Ha cênc ha kokim, însanî weşîya xo de goreyê keyfê xo flort keno (kalikanê ma termê “flort”î nêzanayêne, vatêne “mordem sono welenge”). Ge-gane merdim ceribnayîşo xo yê biforsî de şeweşîno ra tede maneno, ge-gane kî bi serkewtiş ci ra vejîno.

Eee, madem ke merdimî qerar da ke şêro bextîyarîya xo ra bigêro, ha nawo ma ra panc pêşnîyazê flortî. Eke hîna nêbî, qusur made nîyo, û bira! Bize bi linga xo, merdim bi… Ti fehm kena yanî.

 1. Her çî ra ver, gerek flortkar (ox çi çekuyêda weşe) rol-mol kay mekero, wa xo bo. Kam ke xo bî, sey waranê bînan ê heyatî de kî, flort de raya raste ra şono. Însanê tebîî otomatîk sempatî vînenê.
 2. Gama dîyine de gerek merdim xoser bo, yanî gerek linganê xo ser o xoser o bimano ke tesîrê xo cinsîyeto bîn ser o qayîm bo. Seke vanê, dêso rast nêrijîno. Ferqê dês û merdimî (mavajîme, tayê merdimî estê ke nînan de no ferq hende bellî nîyo…) çim ê! Bi awiran û nîyadayîş, bi vindetişê wucudî yo rast û vengêde emîn merdim dormeyê xo ano binê kontrolê xo. Qayîtkerdiş û awiran xo vîr a mekerê ha! Bi çiman ra merdim eleqeya xo musneno, parçeyêde bîn ê leşe ra ney! Eke a kesa ke duştê şima de heyranê şima bena, ge-ge qafika xo çarnena heto rast ya kî çep ra, no normal o, meraq mekerê. Eke peşmirîya, silayîye ha verê şima der a…
 3. Sînyalanê bêvengan ra tepîya êdî fekê xo rakerê û qisey bikerê. Bê qiseykerdiş her çî çewt û qineser şono. No semed ra peşmirîyayîş û kontakê çiman ra dime bi vengêde zelal qisey bikerê. Kam ke xeylê wext bêveng mend, efsûnê spontanîye mireno. Dîktatorîya mezgê xo caverdê, wa tenê zerrîya şima veng bido. Mewzûyê xoşebere kî qet muhîm nîyo. Çîyo ke muhîm o, hawaya şima ya qiseykerdişî ya. Ge-gane yew “Ma bixeyr”o rast kî bes o.
 4. Badêna, bi îltîfat û komplîmanan ra atmosfer germ bikerê. Gerek komplîmanê şima zurî mebê! Ti ke vana, ma zuran ra kes nêmerdo, mesûlîyet ma de nîyo! Mîsal, bi cumleya sey “huyayîşê to zaf rindek o” dest pêbikerê, dima bi persan xoşebere raver berê. Persê henênî bibê ke muxataba şima xo ser o tenê qal bikero. Nîya hem şima aye nas kenê hem kî bara şima bena tenêna sivike.
 5. Esnaya qiseykerdişî de hereket û wucudê muxataba xo de nîyadê, analîz bikerê. Ha se kena, awiranê xo de heyecan esto ya çin o, çitur vindena, senî nisena ro, kamcîn hetî rê xo çarnena… Sînyalê ke yenê, teqib bikerê. Eke pozîtîf ê, her çî rind şono. Wext ra wext kî rehet bê, leşa xo raverdê û bi rehetîya xo atmosferêde elzem virazê. Bêvengîya kilmeke ra kî metersê.
 6. Heya heya, ma va ke panc pêşnîyazê ma estê. Ma se bî? Nîya şima quralo tewr muhîm ê flortî musenê: flort de qural-muralî çin ê! Ne peynîya flortî esta, ne kî florto bêqusur. Naye aqilê xo ra mevejê. Ge-ge heyat weş o.

Şima dî? Hende zor nîyo. Êdî mevajê ke bi kirmanckî flort nêbeno!

