Wendoxa delale, wendoxo delal,

çar aşm ê ke keyepelê DêrsimInfo kewt (kot) faalîyet. No çax de ma her roje keyepelê xo de xebere û meqaleyê cîya-cîyayî weşanay, waşt ke Înternet de yew (jû) keyepelê xeberan, kovarêda sîyaset, kultur, ekonomî, spor, weşîye, teknolojî ûêb. ziwanê (zonê) ma de cayê xo bivîno. Ma waşt ke şarê ma ke şêro Înternet û tehmê her qisimê na dinya bi ziwanê xo fekê xo de bimano. Ma waşt ke şarê ma weşîya xo bi (ebe) kirmanckî (zazakî) biramo. Çar aşmeyan ra tepîya besekenîme bivajîme ke ziwanê ma hîna nêmerdo û eke merdim (mordem) zerrî ra biwazo, şîkîno ziwanê dayîka xo de – bi kirmanckî – her çî ser o nuşteyan bivirazo. Tabî, verê ra kî Înternetî de keyepelê bi kirmanckî zaf bîy, hîna zaf estê. Nînan ra tayê karê xo rinda rind kenê, tede guman çin o. La eke merdim qayîtê zafê keyepelanê bînan ê dêrsimijan keno, vîneno ke çîyo ke ê temsîl kenê, bêbin û bêser o. Ne ziwanê înan standardîze yo ne kî polîtîkaya înan eşkera yo. Kalîte mîyanê şarê ma de Înternet de hîna tay o. Ma zanenîme, şima zanenê. Nuştoxê zanayeyî tay ê. Wendoxî tay ê. Aye ra armanc û hedefê ma reqabet ney, hertim zêdenayîşê îmkan û kalîteyê keyepelanê kirmanckî bîy. Çiqas ke nameyê na sîte DêrsimInfo yo, ma tena Dêrsim ser o nêvindenîme, ma rîyê xo pêro welatê xo ra nêçarnenîme. Hem Kurdîstan ra û hem kî dinya ra xeberan pêşkêşê şima kenîme ke şima aye bivînê ke ma kî vînenîme: ziwan her çî ra şîrin o.

DêrsimInfo yew hewcedarîye, gamêda lazime bîye. Seke zanîno, kirmanckîya ma verê tehlukeyê vîndîbîyayîşî der o. Şarê ma ziwanê xo ra kûno (keweno) dûrî. Raver ra ma xo ra persa, Înternet û teber ra xeylê medyayê kirmanckî, keyepelî, kovare ûsn. estê, gelo çayê miletê ma îcab nêkeno ke ziwanê dayîka xo de biwano, binuso, qisey bikero û herinda (hurendîya) aye de zeleqîyo ziwanêde bîn, zafane tirkî? Cewabê nê persî yew nîyo, asan kî nîyo. Yew rastîya nê cewabî kî a ya ke şarê ma ziwanê xo ra hende, fikirîyayîşê mayo verênî ra zêde, koto dûrî, qiseykerdiş de zehmetîye anceno (onceno), wendiş û nuştiş ra bêzar beno. Înîsîyatîfê ma bîyo ke ma nuşteyê atraktîvê balkêş bi hawayêde rehet pêşkêş bikerîme ke şarê ma – ma pîya – reyna bêro xo ser û dest pira no, qîymetê ziwanê xo her roje xo rê bivîno. Na hêvîya ma bîye.

Werteyê  nê çar aşman de ma xeylê rexneyî girewtê. Tayê rind bîy, tayê kî hende rind nêbîy. Ma şa benîme ke gureyê ma hende eleqe vîneno, vateyê şima moral da ma. Şima weş û war bê. Seba ma têkilîya bi wendoxanê xo muhîm a, aye ra keda ê kesanê ke ma rê pê e-maîl nuşte, fiqra, meqale ûsn. rusnay, kî no proje de zaf a. Ê wazenê ke no proje dewam bikero, gerek ma tîya (îta) vajîme ke dewamkerdişê keyepelî tena (teyna) destê ma de nîyo. Gerek ke şima kî keremê xo ra dest bidê ci, ma rê xebere, meqale, fikr û rexneyê xo birusnê ke ma pîya kûnîme ra a raye. Coka ma keyepelê xo de cayê “têkilîye” viraşt, uca (uza) şima adresa ma yê e-maîlî vînenê û pê şikînê ma de bikûyê têkilîye.

