berling

    0

    en: shoe closet | tr: ayakkabılık

    Formê bînî:
    dolaba solan, refê postalan (n), refê solan (n)
    « Pêyser