Eke nuşteyê derg û teorîyî, fikrê hîra û mesajê analîzan fayde nêkenê, ma derdê xo kilmek binusîme. Kesê ke nêwazenê rastê rastîye bibê, kesê ke rastîye ra tersenê, xora şima ci ra se vanê vajê, çi nusenê binusê, nêwazenê bivînê, biwanê.

Şima heta ke qalê şoreşgerîye, qalê welatperestîye, qalê serbestîye, qalê kamîye bikerê,  rastîya ziwanî de ranêxelesînê.

Meremê! Fayde nêkeno!

Ez rind zanena ke şima zaf bîyê asîmîle û heskerdişê ziwanî zereyê şima de vecîyo.

Ez rind zanena ke şima mi wanenê. Ez rind zanena ke şima vateyê mi zanenê. Ez rind zanena ke şima her serre roja  ziwanî de, seba ke qaşo vajê “ziwanê xo ra wayîr vecînê”, ebe formalîteyan qalê ziwanî kenê. Ez rind zanena ke şima tenya xo xapnenê.

Şima zî rind zanenê ke ziwan ne hobî yo ne zî her serre de yew roje virardiş o. Ez rind zanena ke şima zaf bîyê asîmîle û heskerdişê ziwanî zereyê şima de vecîyo. Wendoxî zanenê kesê ke ez bi nameyê şima qal kena, kam ê.

Nînan ra yew kes nê rojanê peyênan de ancîna bi tirkî dergaderg qalê ziwan û wayîr vecîyayene nuştbî. Helbet o bi xo zî ziwanê xo nêzaneno. Mi ke nuşteyê ey wend, no sernuşte ameyo aqilê mi.

Mi xo bi xo va: Wîy ez to rê bimirî!

Nê kesî hem kurdan xapnenê hem zî dewaya serbestîye xapnenê. Nê kesî hem kurdan ra çiman qirpnenê hem zî dewleta tirkan ra. Nê kesî dewleta tirkan ra vanê “ma bira yîme”, kurdan ra zî vanê “ma şima seveknenîme”. Nê kesî Kurdîstan nêwazenê, la seke wazenê xo musnenê. Fekê nînan de çekuyê aştîye û biratîye kêmî nêbenê, la ê tenya seba faydeyê xo nê çekuyan û vateyan ruçiknenê.

Ê koke ra henî bîyê tirk ke

Bawer bikerê, dewleta tirke ke nînan ra vajo “Ma Kurdîstan danê şima”, ê nêşonê û nêwazenê. Ê koke ra henî bîyê tirk ke şima ebe vate û nuşteyê înan ra qet goşdar mebê, qet ebe nînan mexapîyê.

PARE BIKE
Îlhamî Sertkaya
Îlhamî Sertaya Çewlîg ra yo. Dewa xo girêdayeyê Azapêrt a (tirkî: Adaklı). Nameyê dewe kî Pîrcan o. Perwerdeyê xo Îlhamî Sertkaya enstîtuya malimîye de Çewlîg de dî. Serranê 1970-1980 de malim bîyo, 1982 welat terk kerd û şî Ewropa. Îlhamî Sertkaya ewro nuştox o, kitabê ey hem bi tirkî hem kî bi kirmanckî û kurmanckî (kirdaskî) estê. Aye ra kî dot Sertkaya senaryoyê tîyatroyî nuşt û tede kay kerd, ser o kî dersa kirmanckî da. Sertkaya hîrê reyî endamê jurî yê Xelata Edebîyatî ya Huseyîn Çelebî bî. Giranîya eseranê Îlhamî Sertkayayî şîîr û roman ê.

CEWAB BIDE

Please enter your comment!
Please enter your name here