(Resim: apparena)

6 ŞÎROVEYÎ

 1. Dersimînfo; Ez bextê şima der a, reyna mi mexapnê)) Mi par sey şima kerd, willay şenik mend ke ez tepikan borî, mi nusna zî na kêyepelge de, şima xo vîr ra kerdê? Ney keko ney, ez en dî sey şima nêkena.))) Ma leqe cavirdime, weş bo Dersimînfo. Ez her tim naye zanena û vana; maxazîn, leqe, fikrayî ke edebîtê şu şarî de çînî bo, o edebîyat zaf kemî yo. Şima zanenê, HABABAM SİNİFI yê Tirkan, kewto edebîyatê Dinya. Yanê Dinya, saya nê fîlmê komîk û leqe,maxazîn û mantîqê tirkan nas kenê. Ma gereke ruyê xo yê tenya sîyasetî ney, ebe renganê xo edebîyatê xo dewlemed bikime.Naye zî şima ra vajî; Ez nika fikrayan ser o xebetîna, nîyetê mi 500 fikra yê. Mi kerdo nême. Eke biqedîyo, îmkanî ke va ‘Heya’, do bêro çap kerdene. Weşiye de bimanê, tayê zî ‘bi flort’ bimanê

 2. La lawo sima qayde kewte, bîye bomî, kewte zide miletî! Na sene raya sima salix dane 🙂 Nika ju ke gos ero sima no $ero Kurdistan de tesebbuse florte-milorte bikero, pepo pepo. Wallahî ebe kolîyan, ebe kemeran dane ebe piro singir kene, aynen je Muammer Qaddafî gever kene, cî fek ra kene tever 🙂
  Vindere xore miletê ma hata nika çiturî ke kerdo hênî devam bikero. Flort çik o, kompliman çik o, xore velg de, hêga de, birr de, mal ver de, axuran de…qayîte jubînî bibe vaze Ele/Yeme/Fîde…ere hale bî îta ‘re, qedayê to bijerî hala reye bî re, hala bî nîyade no cevê mi de çik esto, qedayê to bijerî, hala bî, bî, bî…. Tew hala na delede, na çena kutikîde nîyade, no çalimo ke na kena…. hala bî re….:-)

 3. Ayayatu, persêde zaf bi mane, zaf zî muhim pers kerdo. Beno ke şima vanê ‘no pers kotî de muhim o’? Ney zaf muhim o. Tede felsefe esto. Tede mantiq esto. ‘Flort’ rast tenya karê camêrdan o? Ewro, heya. Çi ke cinsan de bandurê camêrdiye esta çi hêyf. Tarixe de, waxto ek bandurê cênîyan estbî, o waxt zê her çî, ‘Flort’ zî, qay3ide û prensîbê flortî cênîyan tespît kerdêne. Coka ke tekl3ifê verênî, camerdî kenê. Numune; a-Ti wazena ma şime cayê? b-Çimê to zaf rindekê c-porê to zaf rindeko d- Ti wazena ma pîya werd bome? e-Ez to ra hes kena f-Ez şikîna to ra telefon bikerî? g-Ti wazena bibê waştîya mi? h-Nameyê to zaf rindek o i- Ti zaf kibar a, zaf rindek a. î- Na rindekîya to kotî ra yêna?j-Destê to çiqas nerm o k-Dinya de mi azeba, (xanima, cenîka) zê to rindeke nêdîya. l-Nê lewê to ma? ti vana leteyê tîje wa. Yanê (tayê zur) nîya dewam keno. Çi hêyf ke cenîkî ney, zaf bi zaf camerdi dest kenê nê teklîfan. Qey? Çike bandura camerdan esto hîna. Şima mi fam kenê? De hazar de ju, cen3şke ke verde teklîf bikero zî qîmetê (hazar de ju) çîn o

 4. @Îlhamî S. Ez to fam kena. Û çîyanê to vana heyf o ke rast ê, tenya yan zî zaftir merdimî cinîyan rê flort kenê. La mi waşt ke nîşan bikerî lazim o ke keyepelêde nê tenya çimanê merdiman ra xeber viraziyo.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse