Nuştoxê ma Îlhamî Sertkayayî ra tayê aforîzmayî. Seba wendiş, keremê xo ra galêrîya corêne de nîyadê (red.).

Nuşteyo peyên5 gaman de flort
Nuşteyo verênAştî û Aqil
Îlhamî Sertkaya
Îlhamî Sertaya Çewlîg ra yo. Dewa xo Pîrcan (tirkî: Adaklı) girêdayeyê Azapêrtî yo. Perwerdeyê xo Îlhamî Sertkaya enstîtuya malimî ya Çewlîgî de dî. Serranê 1970-1980 de malim bîyo, 1982 welat terk kerd û şî Ewropa. Îlhamî Sertkaya ewro nuştox o, kitabê ey hem bi tirkî hem kî bi kirmanckî û kurmanckî (kirdaskî) estê. Hîrê reyî endamê jurî yê Xelata Edebîyatî ya Huseyîn Çelebî bî. Giranîya eseranê Îlhamî Sertkayayî şîîr û roman ê.

2 ŞÎROVEYÎ

  1. Pêro ci qalê rast ê. Naye jî esta zonêk ke eger hetê şarî ra qisey nêbî, wazeno wa bi hezaran kitabê ci bibê reyna o zon merde yo..Mîsal latinî unîversîteyan de zonê zanistî yo la qiseykerê ci çin ê coka zonêko merde yo..

  2. Birêz Bênam; Ez şikîna nê şîroveyê to yê kilmek û muhimî ser o, derga derg, qal bikerî, cuwab bidî. La No kunceyê şîroveyî de nêbeno. Ancîna zî tayê kilmek wazena qal bikerî; Her zon, tarixa xo de reforme bîyo û beno. Koka zaf zonan Latinkî yo.Ê zonî, na koke de xo kerdê reforme û ravêr şîyê. Reyan her zon, klasİk (kan) û modernê xo(neweyê xo) esto. Koke zonê ma zî ‘Hînd Ewropa^dimer zî Îrankî de yeno. Ti zanena ke zonêde binameyê ‘Hind Ewropa’ çîn o. La koke ey de, zonê ke ameyê estê.Numune; Nameyê zonê ma ‘zonê Hint Ewropa’ nîyo. Nameyê koka zonê ma o yo. Nameyê zonê ma ewro Kşrmanckî yo.Goreyê reformî, zon zî nameyê neweyî gêno.Zonî xo ra estê. La ju zon esto ke rastîye Çin bî, ‘virazî yo’. Zonê Tirkî ‘virazîyo’. No zono ke heta 1920 çînî bî, amo zono ke xo ra estbîyo (zonê ma) asîmîle kerdo. To dî? Tirkî ‘çîn bîyene de’ ame virazîya, ser o zî zonê ma yo ke esto, kerd binê bandura xo. Mi naye qey va? Zon, bi teşwîk, bi bazar, bi perwerde, bi şuxulnayene candar beno. No zî tenya girêdayê^’teroyîyan’ nîyo. îta de qesa to rast a. No, girêdayê ma yo. Ju zon, ebe entelektuelanê şarî serrast beno, standartîze beno. Coka ke zonê ma de, kitaban ‘qijkek mevêne’. Nê, pêro emegê entelektuelê ma yê. Eger ke ê kitabî, ê emegê entelektuelan ke mebîyêne, nika îta de ne to şîrove kerdêne bi zonê ma, ne zî mi bi zonê ma cuwab dêne.Na, ju game wa. Dersimînfo zî, ju gama nê emegê zonê ma wa.Game bi game…wa handay ke Ma bibime wayîrê hîsîyatî seba zonê ma. Seba şîroveyê to, weş be.

Comments are closed.