La heto bîn de kî xeylê rexneyê negatîfî estbîy. Ma no firsend bicêrîme û tayê çîyan îzeh bikerîme. Xeylê kesan pers kerd, ma kam îme, çikê çinayî yîme, senî kar kenîme ûsn. DêrsimInfo sîteyêda xoser a, bi partî, dîn ya îdeolojîyê îrtîbatê xo çin o. No keyepelê keda ta-tayê kesanê welatperweran a ke wazenê xizmetê ziwanê xo bikerê. Her çî çarçewaya demokratîka lîberale de virazîno, polîtîkaya ma tena ziwan û kultur ser o yo. Karê ma henî karêde rehet nêbo kî, ma rica kenîme ke ma tena sey (jê) naye bivîne.

Aye ra kî  dot, ma sey polîtîkaya xo yê ziwanî, lejê raxelisnayîşê ziwanê xo de na rastîye kî sey bingeyî cênîme xo ver: tena bi standardîzasyon dewamê ziwanî mumkin o. Ma îdarekerî zafane bi fekê Dêrsimî nusenîme, la ma wazenîme ke dêrsimijî kî giran-giran ziwano standardîzekerde bimusê, ameyoxê ziwanê xo bivînê û xo hazir bikerê. Ma meylê Grûba Xebate ya Vateyî ke 1996 ra bi nat kirmanckî ser o gureyena û konferansan de qaydeyê gramerî û rastnuştişê çekuyan peyda kena, sey bingeyê nuştişî cênîme. Ser o vindenîme ke şar ziwanê xo newe ra nas bikero, çekuyanê newe û cîya-cîyayan bimuso. Xo vîr ra mekerîme ke kirmanckî yew Dêrsim de nêno qisey kerdene. Eke her kes vano qey fekê dewa xo kirmanckîya rasta-rast a, ma ca de manenîme û ziwanê xo xo dima veradanîme. No rî ra ma xeberanê xo zafane basît virazenîme û cêr ra hertim tayê çekuyan bi tirkî îzeh kenîme (çi esto ke ma kî besebikerdêne bi ziwanêde bîn îzeh bikerîme, la her keso ke kirmanckî zaneno kî tirkî zaneno), ceribnenîme ke bi metodanê audîo-vîsuelî (hesnayîşkî-dîyayîşkî) tehmê “kirmanckîya newîye” tenêna weş bikerîme, no ziwan geş bikerîme. Eke merdim vano, “Ez ziwanê şima ra fehm nêkena”, gerek xo ra biperso, çayê fehm nêkeno. Gelo ceribna, musa, xo têwda? Ma gama verêne erzenîme, labelê gerek ke şima, wendoxê delalî, gama bîne bierzê û ziwanê xo goşêde bîn ra bihesnê. Seke yew vateyo verên de vanê: nêzanayene eyb nîya, nêmusayene eyb a.

Peynîye de, ma tewr cêr ra statîstîkê xo yê nê  çar aşmeyan ra tayê danîme zanayene. DêrsimInfo 58 welatî  û 727 şaristanan ra yeno wendene. No kî musneno ke şarê ma ziwanê xo rê têşan o. Eke pîya bigureyîme, dest danîme yewbînî, beno ke pîya na têşanîye bikerîme vîndî. Nika ra ma do wext ra wext şima rê binusîme, fikr û zerrîya xo zelal bikerîme.

Heta gamêna, şima bimanê weşîye de.

Redaksîyonê DêrsimInfo

Statîstîk:

Şaristanê ke xebitnayoxî ci ra DêrsimInfo tewr zêde zîyaret kenê:

1. Îstanbul
2. Anqara
3. Îzmîr
4. Berlîn
5. Frankfurt
6. Munîh
7. Dîyarbekir
8. Erzirom
9. Xarpêt
10. Koln
11. Vîyana
12. Londra
13. Zurîh
14. Bursa
15. Adana

Welatê ke xebitnayoxî ci ra DêrsimInfo tewr zêde zîyaret kenê:

1. Tirkîya
2. Almanya
3. Îngilîstan
4. Swîs
5. Fransa
6. Awusturya
7. Amerîka
8. Hollanda
9. Swêd
10. Belçîka
11. Danîmarka
13. Kanada
14. Îraq
15. Norweç

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse