Berlîn Kreuzberg de 1. Gulane

0

Nêzana çinayî ra wo, la serrê 1977-1978î qet mi vîrî ra nêşonê. 1. gulana nê serran henî ju koşê mezgê mi de cayê xo gureto.Bawer kena ez nê serranê 1977-78î de hona heşt-new serrî û dewe de bîya. O taw ma hona hayrê verê 1. gulane nêbîme. Ma nêzanitê 1. gulane çik o.

Rojê şodir hewn ra vaştîme ra ke dês û duwaranê bonanê dewe ra sloganê 1. gulane amey nuştene. Reya verêne bîye ke dês û duwaranê dewa ma ra û nêmeyê şewe de sloganî ameybî nuştene. Derheqê nê sloganan de kî o taw dewijanê ma her kesî çîyê va û goreyê xo şîrove kerd. Roja bîne cemê şodîrî bi seyan gencî Gimgim ra bi şîyayîş, bi sloganan û bi vengêde berz kewtîbî raye û ameybî dewa ma.

O taw kî dewijê ma Mehmet Kocadag 1. gulane serra 1976 de edi Îstanbul-Kasimpaşa de hetê kontrgerîlla ra ameybî şehîd kerdene. No semed ra kî her serre 1. gulane de mezela Mehmet Kocadagî hetê gêncan ra ameyêne zîyaret kerdene.

Mezele ser ro gêncan sloganî bi vengêde berz û têfek ra vatê:

“Mehmet’ler ölmez (Mehemedî nêmirenê), Şehitler ölmez (şehîdî nêmirenê), Yaşasın 1 Mayıs (wa bicuyo 1. gulane)…” nê sloganan ra dime kî mana û muhîmîya 1. gulane ser o hem vilaweke wendêne hem kî muhîmîya roje ser o qesey kerdene û bîyêne vila.

Ma, 1. gulana nikayî?

Zê her serre oncîya ez ewro 1. gulane Kreuzberg de bîya. Ca bi ca, koşe bi koşe û her heteyê mintiqaya Kreuzgerg ra zê mêşan tivatê belko milet lixenê. Bi hezaran, bi des hezaran, bi se hezaran însanî 1. gulana Kreuzberg de bîy. Seba tayê kesan na roja karkeran û kedkaran rojêde pîknîkî bîye, seba tayê kesan roja de şahîye bîye, seba tayê kesan roja pere qezenç kerdene bîye, seba tayê kesan kî roja karkeran û kedkaranê cîhanî bîye.

La çi heyf ke roja karkeran û kedkaranê cîhanî, yanî 1. gulane kî serre bi serre mana û muhîmîya xo kena vîndî. Na roje ser o honde nêno vindetene. 1. gulane gere bi reng û vengê xo bêrone fîraz kerdene. Qetlîamê serranê 1976-77-78î henî rehet mêrone xo vîr ra kerdene û ser o bêrone vindetene. Çunke bi seyan însanê bêsuç û bêgunayî şehîd gunayî war ro. Mucadela xortanê 1968î re gere wayîr bêrone vecîyene û şehîdê 1. gulane her serre gere bi rûmet bêrene yad kerdene.

Na mana de ez kî roşanê karkeran û kedkaranê cîhanî fîraz kena û şehîdanê 1. gulane kî bi rûmet yad kena.

Wa biciwîyo Jubîyena Karkeran û Kedkaranê Cîhanî!

Wa bicuyo 1. gulane!

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse