi şarê kurdî tiranan kenê. Xo ra nêşermayîne waştê ra dersa  weçînite ra qesey kenê.

Her kes êndî  virte-virta nînan ra bêzar bîyo. Xêca virte-virte ra nînan ra çîye neno û kes re kî çîye nîyana. Tersan ra tewr qalê çareserîye nêkenê. Nê ke na meseleya kurdan ser o rind bifikirîye û bi zere pakîye na mesela bicêre ra xo dest, na mesela vistûçar saatî de hem kî kokera çareser bena êna.

Kanê ê pîyayê hewlî, kanê?

Nê visonîkî ancax ca de ronîşê cenezayanê eskerî ser o sîyaset bikerêne. Zobîna nê gonîwerana ra çi êno? Hêyan ke damara canê nê gonîweranan  de gonîya de pake nêcerê, xo ra sîyasetê xo kî nîya înkar, îmha, asîmîlasyon, tek-tekan , talan û weran, zulm û zordarîye ser o berdewam keno, şono.

Seba nê zulm û zordarîya nînan kî ganî dêzge û komelê mayê ke  ziwan ser o xebetîne ma pêro pîya, vengê xo , hêz û qeweta xo yew kemê û verba nê zulmê înkar û asîmîlasyon de zê çêperî vinderîme. Ma dersa weçînite-meçînite nêwazeme, ya  Bi Ziwanê Dayike Perwerde, ya Bi Ziwanê Dayike Perwerde.

Wusênê Gestemerde

Hezîrane 2012

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse