Keyepel Nuştoxî ra Îlhamî Sertkaya Zon ke çin bo (Şîîre)

Zon ke çin bo (Şîîre)

432
0

Bira, wayê, heval xo mexapne, zon ke çin bo, ti qedîna
Zon ke biqedîyo, rengê xo, vengê to vîndî beno
Merdena to bê veng bena, kamîya to poyîna
Asmên gineno sereyê to ra, ti bena kenger
Ne to nas kenê ne qîymetê to maneno
Zon welat o, zon kamîya to ya, ti bi zonê xo ya esta ya çin a


Zon ke çin bo, emegê to, ruhê to, rastîya to qedîna
Pepûk to ra waneno, bêzar beno, şono
Koyî, şên û şênatîye to ra hêrs benê
Sebr qedîno, sodir qedîno, dem û dewranê to qedîno
Rastîya to vîndî bena, roja to tarî bena
Tijê to ra nêbirqîna, şew û aşmê to qedînê
Qelemî to nênusenê, kitabî qalê to nêkenê
Tarîx to ra heredîno, awa çeman bê kamîya to ra herekînê

Zon ke çin bo…

Zon ke çin bo, ti bena qedayê înkarî
Şarî to ser o kay kenê, ti bena cayê kayê înan
Mar û milawinî, teyr û turî, şehr û sûkî to nêzanenê
Na dinya de cayê to nêbeno, zon ke çin bo
Zon ke çin bo, ti rişîna

Bira, wayê, heval xo mexapne, zon ke çin bo, ti qedîna

PARE BIKE
Îlhamî Sertkaya
Îlhamî Sertaya Çewlîg ra yo. Dewa xo girêdayeyê Azapêrt a (tirkî: Adaklı). Nameyê dewe kî Pîrcan o. Perwerdeyê xo Îlhamî Sertkaya enstîtuya malimîye de Çewlîg de dî. Serranê 1970-1980 de malim bîyo, 1982 welat terk kerd û şî Ewropa. Îlhamî Sertkaya ewro nuştox o, kitabê ey hem bi tirkî hem kî bi kirmanckî û kurmanckî (kirdaskî) estê. Aye ra kî dot Sertkaya senaryoyê tîyatroyî nuşt û tede kay kerd, ser o kî dersa kirmanckî da. Sertkaya hîrê reyî endamê jurî yê Xelata Edebîyatî ya Huseyîn Çelebî bî. Giranîya eseranê Îlhamî Sertkayayî şîîr û roman ê.

CEWAB BIDE

Please enter your comment!
Please enter your name here