19.07.2024

NUŞTEYÊ BÎNÎ

Wa şitê dayîka ma xenîmê ma nêbo

0
Ez hema şeş-hewt aşmî bîya, babîyê mi rehmet keno. Badê ke babîyê mi rehmet keno, dadîya mi mi şit ra nêkena. Yeno...