Keyepel Nuştoxî ra Îlhamî Sertkaya Ti senîn a, Ayşe? – Îlhamî Sertkaya

Ti senîn a, Ayşe? – Îlhamî Sertkaya

161
0

Keyf û halê to senîn o, Ayşe?  Xeylê wext o ti Qibris de “tatîl der a”! 1974 ra nat ti Qibris der a. Ecevîtî to rusnaybî “tatîl”. Vatîbî ke “Wa Ayşe şoro tatîl.” Seke ti vejîyaya tatîl, ordîya tirkan kî vejîyaya Qibris. Yanî, ti û ordîya tirkan pîya şîy Qibris “tatîl”!

Ordîya tirkan şîye Qibris îşgal kerd, va “Ma Qibris xelesna ra.” Ma ez “raxelesnayîşê tirkan” rind fahm kena. Tawo ke înan va “Ma xelesnenîme ra”, şima bizanê ke “helesnenê ro”. Na xuya tirkan a. Kotî ke îşgal kerd, vanê “Ma uca xelesnenîme ra.” 37 serrî yo ke Qibris “xelesna ra”!

Bawo, bawo!

37 serrî yo ke “Qibris qedîyo, xelesîyo”. Uca kerdo pan û puç. Uca kerdo cayê dizd û mafîyanê xo.

Ayşe parola û nîşanê talankerdişê Qibrisî yo. Ecevetî “Ayşa rusna Qibris seba tatîlî”! Xilemalo Qibris o! Cayê to germ, loqmeyê to nerm, no çi felaket bî tirkê Anadolî ard sareyê şima? Nika şima vînenê ke şarê rumî hezar qat şima ra raver o. Dewleta tirke şima verê dinya de kerd rezîl. Ne pasaportê şima qebul o, ne qasê dewleta şima kes nas nêkeno. Dewleta tirke şima kerdo cayê hêgayê dizd û talanê xo.

Dewleta tirke îşgal kena vana “hereketê aştîye”, hêriş kena vana, “hereketê seveknayîş”. Ma şima nêzanenê dewleta tirke neway serran ra welatê ma de “hereketê aştîye” kena? Nê rojanê pêyenan de kommezelê ke welatê ma de vejînê, asteyê meyîtî yê ke binê wele de vejînê, nîşanê aştîya înan o! No nîşanê bêşerefîya înan o. Verba na zalimîye de bêveng mendene kî nîşanê bêşerefîya dinyayî yo.

Ma kamî ra vajîme çi?

Na Ayşe kotî ra ameye ra mi vîr?

Qibris de.

Nê rojanê pêyenan de pancas hezar şarê Qibrisî ra nûmayîş kerdo. O nûmayîş de pankartê înan ser o sloganê ke nusîyaybîy, bala mi ante. Medyayê tirkan nika bi “Yaseminê ereban” ra varis benê. Qalê Ayşeya xo nêkenê. Ê pankartan de nîya nusîyaybîy:

  • Ma xelesîyayîme ra? De s…ktir!
  • Ayşe ameya tatîl, pereyê xo qedîya, dizdîye kena
  • Ma memur û amîrê Anqara nêwazenîme
  • Ayşê! Yagêre şo, biletê to ma gênîme

Marîfetê dewleta tirke nîya yo. Wexto ke mi nê pankartî wendî, mi waşt ke ez kî ju slogan binusî. Şima zanenê slogano ke ez wazena binusî senîn bibîyenê? Ez şima ra vajî, sloganê mi nîya bîyêne:

  • Mi sareyê dewleta tirke ede q…  to ra kerdo, Ayşe!

Şima canê ma werd, asteyê ma helêna. Ayşê! Cîgera heremzadeye! Ti senîn a?

Îlhamî Sertkaya


PARE BIKE
Îlhamî Sertkaya
Îlhamî Sertaya Çewlîg ra yo. Dewa xo girêdayeyê Azapêrt a (tirkî: Adaklı). Nameyê dewe kî Pîrcan o. Perwerdeyê xo Îlhamî Sertkaya enstîtuya malimîye de Çewlîg de dî. Serranê 1970-1980 de malim bîyo, 1982 welat terk kerd û şî Ewropa. Îlhamî Sertkaya ewro nuştox o, kitabê ey hem bi tirkî hem kî bi kirmanckî û kurmanckî (kirdaskî) estê. Aye ra kî dot Sertkaya senaryoyê tîyatroyî nuşt û tede kay kerd, ser o kî dersa kirmanckî da. Sertkaya hîrê reyî endamê jurî yê Xelata Edebîyatî ya Huseyîn Çelebî bî. Giranîya eseranê Îlhamî Sertkayayî şîîr û roman ê.

CEWAB BIDE

Please enter your comment!
Please enter your name here